Afschrift

Afschrift


Per bank verschilt de volgorde en inhoud van de transactiedetails op het afschrift. Om de diverse varianten inzichtelijk te maken, zijn hieronder de details van de drie grootste Nederlandse banken uitgeschreven.
Let wel : het betreft een indicatie van de informatie op het afschrift. Banken vernieuwen hun backoffice systemen regelmatig en daarmee kan de getoonde informatie door de bank binnen de mobiele app afwijken van de online-omgeving en die van de fysieke afschriften. Vermeldenswaardige afwijkingen kunnen worden gemeld aan Buckaroo Support, zodat we deze veranderingen kunnen onderzoeken en aanpassen.

Afschrift Rabobank
Naar rekening “Buckaroo Stichting Derdengelden NL28DEUT0265186439”
Omschrijving accountnaam + omschrijving transactie
Via “Euro-incasso”
Verwerkingsdatum xx-xx-xxxx
Rentedatum xx-xx-xxxx
Referentie Payment key
Mandaatreferentie aaabbbccc
Incassanten ID Buckaroo “NL39ZZZ302317620000”
Afschrift ING
Naam incassant “Buckaroo Stichting Derdengelden”
Omschrijving accountnaam + omschrijving transactie
IBAN Buckaroo “NL28DEUT0265186439”
Kenmerk Payment key
Mandaatreferentie aaabbbccc
Incassanten ID Buckaroo “NL39ZZZ302317620000”
Type incasso bijvoorbeeld: “Doorlopende incasso”
Afschrift ABN AMRO
Type incasso bijvoorbeeld: “SEPA Incasso algemeen doorlopend”
Incassanten ID Buckaroo “NL39ZZZ302317620000”
Naam incassant “Buckaroo Stichting Derdengelden”
Mandaatreferentie aaabbbccc
Omschrijving accountnaam + omschrijving transactie
IBAN Buckaroo “NL28DEUT0265186439”

Was dit artikel nuttig?

What's Next