Reconciliatie iDEAL

Reconciliatie iDEAL


Wanneer gebruik wordt gemaakt van een iDEAL Collecting aansluiting, doet Buckaroo de reconciliatie voor de Merchant. Bij een iDEAL Processing aansluiting bij Buckaroo, is de reconciliatie de verantwoording van de Merchant zelf. Buckaroo vraagt altijd de status van de iDEAL transactie op. Bij processing is het bericht dat deze transactie geslaagd is echter niet voldoende voor de financieel verantwoordelijke van een onderneming. Deze wil een 100% reconciliatie van de binnenkomende gelden tegen de ingeschoten transacties / facturen.

Oplossing voor reconciliatie processing iDEAL transacties

Om de Merchant tot een éénduidige reconciliatie te laten komen heeft Buckaroo een oplossing in de terugkoppeling ingebouwd. Buckaroo verzendt in de terugkoppeling naar de Merchant een uniek ID mee: de iDEAL transactie referentie (iDEAL TRX ID). Hierdoor is iedere ingestarte iDEAL transactie uniek te identificeren. Op het afschrift is deze referentie terug te vinden in de transactie referentie-regel. In de onderstaande tekening is aangegeven hoe de informatiestromen lopen. Op de afbeelding hiernaast is te zien waar de met kleur benoemde gegevens op het afschrift van de Merchant en die van haar klant belanden. De reconciliatie van de iDEAL betalingen gaat dus op basis van de iDEAL transactie referentie en wordt door Buckaroo in de redirect én de push teruggegeven en hoeft niet uit de beschrijving te worden gefilterd.

ideal_processing_reconciliatie-NL


bank-statement


Was dit artikel nuttig?

What's Next