Debiteurenoverzicht

   Debiteurenoverzicht


    Samenvatting van het artikel

    Binnen het debiteurenscherm kunnen de debiteurgegevens worden ingezien en aangepast. Op deze manier kan de communicatie naar het juiste telefoonnummer, adres of e-mailadres wordt verzonden. Vanuit dit scherm is ook een totaaloverzicht van alle facturen van deze debiteur inclusief status op te vragen.

    Wanneer een specifieke factuur wordt gekozen, kan daarop worden ingezoomd. De klantenservice van de merchant heeft hierdoor een bredere kijk op de complete facturenstand per debiteur. Iedere factuur wordt met een debiteurennummer aan een debiteur gekoppeld. Het debiteurennummer wordt door de merchant toegekende nummer aan een debiteur, het is dus een referentie die je zelf bedenkt.

    Factuur

    Wanneer er sprake is van een vordering vanwege een geleverde dienst, ontstaat er een document dat vastlegt waaruit deze vordering bestaat. Dit document heet een factuur. Op een factuur komt de samenstelling van de vordering en de gegevens rondom de betaalverplichting naar voren.

    Wat staat er op de factuur vermeldt?

    • Het bedrag van de vordering exclusief BTW
    • Het BTW bedrag van de vordering
    • Het order- of factuurnummer
    • Het BTW-nummer van de leverancier
    • Het KvK-nummer van de leverancier
    • Het debiterennummer
    • De gegevens van de debiteur: vaak de NAW gegevens

    Wat zijn de factuurregels?

    • ProductId = product nummer
    • ProductName = product naam
    • Quantity = aantal
    • PricePerUnit = prijs per eenheid
    • VatPercentage = BTW percentage
    • TotalVat = totaal aan BTW
    • TotalAmount = Totaal bedrag van de regel (inclusief BTW)

    Billing

    Indien de merchant het versturen en/of samenstellen van de factuur door Buckaroo laat verzorgen, kan er, naast de bovenstaande gegevens ook een plaats worden geboden aan de factuurregels. In het bericht waarmee de factuur wordt aangeboden kunnen tevens verschillende detail gegevens van de factuur worden meegestuurd. Deze gegevens krijgen op de templates een eigen plek. Ook kan ervoor worden gekozen om een PDF als bijlage in de reminder mee te sturen. De PDF is dan de digitale versie van de factuur.


    Was dit artikel nuttig?