Diensten

   Diensten


    Samenvatting van het artikel

    Shield

    Buckaroo Shield is een fraudebestrijdingsdienst die inkomende transacties controleert op specifieke gegevens of patronen. Hiervoor kunnen regels en lijsten gemaakt worden. In het geval van een match, doordat aan een regel is voldaan, doordat gegevens in de lijst worden gedetecteerd, kunnen er acties worden uitgevoerd zoals het signaleren van een waarschuwing of zelfs het weigeren van een transactie. Realtime feedback op deze gebeurtenissen kan worden gedaan via webhooks en/of e-mailmeldingen.

    Meer informatie omtrent Buckaroo Shield kan op deze pagina gevonden worden.

    E-Mandate overzicht

    Onder het kopje “E-Mandates” vind je een overzicht van alle e-mandates. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

    Kolommen

    Aangemaakt: De datum van de e-mandate
    Laatste mutatie: De laatste status datum van de e-mandate
    Mandaatreferentie: De unieke referentie van het e-mandate
    E-Mandate type: Het mandaat type, B2B of B2C
    Opvolgtype: Het opvolg type, One-off of Recurring
    Omschrijving / reden: De omschrijving zoals de debiteur dit ziet
    Status: De huidige status van het e-mandate

    E-Mandate details

    Onder het kopje “E-Mandate” zijn de gegevens van het e-mandaat te zien. Hierin staan het mandaat type, opvolgtype, referentie en bank gegevens van de debiteur.

    Statuslog

    Onder het kopje “Statuslog” is het overzicht van de verschillende statussen van het e-mandaat te zien. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

    Aangemaakt: De datum van de status van het e-mandaat
    Laatste mutatie: De laatste status datum
    E-Mandate transactie ID: De unieke referentie van de status (gemaskeerd)
    Validatie referentie: De reden van het e-mandaat
    Omschrijving / reden: De omschrijving van het e-mandaat
    Aankoopreferentie: De referentie van het e-mandaat
    Status: De status van het bericht

    Gekoppelde transacties

    Onder het kopje “Gekoppelde transacties” worden alle transacties getoond die zijn uitgevoerd onder de geselecteerde Mandaatreferentie. Als een transactie wordt geselecteerd wordt u doorverbonden naar de betreffende transactie in het transactie overzicht.

    Riverty

    Op deze pagina kan er een overzicht vinden van Riverty transacties. Er zijn aparte tabbladen voor de consumeten- en artikelgegevens. De authorisatiegegevens worden hier ook op getoond en indien de transactie (deels) gecaptured is, wordt dit ook getoond.

    iDEAL QR scherm

    Als er een abonnement is op Buckaroo’s iDEAL QR service, dan is er in het Buckaroo Plaza account toegang tot het iDEAL QR scherm. In het linker hoofdmenu, ga naar Services > iDEAL QR. Het overzicht van de aangemaakte iDEAL QR codes opent zich. Deze zijn standaard geordend op aanmaakdatum, de nieuwste bovenaan. In dit scherm kunnen drie acties worden gedaan : iDEAL QR codes zoeken en inzien, codes aanmaken en codes exporteren.

    • iDEAL QR codes zoeken en inzien
    • iDEAL QR codes aanmaken
    • iDEAL QR codes exporteren

    Voor de uitleg voor het aanmaken en bekijken van de QR codes is een aparte uitleg beschikbaar.

    In dit overzicht worden niet de iDEAL QR transacties/betalingen getoond, Om deze in te zien zou er naar Transacties > Overzicht genavigeerd worden, waarna er bijvoorbeeld gezocht kan worden op het Aankoop ID gezocht kan worden in dit overzicht.

    Apple Pay

    Op deze pagina kan Apple Pay geconfigureerd worden. Meer uitleg kan op deze pagina gevonden worden.

    PayPal

    Op deze pagina kan PayPal ge-onboard of gewijzigd worden. Meer uitleg kan op deze pagina gevonden worden.


    Was dit artikel nuttig?

    What's Next