Abonnementen

Abonnementen


Als de Subscription module wordt afgenomen is dit menu zichtbaar. In dit overzicht zijn alle abonnementen te vinden.

Overzicht abonnementen

In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

Naam debiteur: De naam van de debiteur
Key: De unieke key voor dit abonnement (ook SubscriptionGuid genoemd)
Facturatie-interval: Hoe vaak wordt er een factuur aangemaakt
Startdatum: De startdatum van het abonnement
Einddatum: Indien het abonnement is afgelopen, de einddatum van het abonnement
Status: De status van het abonnement

Zodra er op een abonnement wordt geklikt, worden de details van het abonnement getoond.

Beschikbare acties
Via deze optie is het mogelijk om alle geselecteerde abonnementen te downloaden in een .CSV bestandsformaat.

Beschikbare filters

Abonnementskey, Debiteur, Product, Prijsschema, Facturatie interval, Status, Startdatum.


Details

Onder het kopje “Details” vindt u meer informatie over het abonnement. Vanaf hier kunt u direct doorklikken naar de debiteur, het oorspronkelijke data request en het creditmanagement schema.

Beschikbare acties

Abonnement stoppen: Door hier op te klikken wordt een actief abonnement stop gezet.

Facturen

Onder het kopje “Facturen” vindt u een overzicht van alle facturen die gekoppeld zijn aan deze factuur. In dit overzicht wordt het volgende getoond:

Datum: De datum dat de factuur is aangemaakt
Factuurnummer: Het factuurnummer
Bedrag: Het oorspronkelijke factuurbedrag
Betaalde bedrag: Het totaal betaalde bedrag op de factuur
CM-schema: De naam van het credit management schema
Status: De status van de factuur

Vanaf hier kunt u direct doorklikken naar de specifieke factuur.

Producten

Onder het kopje “Producten” zijn alle prijsplannen te zien die gekoppeld zijn aan het abonnement. Hier staat de unieke key voor dit abonnement, de startdatum en eventuele einddatum en de status van het abonnement.

Prijzen aanpassen

Onder de knop “Prijzen aanpassen” zit een pop-up scherm met daarin de financiële gegevens van het prijsplan. Hier staat de naam, aantal eenheden, prijs, btw-percentage etc. Daarnaast staat het prijstype. Dit geeft aan of het een eenmalige kostenpost is of een herhaaldelijke kostenpost.

Statuslog

In het statuslog wordt iedere wijziging bijgehouden. Hier is ook te zien wanneer er een factuur is aangemaakt.


Was dit artikel nuttig?

What's Next