Services

   Services


    Article Summary

    Goedkeuringen

    Onder het kopje “Goedkeuringen” vind je alle refunds, betaalopdrachten en aangeboden bestanden welke nog wachten op goedkeuring. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

    Nadat er minstens één transactie is geselecteerd die goedkeuring nodig heeft, wordt de knop “Acties” pas getoond. Als er op de optie Goedkeuren onder Acties wordt geklikt, wordt er een venster geopend waarin de selectie gemaakt kan worden om de transactie goed te keuren of af te wijzen.

    Type: Het type waarvoor goedkeuring nodig is
    Omschrijving: De omschrijving van de refund/betaalopdracht, of de naam van het aangeboden bestand
    Aanvrager: De gebruikersnaam welke de oorspronkelijke actie heeft aangevraagd
    Aangevraagd op: De datum/tijd waarop de oorspronkelijke actie is aangevraagd
    Status: De huidige status
    Status gewijzigd op: De datum/tijd van de laatste status wijziging
    Actie vereist: Is er actie nodig, ja of nee

    Beschikbare filters

    Omschrijving, Type, Status, toon items die geen goedkeuring nodig hebben, toon testaanvragen

    Notitie

    Om een selectie goed te keuren of af te wijzen dient de rol Beheerder of Financiëel Beheerder toegevoegd te worden aan de medewerker.

    Bestand aanbieden

    Onder het kopje “Bestand aanbieden” is het mogelijk om een CSV bestand aan te bieden. Hiermee kunnen er onder andere meerdere betaalverzoeken aangemaakt worden. Het aanmaken van betaalverzoeken is enkel mogelijk voor indirecte betaalmethodes zoals overboekingen, PayPerEmails en Direct Debits, en voor herhaalde betalingen. Ook is het mogelijk om via een CSV bestand facturen en refunds aan te bieden en abonnementen te starten of te wijzigen.

    Transacties waarbij de consument betrokken dient te zijn als iDEAL en reguliere creditcard betalingen zijn niet mogelijk via een CSV bestand.

    Het is mogelijk om een CSV bestand aan te bieden via de Plaza of via de sFTP.

    In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

    Aangeboden: Datum dat bestand is aangeboden
    Huidige status: De huidige status van het bestand
    Statusdatum: De laatste status wijziging
    Bestandsnaam: De naam van het bestand
    Bestandstype: Het bestandstype
    Bron: Hoe het bestand is aangeboden

    Meer informatie vind je op de volgende pagina: Bestand aanbieden Guide
    Op deze pagina staan onder andere ook voorbeeldbestanden.

    Zodra je op een bestand klikt, wordt het specifieke bestand geopend. Dit scherm is statisch, en zal tussendoor handmatig gerefreshed moeten worden om de laatste status op te halen. Het bestand wordt ondertussen gevalideerd of de juiste velden meegegeven zijn. Indien dit niet het geval is, wordt het bestand afgewezen en niet verwerkt. Indien het bestand door de validatie komt, wordt er een goedkeuringsmail verstuurd naar het e-mailadres van de gebruiker. Hierin zit een unieke code voor dit bestand, welke ingevuld dient te worden in de Buckaroo Plaza. Pas hierna wordt het bestand verwerkt.

    Na het verwerken is het mogelijk om het originele bestand te downloaden, alsmede de validatie- en processingresultaten. Indien er specifieke regels uit het bestand niet door de validatie zijn gekomen, is het ook mogelijk om de mislukte CSV regels apart te downloaden.

    In de validatieresultaten staan alle regels uit het originele bestand, met daarin of deze door de validatie zijn gekomen. Indien dit niet het geval is, staat de reden hiervoor vermeld.

    In de processingresultaten staan alle regels die door de validatie zijn gekomen, met daarin het resultaat of deze transactie is aangemaakt, met daarin ook de transactiekey.

    In de mislukte CSV regels staan de regels uit het oorspronkelijke bestand welke niet door de validatie zijn gekomen.

    Beschikbare filters

    Onder de knop “Filters” is het mogelijk om specifieke bestanden te zoeken. Het is mogelijk om te zoeken op de datum dat het bestand was aangeboden en om testbestanden te verbergen.


    Beschikbare acties

    Upload new batch: Middels deze knop kunt u een of meerdere bestand(en) aanbieden om te laten verwerken.
    Vink de optie Bestand als test aanbieden aan om de acties van het aangeboden bestand te testen.
    Vink de optie Is een refund-batch aan als er refunds naar ons worden ingeschoten.

    E-Mandate overzicht

    Onder het kopje “E-Mandates” vind je een overzicht van alle e-mandates. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

    Kolommen

    Aangemaakt: De datum van de e-mandate
    Laatste mutatie: De laatste status datum van de e-mandate
    Mandaatreferentie: De unieke referentie van het e-mandate
    E-Mandate type: Het mandaat type, B2B of B2C
    Opvolgtype: Het opvolg type, One-off of Recurring
    Omschrijving / reden: De omschrijving zoals de debiteur dit ziet
    Status: De huidige status van het e-mandate

    E-Mandate details

    Onder het kopje “E-Mandate” zijn de gegevens van het e-mandaat te zien. Hierin staan het mandaat type, opvolgtype, referentie en bank gegevens van de debiteur.

    Statuslog

    Onder het kopje “Statuslog” is het overzicht van de verschillende statussen van het e-mandaat te zien. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

    Aangemaakt: De datum van de status van het e-mandaat
    Laatste mutatie: De laatste status datum
    E-Mandate transactie ID: De unieke referentie van de status (gemaskeerd)
    Validatie referentie: De reden van het e-mandaat
    Omschrijving / reden: De omschrijving van het e-mandaat
    Aankoopreferentie: De referentie van het e-mandaat
    Status: De status van het bericht

    Gekoppelde transacties

    Onder het kopje “Gekoppelde transacties” worden alle transacties getoond die zijn uitgevoerd onder de geselecteerde Mandaatreferentie. Als een transactie wordt geselecteerd wordt u doorverbonden naar de betreffende transactie in het transactie overzicht.

    Buckaroo Payment Analyzer

    De Buckaroo Payment Analyzer (BPA) is één van de functionaliteiten die de Buckaroo Payment Plaza te bieden heeft. Om gebruik te kunnen van deze functionaliteit dient dit per e-mail te worden aangevraagd bij het Merchant Support team via wecare@buckaroo.nl.

    De BPA is ontwikkeld om vragen met betrekking tot de betalingen sneller en efficiënter af te kunnen handelen. Op basis van de ingevoerde kenmerken vindt de BPA de desbetreffende betaling. Vervolgens kan uit een aantal geautomatiseerde standaardoplossingen worden gekozen. Deze functionaliteit kan betalingsperikelen oplossen zodat een helpdesk vragen met betrekking tot betalen klantvriendelijk, snel en automatisch kan afhandelen.

    In de Payment Analyzer handleiding worden de uitgebreide mogelijkheden/functies van de BPA beschreven er wordt uitleg gegeven over de gebruikersaspecten van deze module.

    Your browser does not support PDF.click here to download

    Hieronder enkele punten die in de handleiding voorkomen:

    • Zoek betalingen in de niet gematchte bedragen
    • Zoeken in toegewezen betalingen, reeds toegewezen aan de Merchant
    • Factuur en/of transactie reconciliëren
    • Betaling terugstorten aan de betaler
    • Stort het geld naar de merchant
    • Bekijk aan welke transactie de betaling is gekoppeld

    iDEAL QR scherm

    Als er een abonnement is op Buckaroo’s iDEAL QR service, dan is er in het Buckaroo Plaza account toegang tot het iDEAL QR scherm. In het linker hoofdmenu, ga naar Services > iDEAL QR. Het overzicht van de aangemaakte iDEAL QR codes opent zich. Deze zijn standaard geordend op aanmaakdatum, de nieuwste bovenaan. In dit scherm kunnen drie acties worden gedaan : iDEAL QR codes zoeken en inzien, codes aanmaken en codes exporteren.

    • iDEAL QR codes zoeken en inzien
    • iDEAL QR codes aanmaken
    • iDEAL QR codes exporteren

    Voor de uitleg voor het aanmaken en bekijken van de QR codes is een aparte uitleg beschikbaar.

    In dit overzicht worden niet de iDEAL QR transacties/betalingen getoond, Om deze in te zien zou er naar Transacties > Overzicht genavigeerd worden, waarna er bijvoorbeeld gezocht kan worden op het Aankoop ID gezocht kan worden in dit overzicht.


    Was dit artikel nuttig?

    What's Next