MOI

   MOI


    Samenvatting van het artikel

    Als er sprake is van een ten onrechte afgeschreven bedrag, dan kan tot 13 maanden na de afschrijvingsdatum, een verzoek tot terugdraaien worden ingediend bij de bank waar de afschrijving plaatsvond. Dit geldt alleen voor een machtiging die niet via een digitale incassomachtiging of op papier is afgegeven.

    De bank waar de klacht wordt ingediend start een MOI-procedure (Melding Onterechte Incasso) met de bank van de incassant. De incassant is degene die het bedrag af heeft laten schrijven. In het geval van een collecting contract met Buckaroo, zal Buckaroo deze berichten (vaak in de vorm van mail) ontvangen. Op basis van de informatie in dit bericht, wordt deze mail doorgezet naar de juiste Merchant. Deze Merchant wordt gevraagd om de handtekening voor de betaalverplichting door middel van een machtiging op te halen. Deze controle op een geldige machtiging via digitaal incassomachtigen of op papier is dus voor de verantwoording van de Merchant. Het is van belang dat de Merchant deze informatie rechtstreeks met de bank deelt, hierin is Buckaroo geen partij. Wanneer de conclusie is dat het gaat over een échte onterechte incasso, dan wordt het geld teruggeboekt op de rekening van herkomst.

    De periode waarin een MOI kan worden uitgevoerd is tussen de 56 dagen en 13 maanden na de incassodatum. Omdat het hier een intensieve administratieve afhandeling betreft, worden er door de banken extra hoge kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden door Buckaroo doorgerekend aan de Merchant. Deze kosten zijn terug te vinden in de afschriften onder de transactiecode I503.

    Voorbeeld van transactie verloop

    In onderstaand voorbeeld wordt de machtiging geïnd op 21-7-2015 11:48. Op 6-12-2015 00:00 meldt de bank de transactie als gestorneerd bij Buckaroo aan. Dat is ná de 56 dagen storneerperiode. Het betreft daarmee een MOI, welke wordt doorbelast aan Buckaroo met extra hoge kosten. Deze kosten worden met de I503 transactie : Melding Onterechte Incasso doorbelast aan de Merchant.

    Datum/tijdMerchant naamNaamBedragFactuurTransactietypeBeschrijving
    6-12-2015Merchant.nl-19.9520xxx587I503 Melding onterechte incasso (MOI)MOI
    6-12-2015Merchant.nlP.Jansen-19.9520xxx587C501 SEPA Direct Debit Storno201xxx21
    21-7-2015Merchant.nlP.Jansen19.9520xxx587C008 Simple SEPA Direct Debit201xxx21

    Storneringen

    Niet te verwarren met de MOI's zijn de storneringen (storno's). Deze vallen onder de "no questions asked" periode en kunnen om verschillende redenen plaatsvinden. Een debiteur hoeft dus geen reden op te geven om een stornering uit te voeren.

    Redenen voor een MOI

    Voor het starten van een MOI moet de geïncasseerde ook aangeven welke reden er is voor het indienen. Onderstaande redenen zijn slechts voorbeelden. Iedere bank heeft daar een eigen procedure voor.​

    • Er is geen machtiging afgegeven
    • Er is een éénmalige machtiging afgegeven in plaats van een doorlopende machtiging (of andersom)
    • De machtiging is door een onbevoegde gegeven
    • De machtiging is ingetrokken
    • De naam van de incassant wordt niet in de machtiging vermeld
    • De machtiging is ergens anders voor afgegeven dan waarvoor wordt geïncasseerd
    • Het bedrag wijkt af van het in de verkoop overeenkomst vastgelegde verplichting
    • Het betreft een extra bedrag

    Was dit artikel nuttig?

    What's Next