Reconciliatie iDEAL

   Reconciliatie iDEAL


    Article Summary

    Bij het gebruik van een iDEAL Collecting-aansluiting verzorgt Buckaroo de reconciliatie voor de Merchant. Bij een iDEAL Processing-aansluiting bij Buckaroo is de reconciliatie echter de verantwoordelijkheid van de Merchant zelf. Buckaroo vraagt altijd de status van de iDEAL transactie op. Bij processing is het bericht dat deze transactie geslaagd is echter niet voldoende voor de financieel verantwoordelijke van een onderneming. Deze wil een 100% reconciliatie van de binnenkomende gelden tegen de ingeschoten transacties / facturen.

    Oplossing voor reconciliatie processing iDEAL transacties

    Om de Merchant tot een eenduidige reconciliatie te laten komen heeft Buckaroo een oplossing in de terugkoppeling ingebouwd. Buckaroo verstuurt in de terugkoppeling naar de Merchant een uniek ID: de iDEAL-transactiereferentie (iDEAL TRX ID). Hierdoor is iedere ingestarte iDEAL transactie uniek te identificeren. Op het afschrift is deze referentie terug te vinden in de transactie referentie-regel. In de onderstaande tekening is aangegeven hoe de informatiestromen lopen. Op de afbeelding hiernaast is te zien waar de met kleur gemarkeerde gegevens op het afschrift van de Merchant en die van haar klant terechtkomen. De reconciliatie van de iDEAL-betalingen vindt dus plaats op basis van de iDEAL-transactiereferentie en wordt door Buckaroo in de redirect en de push teruggegeven, en hoeft niet uit de beschrijving te worden gefilterd.

    ideal_processing_reconciliatie-NL


    bank-statement


    Was dit artikel nuttig?