Automatisch doorstorten

   Automatisch doorstorten


    Samenvatting van het artikel

    Buckaroo biedt de mogelijkheid om binnenkomende overboekingen automatisch door te storten naar de merchant. Het gaat hier om overboekingen die niet automatisch verbonden konden worden aan een openstaande transactie of factuur. Wel zijn ze al toegewezen aan de merchant. Deze functionaliteit is met name interessant voor merchants die donaties ontvangen, aangezien de gelden daar vaak niet specifiek bij een order of factuur horen.

    Indien er gebruikt wordt gemaakt van deze optie, worden de ongematchte overboekingen doorgestort naar het account via een C001 – Overboeking transactie. Het factuurnummer van deze transacties krijgt het formaat:

    BCK_[ID], waarbij [ID] gevuld wordt met een door Buckaroo gegenereerde referentie.

    In de omschrijving van de transactie wordt de data gezet die de consument heeft meegegeven bij zijn overboeking en die Buckaroo van de bank ontvangen heeft, op de volgende manier:

    [EndToEndId] | [RemittanceInformation]

    Indien één van deze velden geen waarde heeft, wordt de tekst gevuld met “NOTPROVIDED”.

    Er wordt ook een push bericht van de aangemaakte transactie verstuurd, zodat de merchant deze – indien gewenst – ook in zijn eigen administratie kan verwerken. Deze optie werkt alleen indien de merchant een eigen rekeningnummer heeft via één van onze IBAN oplossingen: collecting+, prolecting of de Buckaroo IBAN Solution. Op die manier is namelijk zeker vast te stellen dat de binnenkomende overboekingen ook echt voor die merchant zijn.

    Om gebruik te maken van deze functionaliteit kan een verzoek gestuurd worden naar wecare@buckaroo.nl. Vermeld daarbij de merchant naam en de website(key) die gebruikt mag worden om de transacties op door te storten.


    Was dit artikel nuttig?