Debiteuren

   Debiteuren


    Samenvatting van het artikel

    Als de Credit Management module wordt afgenomen dan is dit menu zichtbaar. Hier kan je een overzicht vinden van alle debiteuren.

    Overzicht

    In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

    ✅​ Website: De naam van de URL
    ✅​ Debiteurcode: De unieke referentie van de debiteur
    ✅​ Naam: De naam van de debiteur
    ✅​ Straat: Indien bekend, de straatnaam & huisnummer
    ✅​ Plaats: Indien bekend, de plaatsnaam
    ✅​ Land: Indien bekend, de landnaam
    ✅​ E-mailadres: Indien bekend, het e-mailadres

    Beschikbare filters

    In de filters kan gezocht worden op (een combinatie van) de volgende kenmerken:
    Voornaam, Achternaam, Debiteurcode, Website, Straatnaam, Postcode, Stad, Landcode, Telefoonnummer, E-mailadres, Websites.


    Door op een debiteur te klikken, worden de details van de debiteur getoond. Deze pagina bevat een aantal tabbladen, welke hieronder gespecificeerd staan.

    Algemeen

    Onder het kopje “Algemeen” vindt u de beschikbare informatie van de debiteur terug. Alle informatie die bij ons bekend is, wordt op dit scherm weergegeven.

    Facturen

    Onder het kopje “Facturen” vindt u een overzicht van alle facturen die bij deze debiteur horen. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

    Factuurnummer: Het factuurnummer
    Factuurdatum: De factuurdatum
    Vervaldatum: De vervaldatum van de factuur
    Bedrag: Het oorspronkelijke bedrag van de factuur
    Creditnota’s: Het totaal bedrag aan creditnota’s op de factuur
    Betaald: Het totaal ontvangen bedrag op de factuur
    Openstaand: Het totaal openstaande bedrag op de factuur

    Zodra u op een factuur klikt, wordt de specifieke factuur geopend.

    Abonnementen

    Onder het kopje “Abonnementen” vindt u een overzicht van alle abonnementen die bij deze debiteur horen. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

    Key: De unieke subscription guid van het abonnement
    Facturatie-interval: De facturatie interval van het abonnement
    Startdatum: De startdatum van het abonnement
    Einddatum: De einddatum van het abonnement
    Status: De status van het abonnement

    Zodra u op een abonnement klikt, wordt het specifieke abonnement geopend.

    Debiteurdossiers

    Dit kopje is alleen beschikbaar wanneer de debiteur openstaande facturen heeft waarbij in het gebruikte creditmanagement schema de optie 'Debtor Collection toepassen' is geactiveerd. Al deze facturen worden dan gegroepeerd onder 1 dossiernummer zodat er een betere overzicht ontstaat van alle openstaande facturen.

    Guid: De unieke guid van het dossier
    Dossiernummer: Nummer van het dossier
    Aanmaakdatum: De aanmaakdatum van het dossier
    Openstaand bedrag: Het totaalbedrag van de openstaande facturen
    Status: De status van het dossier


    Was dit artikel nuttig?