Instellingen

   Instellingen


    Article Summary

    Websites

    Video uitleg

    Beheer custom velden

    Onder het kopje “Beheer custom velden” is het mogelijk om parameters te definiëren. Deze kunnen vervolgens meegestuurd worden met de transactie. Indien meegestuurd, worden ze ook meegenomen in het pushbericht terug naar de webshop. Hierdoor kunnen deze velden gebruikt worden in het matchen van betalingen en orders.


    Anti-Fraude

    Onder het kopje “Anti-fraude” is het overzicht te vinden van de anti-fraude checks die Buckaroo uitvoert. Er zijn 3 niveaus aan checks:

    Standaard checks: Dit zijn de standaard Buckaroo checks die gelden voor elke klant. Deze kunnen niet aangepast worden
    Merchant-checks: Dit zijn de checks die door de klant zelf zijn ingesteld, en die gelden voor het gehele account
    Websitechecks: Dit zijn de checks die door de klant zelf zijn ingesteld, en die gelden voor een specifieke website

    In elk overzicht wordt de volgende informatie getoond:

    Check: De naam/omschrijving van de check
    Actie: De actie die ondernomen wordt indien de check getriggered wordt
    Parameters: Welke parameters er zijn ingesteld
    Laatst gewijzigd: Wanneer is de check voor het laatst gewijzigd
    Status: De huidige status van de check

    Beschikbare acties


    E-mailinstellingen: Hiermee is het mogelijk om een apart e-mailadres in te stellen indien er een check getriggered wordt.

    Nieuwe check toevoegen: Hiermee is het mogelijk om een nieuwe check toe te voegen.


    Beschikbare filters    Onder de knop “Filters” is het mogelijk om te filteren op de checkstatus.


    Anti-Fraude is voor het grootste gedeelte vervangen door Buckaroo Shield.

    Templates

    Onder het kopje “Templates” is het overzicht te vinden van alle templates die gebruikt kunnen worden. Dit overzicht is onderverdeeld in het communicatie type (e-mail, Brief, SMS) en de PDF facturen die aangemaakt kunnen worden indien er gebruik gemaakt wordt van de Billing module.

    Per tab is het overzicht te vinden van alle websites onder het huidige account. Als u op een website klikt, worden de verschillende template types getoond. De volgende types zijn beschikbaar:

    Betaling voltooid: De mail wordt verstuurd indien de betaling voltooid is

    Buckaroo Credit Management: Alle mails die verstuurd kunnen worden onder Credit Management

    Buckaroo Credit Management: – Betaalregeling (1-5): Alle mails die verstuurd kunnen worden indien er een betaalregeling wordt aangegaan

    Buckaroo Credit Management – Creditnota: De mail die verstuurd wordt indien er een creditnota is aangemaakt

    PayPerEmail: De mail die verstuurd wordt indien er een PayPerEmail wordt aangemaakt

    Vooraankondiging: De mail die verstuurd wordt indien er een vooraankondiging nodig is bij een SEPA Direct Debit

    Als u op een type klikt, worden alle templates getoond onder dit type. De volgende informatie wordt in dit overzicht getoond:

    Taal/Cultuur: De taal van het template
    Onderwerp: Het onderwerp van het template
    Naam: De naam van het template
    Beantwoorden aan: Enkel bij E-mail: Waar moet de reactie naartoe
    CC: Enkel bij E-mail: Optioneel, welk e-mailadres moet er worden meegenomen in CC
    BCC: Enkel bij E-mail: Optioneel, welk e-mailadres moet er worden meegenomen in BCC

    Als u op de knop “Toevoegen…” klikt, is het mogelijk om een nieuw template in te stellen. U kunt hier de taal instellen, en een naam. Als u op “Opslaan” klikt, wordt het template aangemaakt.

    Als u op “Bewerken” klikt, is het mogelijk om de content van het template aan te passen. Dit kan via de advanced editor (HTML) of via de basic editor (enkel tekst). Via Afbeeldingen kunt u uw eigen afbeeldingen uploaden, zodat deze gebruikt kunnen worden in de templates.


    Secret Key

    Onder het kopje “Secret Key” is het mogelijk om uw eigen secret key in te stellen. Deze key wordt gebruikt om het inkomende bericht te valideren, zodat we zeker weten van wie dit bericht komt. Deze key mag alleen cijfers en letters bevatten. De Secret Key wordt tevens gebruikt voor het valideren van Push Berichten met behulp van de HMAC/Signature.

    Certificaten

    Onder het kopje “Certificaten” is het overzicht van alle certificaten te vinden. De volgende informatie wordt in dit overzicht getoond:

    Oorspronkelijke bestandsnaam: De naam van het certificaat (enkel zichtbaar indien het certificaat wordt geupload)
    Gebruiksdoel: Het type certificaat
    Geldig vanaf: De datum vanaf wanneer het certificaat geldig is
    Geldig t/m: De datum tot wanneer het certificaat geldig is
    Fingerprint: De unieke fingerprint van het certificaat


    Weergave Betaalpagina

    Onder het kopje “Weergave Betaalpagina” is het mogelijk om een custom betaalpagina aan te maken per website.

    Meer informatie vind je hier: Smart Checkout styling


    Was dit artikel nuttig?

    What's Next