Buckaroo afschriften

   Buckaroo afschriften


    Article Summary

    Buckaroo levert afschriften die de Merchants kunnen gebruiken om de gelden en de kosten van het betaalverkeer via Buckaroo een plek in de boekhouding te geven. Dit afletteren brengt soms vragen met zich mee. De uitleg op deze pagina is een beschrijving van de mogelijke manier waarop er in de boekhouding kan worden omgegaan met de verantwoording over de gelden.

    Grootboeken in de boekhouding

    Met meerdere grootboeken kunnen de verschillende stappen van de online betalingen 100% worden bijgehouden. Van het betaalmoment van de Debiteur in de checkout (1 en 2), het moment van het beschikbaar komen van de gelden, de daarbij behorende uitbetaling door Buckaroo (2a) en het ontvangen van de afrekening van de Buckaroo kosten met bijbehorende factuur (2b en 3). De onderstaande tekening geeft aan waar deze stappen zich bevinden in het proces en hoe deze kunnen worden ingericht. Op deze manier kan de tijdsinterval tussen de toezegging van de gelden en het daadwerkelijk ontvangen van de gelden haarscherp in kaart worden gebracht. Dat levert met name voordelen op wanneer er betaalmethoden worden gebruikt die verschillende uitbetaaltermijnen kennen.
    afschriften-en-boekingen-i-NL

    Toelichting op de grootboeken

    • Gerapporteerde dagomzet - Dagelijks wordt de door de Webshop of het CRM systeem gerapporteerde (betaalde) omzet geboekt in het boekhoud pakket (1). De transactieregels van het afschrift van Buckaroo gelden als tegenboeking op dit grootboek (2). Buckaroo voegt op het account van de Merchant deze omzet aan het Boeksaldo toe.
    • Te verwachten omzet Buckaroo - De gerapporteerde omzet komt ook op het grootboek met daarop de te ontvangen omzet van Buckaroo te staan. De uitbetalingen op de afschriften van Buckaroo gelden als tegenboeking (2a). Buckaroo betaalt het Beschikbare Saldo op het account van de Merchant met een vaste frequentie uit.
    • Omzetrekening - De bedragen die door Buckaroo worden uitbetaald, gelden als omzet die daadwerkelijk is ontvangen door de Merchant. Deze gelden komen binnen op de huisbankrekening van de Merchant. Daarmee is de uitbetaal post op het afschrift van Buckaroo, af te letteren tegen de ontvangen gelden op de huisbank rekening.
    • Kosten Buckaroo - Alle kosten van het betaalverkeer komen ook op de afschriften van Buckaroo terecht (2b). Daarmee kan een reservering worden gemaakt voor de te verwachten kosten van het betaalverkeer via Buckaroo, te verrekenen via de factuur van Buckaroo (3). De factuur kan nog meer, niet transactie gerelateerde, kosten bevatten. Deze worden maandelijks via de factuur verrekend.

    Was dit artikel nuttig?