Prefix

   Prefix


    Article Summary

    Buckaroo maakt voor alle collecting SEPA Direct Debit contracten het onderscheid tussen de machtigingen van de verschillende Merchants door middel van een prefix. Voor iedere mandaatreferentie dient deze verplichte prefix (voorvoegsel) te worden gebruikt door de Merchant. Deze prefix staat vermeld onder het SEPA abonnement, is 3 karakters groot en verplicht voor elke collecting machtiging via Buckaroo. De Merchant kan het deel áchter de prefix zelf bepalen. Vaak wordt gekozen voor het abonnements-, registratie-, telefoon of kaartnummer binnen de abonnementen administratie.

    Bijvoorbeeld: wanneer u als Merchant de prefix X6A toegewezen heeft gekregen en het door de Merchant bepaalde mandaat referentienummer is 12000001, zal de machtiging moeten worden aangeboden met mandaatnummer: X6A12000001.

    De prefix kan worden opgezocht het Buckaroo account onder 'Mijn Buckaroo' bij 'Algemeen'.


    Was dit artikel nuttig?

    What's Next