Instellingen

      Instellingen


        Samenvatting van het artikel

        Websites

        Video uitleg

        Beheer custom velden

        Onder het kopje “Beheer custom velden” is het mogelijk om parameters te definiëren. Deze kunnen vervolgens meegestuurd worden met de transactie. Indien meegestuurd, worden ze ook meegenomen in het pushbericht terug naar de webshop. Hierdoor kunnen deze velden gebruikt worden in het matchen van betalingen en orders.


        Anti-Fraude

        Onder het kopje “Anti-fraude” is het overzicht te vinden van de anti-fraude checks die Buckaroo uitvoert. Er zijn 3 niveaus aan checks:

        Standaard checks: Dit zijn de standaard Buckaroo checks die gelden voor elke klant. Deze kunnen niet aangepast worden
        Merchant-checks: Dit zijn de checks die door de klant zelf zijn ingesteld, en die gelden voor het gehele account
        Websitechecks: Dit zijn de checks die door de klant zelf zijn ingesteld, en die gelden voor een specifieke website

        In elk overzicht wordt de volgende informatie getoond:

        Check: De naam/omschrijving van de check
        Actie: De actie die ondernomen wordt indien de check getriggered wordt
        Parameters: Welke parameters er zijn ingesteld
        Laatst gewijzigd: Wanneer is de check voor het laatst gewijzigd
        Status: De huidige status van de check

        Beschikbare acties


        E-mailinstellingen: Hiermee is het mogelijk om een apart e-mailadres in te stellen indien er een check getriggered wordt.

        Nieuwe check toevoegen: Hiermee is het mogelijk om een nieuwe check toe te voegen.


        Beschikbare filters        Onder de knop “Filters” is het mogelijk om te filteren op de checkstatus.


        Anti-Fraude is voor het grootste gedeelte vervangen door Buckaroo Shield.

        Templates

        Onder het kopje “Templates” is het overzicht te vinden van alle templates die gebruikt kunnen worden. Dit overzicht is onderverdeeld in het communicatie type (e-mail, Brief, SMS) en de PDF facturen die aangemaakt kunnen worden indien er gebruik gemaakt wordt van de Billing module.

        Per tab is het overzicht te vinden van alle websites onder het huidige account. Als u op een website klikt, worden de verschillende template types getoond. De volgende types zijn beschikbaar:

        Betaling voltooid: De mail wordt verstuurd indien de betaling voltooid is

        Buckaroo Credit Management: Alle mails die verstuurd kunnen worden onder Credit Management

        Buckaroo Credit Management: – Betaalregeling (1-5): Alle mails die verstuurd kunnen worden indien er een betaalregeling wordt aangegaan

        Buckaroo Credit Management – Creditnota: De mail die verstuurd wordt indien er een creditnota is aangemaakt

        PayPerEmail: De mail die verstuurd wordt indien er een PayPerEmail wordt aangemaakt

        Vooraankondiging: De mail die verstuurd wordt indien er een vooraankondiging nodig is bij een SEPA Direct Debit

        Als u op een type klikt, worden alle templates getoond onder dit type. De volgende informatie wordt in dit overzicht getoond:

        Taal/Cultuur: De taal van het template
        Onderwerp: Het onderwerp van het template
        Naam: De naam van het template
        Beantwoorden aan: Enkel bij E-mail: Waar moet de reactie naartoe
        CC: Enkel bij E-mail: Optioneel, welk e-mailadres moet er worden meegenomen in CC
        BCC: Enkel bij E-mail: Optioneel, welk e-mailadres moet er worden meegenomen in BCC

        Als u op de knop “Toevoegen…” klikt, is het mogelijk om een nieuw template in te stellen. U kunt hier de taal instellen, en een naam. Als u op “Opslaan” klikt, wordt het template aangemaakt.

        Als u op “Bewerken” klikt, is het mogelijk om de content van het template aan te passen. Dit kan via de advanced editor (HTML) of via de basic editor (enkel tekst). Via Afbeeldingen kunt u uw eigen afbeeldingen uploaden, zodat deze gebruikt kunnen worden in de templates.


        Secret Key

        Onder het kopje “Secret Key” is het mogelijk om uw eigen secret key in te stellen. Deze key wordt gebruikt om het inkomende bericht te valideren, zodat we zeker weten van wie dit bericht komt. Deze key mag alleen cijfers en letters bevatten. De Secret Key wordt tevens gebruikt voor het valideren van Push Berichten met behulp van de HMAC/Signature.

        Certificaten

        Onder het kopje “Certificaten” is het overzicht van alle certificaten te vinden. De volgende informatie wordt in dit overzicht getoond:

        Oorspronkelijke bestandsnaam: De naam van het certificaat (enkel zichtbaar indien het certificaat wordt geupload)
        Gebruiksdoel: Het type certificaat
        Geldig vanaf: De datum vanaf wanneer het certificaat geldig is
        Geldig t/m: De datum tot wanneer het certificaat geldig is
        Fingerprint: De unieke fingerprint van het certificaat


        Weergave Betaalpagina

        Onder het kopje “Weergave Betaalpagina” is het mogelijk om een custom betaalpagina aan te maken per website.

        Meer informatie vind je hier: Smart Checkout styling


        Was dit artikel nuttig?

        What's Next