Invoice push

Invoice push


Status veranderingen van de facturen die met Credit Management 3.0 zijn aangeboden, worden verzonden in de vorm van een invoicepush aan de Merchant terug gemeld. Hieronder staan de verschillende codes die in de push voorkomen uitgelicht met daaronder de status en event pushberichten uitleg. Allereerst een pushbericht voorbeeld:

  "InvoiceStatusCode": 10,
  "PreviousStepIndex": 0,
  "PreviousStepDateTime": "0001-01-01T00:00:00+01:00",
  "Event": "ChangedStatus",
  "EventCategory": "FinancialChange",
  "EventDateTime": "2017-09-18T16:42:10.3607772+02:00",
  "EventParameters": [
   {
    "Key": "StatusCode",
    "Value": "10"
   }
  ],

Statuscodes bij een factuur

Code Betekenis Beschrijving Invoice Status Code
10 Active The invoice follows its scheme, if applicable.
20 Paused The invoice currently does proceed on its scheme.
21 PausedByDispute Like Paused, but specifically caused by a manually registered dispute.
22 PausedByPaymentPlan Like Paused, but specifically caused by a payment plan. This status can only be removed through termination of the payment plan.
23 PausedDueToValidation The invoice is paused because one or more scheme actions could not be performed due to a validation error.
70 PendingTransferToCollectionAgency The invoice is marked for transfer to the collection agency, in accordance with its scheme.
71 TransferredToCollectionAgency The invoice is at the collection agency, and awaiting their response.
72 AcceptedByCollectionAgency The collection agency has accepted the invoice and will work on it.
73 ProcessedByCollecionAgency The collection agency has finished its work on the invoice.
74 ProcessedByCollectionAgencyIncomplete The collection agency has finished its work on the invoice but did not manage to (fully) collect the invoice.
75 PendingRecall The recall request has yet to be confirmed by the collection agency.
76 Recalled Collection agency has confirmed the recall.
79 RefusedByCollectionAgency The collection agency has not accepted the invoice.
80 WrittenOff The invoice was manually written off by the merchant.
90 Rejected The invoice was rejected, most likely because its request was invalid. It has never been active.
91 Cancelled The invoice has been active, but is no longer. For example, this can happen to the partial invoices created by a payment plan (see CreatePaymentPlan) if they cease to apply.
99 Emergency This invoice was manually disabled because of an emergency. Tech support is examining it.
0 NotSet A technical error took place. This status should never occur.

Gebeurtenissen bij een factuur

Gebeurtenis (Event) Beschrijving gebeurtenis (in Engels)
1 ChangedTransactionStatus One of the invoice’s transactions changed status in a relevant way. Generally only a change to ‘successful’ is relevant, although there are exceptions, e.g. a Sepa Direct Debit moving to or away from ‘pending’ influences PendingSlowPaymentAmount
2 ChangedStatus The invoice changed status, e.g. to ‘active’ or ‘paused’. See below for options
3 CreatedCreditNote Credit note was created on the invoice. Note that a push may be sent for the credit note itself, but the CreatedCreditNote event on the original invoice is the most relevant
4 SentReminderMessage A reminder was sent for the invoice, in accordance with its scheme
5 SentBackupReminderMessage A reminder was sent for the invoice using a backup method, in accordance with its scheme. E.g. the scheme may be set to send a letter if the e-mail cannot be delivered
6 SkippedReminderBecauseNoMethodsRemain A reminder action in the invoice’s scheme has failed to reach the debtor. This happens when all of the given communication methods bounce (e.g. incorrect e-mail address) or have been marked as unreachable by the merchant (e.g. through the Debtor screen in the Payment Plaza)
7 IncreasedAdminFee The administration fee on the invoice has been increased, in accordance with the invoice’s scheme
8 TransferredToCollectionAgency The invoice has entered the collection agency process, in accordance with its scheme. Note that the ChangedStatus event provides more detailed updates as the invoice status changes throughout this process (transfer, acceptance, refusal, completion)
9 CreatedRecollect A recollect was created for the invoice, in accordance with its scheme. This happens when Sepa Direct Debit recollection is active on the scheme, when the previous attempt fails and there is enough time for another attempt
10 SentPaymentInvitationMessage A payment invitation was sent for the invoice, in accordance with its scheme
11 SentBackupPaymentInvitationMessage A payment invitation was sent for the invoice using a backup method, in accordance with its scheme. E.g. the scheme may be set to send a letter if the e-mail cannot be delivered
12 CmSchemeValidationError One or more scheme actions could not be performed due to a validation error
13 InvoicePausedDueToValidationErrors The invoice is paused because one or more scheme actions could not be performed due to a validation error. This will only occur if (1) the payment invitation could not be performed, (2) not a single reminder message within a CM step could be performed or (3) the invoice could not be transferred to the collection agency.
Cat. Event Category Description Category
1 FinancialChange any change that relates to the invoice’s amounts, including the initial invoice creation, transaction status changes, and credit notes
2 ValidationError A validation error occurred
3 Other anything else, e.g. a reminder being sent

CustomEvent

De Merchant kan het Buckaroo Credit Management ook gebruiken voor het verzenden van push berichten voor eigen gebruik. Denk dan aan acties of herinneringen die door de eigen systemen worden gebruikt om acties te nemen. Bij het aanmaken van het event kan ook de waarde in het push bericht als een een code of omschrijving worden ingevuld. Denk voor deze toepassing aan bijvoorbeeld zelf vorm te geven meldingen als:

 • Het aansturen van de mail- of andere berichten service van de Merchant, op basis van een tekst als: "Verstuur eerste herinnering [invoicenumber]" Dit wordt gebruikt als Buckaroo alleen de trigger hoeft te geven en het CRM systeem van de Merchant de mails of andere berichten zelf verstuurd.

 • Het plannen van een bel moment inclusief de gegevens. De tekst kan dan zijn: "Bel klant [debtorcode] over factuur [InvoiceNumber] het openstaande bedrag is [InvoiceAmountOpen]" Dit wordt gebruikt voor acties die Buckaroo niet zelf uitvoert, maar die voor de Merchant wel onderdeel zijn van het behandelplan.

 • Het geven van een waarschuwing voor het openstaande posten beheer. Met een bijvoorbeeld een tekst als: "W03 : [invoicenumber] gaat de laatste herinneringsfase in"
  Dit gaat over het geautomatiseerd kunnen inschatten en waarschuwen voor de openstaande posten in een bepaald moment in tijd van het behandelplan.

Voorbeeld van een CustomEvent in een pushbericht is hieronder schuin gedrukt in de vorm van een invoicepush weergegeven:

{

 "Invoice": {

  "InvoiceKey": "2EC4B83B55E74xxxxxx9C6627A208",

  "InvoiceNumber": "CreditManagement3_0001_1618441848",

  "WebsiteKey": "vcKCxxxxCDw",

  "DebtorCode": "TestDebtor001",

  "DebtorGuid": "7668521FA3xxxxxx0A444A5B194FB",

  "SchemeKey": "nhxxx3j",

  "IsTest": true,

  "Type": "RegularInvoice",

  "Culture": "nl-NL",

  "InvoiceDate": "2021-04-01T00:00:00",

  "DueDate": "2021-04-15T00:00:00",

  "InvoiceStatusCode": 10,

  "PreviousStepIndex": 0,

  "PreviousStepDateTime": "2021-04-15T01:14:01",

  "InvoicePayLink": https://testcheckout.buckaroo.nl/html/?brq_paydirect_inv=2EC4B83Bxxxxxxx292281F9C6627A208,

  "Event": "CustomEvent",

  "EventCategory": "Other",

  "EventDateTime": "2021-04-15T01:15:34.2773546",

  "EventParameters": [

   {

    "Key": "CustomEventMessage",

    "Value": "This is a test"

   }

  ],

  "Currency": "EUR",

  "AmountDebit": 0.0500,

  "AmountCredit": 0.0000,

  "AmountAdminCosts": 0.0000,

  "AmountCreditNotes": 0.0,

  "AmountPaid": 0.0,

  "AmountAdminCostsPaid": 0.0,

  "AmountPendingSlow": 0.0,

  "OpenAmount": 0.0500,

  "OpenAmountAdminCosts": 0.0000,

  "OpenAmountInclAdminCosts": 0.0500,

  "IsPaid": false,

  "CustomParameters": [

  ],

  "AdditionalParameters": [

  ]

 }

}

Stop Subscription

De facturen kunnen door de Subscription module van Buckaroo worden gegenereerd. In dat geval kan, vanuit Credit Management, de Subscription worden stilgezet in één van de stappen in het Credit Management schema. De facturen die tot dan toe zijn aangemaakt, blijven bestaan en worden nog steeds opgevolgd. Alleen wordt de Subscription stilgezet, waardoor er geen nieuwe facturen meer worden aangemaakt. Het Push bericht dat dan wordt verzonden, ziet er als volgt uit:

{

 "Invoice": {

  "InvoiceKey": "9C9D0305DE4A47178DE903FA91C1xxxx",

  "InvoiceNumber": "testinvoice12xcx",

  "WebsiteKey": "xxxx",

  "DebtorCode": "johnsmith123",

  "SchemeKey": "xxxx",

  "IsTest": true,

  "Type": "RegularInvoice",

  "Culture": "nl-NL",

  "InvoiceDate": "2017-09-18T00:00:00+02:00",

  "DueDate": "2017-12-12T00:00:00+01:00",

  "InvoiceStatusCode": 10,

  "PreviousStepIndex": 3,

  "PreviousStepDateTime": "0001-01-01T00:00:00+01:00",

  "Event": "StoppedSubscription",

  "EventCategory": "Other",

  "EventDateTime": "2017-09-18T16:42:10.3607772+02:00",

  "EventParameters": [

   {

    "Key": "StatusCode",

    "Value": "10"

   }

  ],

  "Currency": "EUR",

  "AmountDebit": 10.0,

  "AmountCredit": 0.0,

  "AmountAdminCosts": 0.0,

  "AmountCreditNotes": 0.0,

  "AmountPaid": 0.0,

  "AmountAdminCostsPaid": 0.0,

  "AmountPendingSlow": 0.0,

  "OpenAmount": 10.0,

  "OpenAmountAdminCosts": 0.0,

  "OpenAmountInclAdminCosts": 10.0,

  "IsPaid": false,

  "SubscriptionGuid": "BDDC3050DB1B41E2983B0B5ABD98xxxx",

 }

}

Was dit artikel nuttig?

What's Next