Incassobureau's

   Incassobureau's


    Article Summary

    Wanneer je gebruikmaakt van credit management, behoort ook de overdracht naar een incassobureau tot de mogelijkheden. Bij een overdracht naar een incassobureau is het gewenst dat de aanzegging van de Wet op de Incassokosten (WIK) al eerder is gedaan in het aanmaningsproces. Voor het incassobureau is het nodig om extra informatie te ontvangen over de debiteur of vordering, de informatie (zoals bijvoorbeeld NAW-gegevens) moeten voor een automatisch proces al bij het aanmelden van de facturen in de Buckaroo Plaza worden meegegeven.

    Na overdracht aan het incassobureau wordt de betaallink van Buckaroo dichtgezet om dubbele betalingen te voorkomen. De terugkoppeling over het betaalgedrag van de debiteur aan het incassobureau wordt verwerkt in de Buckaroo Payment Plaza. Daarmee is het debiteurenoverzicht in de Buckaroo Plaza altijd actueel.

    De incassobureaus die zijn aangesloten op de Plaza met een compleet geautomatiseerde afhandeling zijn:

    COEO Incasso (voorheen bekent als CIB / Centraal Invorderings Bureau)
    Tkb
    Intrum Justitia


    Was dit artikel nuttig?

    What's Next