Herincasso banken

   Herincasso banken


    Samenvatting van het artikel

    De regels rondom de SEPA Direct Debit geven aan dat er een termijn van 5 dagen is waarbinnen bankstorno’s als gevolg van onvoldoende saldo kunnen worden gemeld. Hieronder de samenvatting van de activiteiten van de verschillende banken rondom een storno zoals beschreven door de Nederlandse Betaalvereniging.

    Rabobank and SNS

    Een incasso wordt direct uitgevoerd op incassodatum en voeren een bankstorno uit als gedurende vier dagen na de uitvoering nog steeds sprake is van onvoldoende saldo op de rekening.

    ABN Amro

    Bij onvoldoende saldo wordt de incasso niet uitgevoerd, maar biedt deze bij een groot deel van haar klanten gedurende vier werkdagen opnieuw aan. Als in deze periode wel voldoende saldo aanwezig is, zal de incasso alsnog worden uitgevoerd.

    ING

    Bij onvoldoende saldo wordt de incasso niet uitgevoerd, maar wordt deze gedurende twee werkdagen opnieuw aangeboden. Als in deze periode wel voldoende saldo aanwezig is, zal de incasso alsnog worden uitgevoerd.


    Alle informatie die door de banken aan Buckaroo wordt verstrekt over het resultaat van de incasso, wordt direct met de Merchants gedeeld. Aangezien Buckaroo geen bericht ontvangt over de hierboven beschreven tussenstappen van de incasso en hun tussenresultaat, is hierover geen berichtgeving mogelijk.


    Was dit artikel nuttig?

    What's Next