Facturen

Facturen


Als de Credit Management module wordt afgenomen is dit menu zichtbaar. In dit overzicht zijn alle facturen zichtbaar.

Overzicht facturen

In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

Factuurdatum: De factuurdatum
Website: De naam van de URL
Factuurnummer: Het factuurnummer
Bedrag: Het oorspronkelijke factuurbedrag
Openstaand: Het openstaande bedrag
Debiteur: De naam van de debiteur
Status: De status van de factuur

Zodra u op een factuur klikt, worden de details van de factuur getoond.

Beschikbare acties
Via deze optie is het mogelijk om een overzicht te downloaden van de geselecteerde facturen naar een CSV bestand.

Beschikbare filters

Factuurnummer, Key, Beschrijving, Website, Factuurnummer, Vervaldatum, Statusdatum, Aanmaakdatum, Betaaldatum, CM status, Betaalstatus.


Factuur

Onder het kopje “Factuur” vindt u de huidige status van de factuur. Vanuit hier kunt u direct doorklikken naar de merchant informatie, de debiteur en het credit management schema.

Betalingen

Onder het kopje “Betalingen” vindt u een overzicht van alle betalingen en refunds die op deze factuur zijn gedaan. In dit overzicht wordt het volgende getoond:

Aanmaakdatum: De datum van de transactie
Beschrijving: De beschrijving van de transactie
Bedrag: Het bedrag en valuta van de transactie
Transactietype: Het transactietype van de transactie
Status: De status van de transactie

Vanaf hier kunt u direct doorklikken naar de specifieke transactie.

Statuslog

Onder het kopje “Statuslog” vindt u een overzicht van alle status wijzigingen op de factuur.

Communicatie

Onder het kopje “Communicatie” vindt u alle communicatie op de factuur. Zodra u op een communicatie klikt, wordt de content van de communicatie getoond.

Credit notes

Creditnota’s
Onder het kopje “Creditnota’s” vindt u een overzicht van alle ingediende creditnota’s. In dit overzicht wordt het volgende getoond:

  • Aanmaakdatum: De datum van de creditnota
  • Factuur-key: De unieke key van de factuur
  • Factuurnummer: Het factuurnummer van de creditnota. Dit moet anders zijn dan het oorspronkelijke factuurnummer
  • Beschrijving: De beschrijving van de creditnota
  • Bedrag: Het bedrag van de creditnota
  • Btw: Het BTW bedrag

Gateway requests

Onder het kopje “Gateway requests” vindt u alle transactie verzoeken. Zodra u op het verzoek klikt, wordt het gehele verzoek getoond.

Pushes

Onder het kopje “Pushes” vindt u alle pushberichten op de factuur. Zodra u op het bericht klikt, wordt het gehele pushbericht getoond.

Credit Managementrapportage

Onder de knop “Credit Managementrapportage” vindt u een overzicht van de facturen, met een financiële samenvatting.

Beschikbare acties

Voeg toe aan vergelijkingslijst: Via deze optie is het mogelijk om het overzicht toe te voegen aan de vergelijking. Zodra er meer dan 1 reeks in de vergelijking is toegevoegd, is het mogelijk om de verschillende reeksen te vergelijken.


Beschikbare filters

Factuurdatum, Website, CM schema.Was dit artikel nuttig?

What's Next