Requests

   Requests


    Samenvatting van het artikel

    Pay request

    Gebruik het ‘Pay’ request om een iDEAL In3 transactie aan te maken. Na het indienen van het request wordt er een creditcheck gedaan op de consument en indien goedgekeurd, komt er een return URL waar de consument naar toe wordt geleid om de eerste iDeal transactie te kunnen doen. (één van de drie). De twee resterende betalingen kunnen later worden betaald. iDEAL In3 zal per mail een betaallink versturen aan de consument.

    Base JSON request

    Use the base request as instructed on this page

    Parameters

    Service specific parameters

    ParameterTypeGroupTypeGroupIdValueRequiredDescription
    IdentifierstringArticle1ABC123OptionalWay to identity article
    TypestringArticle1PhysicalOptionalType of the article
    DescriptionstringArticle1Blue Toy CarMandatoryDescription of the order
    CategorystringArticle1Toy CarOptionalCategory of the article
    QuantityintegerArticle11MandatoryQuantity of the article
    GrossUnitPricedecimalArticle15000MandatoryGrossUnitPrice of the article
    QuantityDescriptionstringArticle1PiecesOptionalQuantityDescription of the article
    VatPercentagenumericArticle121OptionalVatPercentage of the article
    VatAmountdecimalArticle10.01OptionalVatA-mount address of the Article article
    DeliveryDatedateArticle145241OptionalDeliveryDate of the article
    CustomerNumberstringBillingCustomer1123456MandatoryCustomerNumber of the billingcustomer
    FirstNamestringBillingCustomer1JohnOptionalFirstName of the billingcustomer
    LastNamestringBillingCustomer1DoeMandatoryLastName of the billingcustomer
    InitialsstringBillingCustomer1JDOptionalInitials of the billingcustomer
    BirthDatedateBillingCustomer132874OptionalBirthDate of the billingcustomer
    PhonestringBillingCustomer10612345678MandatoryPhone of the billingcustomer
    EmailstringBillingCustomer1john@doe.comMandatoryE-mail address of the Billing customer
    FaxstringBillingCustomer103012345678OptionalFaxnumber of the billingcustomer
    CategorystringBillingCustomer1B2CMandatoryCategory of the billingcustomer
    CareOfstringBillingCustomer1John DoeOptionalCareOf of the billingcustomer
    StreetstringBillingCustomer1ZonnebaanMandatoryStreet of the billingcustomer
    StreetNumberstringBillingCustomer19MandatoryStreetNumber of the billingcustomer
    StreetNumberSuffixstringBillingCustomer1ABC123OptionalStreetNumberSuffix of the billingcustomer
    PostalCodestringBillingCustomer23542EAMandatoryPostalCode of the billingcustomer
    CitystringBillingCustomer1UtrechtMandatoryCity of the billingcustomer
    RegionstringBillingCustomer1UtrechtOptionalRegion of the billingcustomer
    CountryCodestringBillingCustomer1NLMandatoryCountryCode of the billingcustomer
    CareofstringShippingCustomer1Jane DoeOptionalCareof of the shippingcustomer
    StreetstringShippingCustomer1ZonnebaanMandatoryStreet of the shippingcustomer
    StreetNumberstringShippingCustomer19MandatoryStreetNumber of the shippingcustomer
    StreetNumberSuffixstringShippingCustomer1ABC123OptionalStreetNumberSuffix of the shippingcustomer
    CitystringShippingCustomer1UtrechtMandatoryCity of the shippingcustomer
    PostalCodestringShippingCustomer13542EAMandatoryPostalCode of the shippingcustomer
    RegionstringShippingCustomer1UtrechtOptionalRegion of the shippingcustomer
    CountryCodestringShippingCustomer1NLMandatoryCountryCode of the shippingcustomer
    Invoicedatedate""45261OptionalInvoicedate of the Customer
    InvoiceUrlstring""https://www.buckaroo.nlOptionalURL of the Customer
    CompanyNamestringBillingCustomer1NoneOptionalCompany Name of the billingcustomer
    CocNumberstringBillingCustomer1NoneOptionalCocNumber of the billingcustomer

    Voorbeeld request

    {
     "Currency": "EUR",
     "AmountDebit": 5000.0,
     "AmountCredit": null,
     "Invoice": "iDEAL In3 Pay 1693216267",
     "Order": null,
     "Description": "iDEAL In3_Pay",
     "ClientIP": null,
     "ReturnURL": null,
     "ReturnURLCancel": null,
     "ReturnURLError": null,
     "ReturnURLReject": null,
     "OriginalTransactionKey": null,
     "ServicesSelectableByClient": null,
     "ServicesExcludedForClient": null,
     "PushURL": null,
     "PushURLFailure": null,
     "ClientUserAgent": null,
     "OriginalTransactionReference": null,
     "Services": {
      "ServiceList": [
       {
        "Name": "iDEAL In3",
        "Action": "Pay",
        "Version": 0,
        "Parameters": [
         {
          "Name": "Identifier",
          "GroupType": "Article",
          "GroupID": "1",
          "Value": "ABC123"
         },
         {
          "Name": "Type",
          "GroupType": "Article",
          "GroupID": "1",
          "Value": "Physical"
         },
         {
          "Name": "Description",
          "GroupType": "Article",
          "GroupID": "1",
          "Value": "Blue Toy Car"
         },
         {
          "Name": "Category",
          "GroupType": "Article",
          "GroupID": "1",
          "Value": "Toy Car"
         },
         {
          "Name": "Quantity",
          "GroupType": "Article",
          "GroupID": "1",
          "Value": "1"
         },
         {
          "Name": "GrossUnitPrice",
          "GroupType": "Article",
          "GroupID": "1",
          "Value": "5000"
         },
         {
          "Name": "QuantityDescription",
          "GroupType": "Article",
          "GroupID": "1",
          "Value": "Pieces"
         },
         {
          "Name": "VatPercentage",
          "GroupType": "Article",
          "GroupID": "1",
          "Value": "21"
         },
         {
          "Name": "VatAmount",
          "GroupType": "Article",
          "GroupID": "1",
          "Value": "0.01"
         },
         {
          "Name": "DeliveryDate",
          "GroupType": "Article",
          "GroupID": "1",
          "Value": "2023-11-11"
         },
         {
          "Name": "CustomerNumber",
          "GroupType": "BillingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "123456"
         },
         {
          "Name": "FirstName",
          "GroupType": "BillingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "John"
         },
         {
          "Name": "LastName",
          "GroupType": "BillingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "Doe"
         },
         {
          "Name": "Initials",
          "GroupType": "BillingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "JD"
         },
         {
          "Name": "BirthDate",
          "GroupType": "BillingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "1990-01-01"
         },
         {
          "Name": "Phone",
          "GroupType": "BillingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "0630352688"
         },
         {
          "Name": "Email",
          "GroupType": "BillingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "john@doe.com"
         },
         {
          "Name": "Fax",
          "GroupType": "BillingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "0301234567"
         },
         {
          "Name": "Category",
          "GroupType": "BillingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "B2C"
         },
         {
          "Name": "CareOf",
          "GroupType": "BillingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "John Doe"
         },
         {
          "Name": "Street",
          "GroupType": "BillingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "Zonnebaan"
         },
         {
          "Name": "StreetNumber",
          "GroupType": "BillingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "9"
         },
         {
          "Name": "StreetNumberSuffix",
          "GroupType": "BillingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "A"
         },
         {
          "Name": "PostalCode",
          "GroupType": "BillingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "3542EA"
         },
         {
          "Name": "City",
          "GroupType": "BillingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "Utrecht"
         },
         {
          "Name": "Region",
          "GroupType": "BillingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "Utrecht"
         },
         {
          "Name": "CountryCode",
          "GroupType": "BillingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "NL"
         },
         {
          "Name": "CareOf",
          "GroupType": "ShippingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "Jane Doe"
         },
         {
          "Name": "Street",
          "GroupType": "ShippingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "Zonebaan"
         },
         {
          "Name": "StreetNumber",
          "GroupType": "ShippingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "9"
         },
         {
          "Name": "StreetNumberSuffix",
          "GroupType": "ShippingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "A"
         },
         {
          "Name": "City",
          "GroupType": "ShippingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "Utrecht"
         },
         {
          "Name": "PostalCode",
          "GroupType": "ShippingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "3542EA"
         },
         {
          "Name": "Region",
          "GroupType": "ShippingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "Utrecht"
         },
         {
          "Name": "CountryCode",
          "GroupType": "ShippingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "NL"
         },
         {
          "Name": "InvoiceDate",
          "GroupType": "",
          "GroupID": "",
          "Value": "2023-12-01"
         },
         {
          "Name": "InvoiceUrl",
          "GroupType": "",
          "GroupID": "",
          "Value": "https://www.buckaroo.nl"
         },
         {
          "Name": "CompanyName",
          "GroupType": "BillingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "none"
         },
         {
          "Name": "CocNumber",
          "GroupType": "BillingCustomer",
          "GroupID": "1",
          "Value": "none"
         }
        ]
       }
      ]
     },
     "CustomParameters": null,
     "AdditionalParameters": null
    }
    

    Pay response

    The response contains a URL where the customer can be redirected to in order to perform the first initial payment.

    Voorbeeld response

    {
     "Key": "9A2C1AEC43F64EAA820970**********",
     "Status": {
      "Code": {
       "Code": 791,
       "Description": "Pending processing"
      },
      "SubCode": {
       "Code": "S002",
       "Description": "An additional action is required: Redirect"
      },
      "DateTime": "2023-08-28T11:51:08"
     },
     "RequiredAction": {
      "RedirectURL": "https://checkout.buckaroo.nl/html/redirect.ashx?r=A85BFD4B91BC48189C588***********",
      "RequestedInformation": null,
      "PayRemainderDetails": null,
      "Name": "Redirect",
      "TypeDeprecated": 0
     },
     "Services": null,
     "CustomParameters": null,
     "AdditionalParameters": null,
     "RequestErrors": null,
     "Invoice": "iDEAL In3 Pay 1693216267",
     "ServiceCode": "iDEAL In3",
     "Currency": "EUR",
     "AmountDebit": 5000.0,
     "TransactionType": "C103",
     "MutationType": 1,
     "RelatedTransactions": null,
     "ConsumerMessage": null,
     "Order": null,
     "IssuingCountry": null,
     "StartRecurrent": false,
     "Recurring": false,
     "CustomerName": null,
     "PayerHash": null,
     "PaymentKey": "03AB82E49A834D2CB06B98**********"
    }
    

    Pay push

    Wanneer de betaling is gelukt en de consument succesvol is geleid naar de Merchants website, zal Buckaroo het volgende push bericht sturen.

    Voorbeeld push

    {
     "Transaction": {
      "Key": "9A2C1AEC43F64EAA820970**********",
      "Invoice": "iDEAL In3 Pay 1693216267",
      "ServiceCode": "iDEAL In3",
      "Status": {
       "Code": {
        "Code": 190,
        "Description": "Success"
       },
       "SubCode": {
        "Code": "S990",
        "Description": "The request was successful."
       },
       "DateTime": "2023-08-28T11:51:21"
      },
      "Order": null,
      "Currency": "EUR",
      "AmountDebit": 5000.0,
      "TransactionType": "C103",
      "Services": null,
      "CustomParameters": null,
      "AdditionalParameters": null,
      "MutationType": 1,
      "RelatedTransactions": null,
      "IsCancelable": false,
      "IssuingCountry": null,
      "StartRecurrent": false,
      "Recurring": false,
      "CustomerName": null,
      "PayerHash": null,
      "PaymentKey": "03AB82E49A834D2CB06B98**********",
      "Description": "iDEAL In3_Pay"
     }
    }
    
    

    Refund

    Dit request kan worden gebruikt om een refund (of annulering) van een geplaatste order uit te voeren.

    Refund request

    Om dit request uit te voeren is het te crediteren bedrag en de transactie key nodig van de originele bestelling.

    Voorbeeld request

    {
     "Currency": "EUR",
     "AmountDebit": null,
     "AmountCredit": 5000.0,
     "Invoice": "iDEAL In3 Refund 1693216289",
     "Order": null,
     "Description": "iDEAL In3_Refund",
     "ClientIP": null,
     "ReturnURL": null,
     "ReturnURLCancel": null,
     "ReturnURLError": null,
     "ReturnURLReject": null,
     "OriginalTransactionKey": "9A2C1AEC43F64EAA820970**********",
     "ServicesSelectableByClient": null,
     "ServicesExcludedForClient": null,
     "PushURL": null,
     "PushURLFailure": null,
     "ClientUserAgent": null,
     "OriginalTransactionReference": null,
     "Services": {
      "ServiceList": [
       {
        "Name": "iDEAL In3",
        "Action": "Refund",
        "Version": 0,
        "Parameters": []
       }
      ]
     },
     "CustomParameters": null,
     "AdditionalParameters": null
    }
    

    Refund response

    Voorbeeld response

    {
     "Key": "0AA2B55B366A48D690D762**********",
     "Status": {
      "Code": {
       "Code": 190,
       "Description": "Success"
      },
      "SubCode": {
       "Code": "S990",
       "Description": "The request was successful."
      },
      "DateTime": "2023-08-28T11:51:30"
     },
     "RequiredAction": null,
     "Services": [
      {
       "Name": "iDEAL In3",
       "Action": null,
       "Parameters": [
        {
         "Name": "Processed",
         "Value": "Classic"
        }
       ]
      }
     ],
     "CustomParameters": null,
     "AdditionalParameters": null,
     "RequestErrors": null,
     "Invoice": "iDEAL In3 Refund 1693216289",
     "ServiceCode": "iDEAL In3",
     "Currency": "EUR",
     "AmountCredit": 5000.0,
     "TransactionType": "C203",
     "MutationType": 1,
     "RelatedTransactions": [
      {
       "RelationType": "refund",
       "RelatedTransactionKey": "9A2C1AEC43F64EAA820970**********"
      }
     ],
     "ConsumerMessage": null,
     "Order": null,
     "IssuingCountry": null,
     "StartRecurrent": false,
     "Recurring": false,
     "CustomerName": null,
     "PayerHash": null,
     "PaymentKey": "40CB985149BE46BF9A67D5**********"
    }
    

    Refund push

    Voorbeeld push

    {
     "Transaction": {
      "Key": "0AA2B55B366A48D690D762**********",
      "Invoice": "iDEAL In3 Refund 1693216289",
      "ServiceCode": "iDEAL In3",
      "Status": {
       "Code": {
        "Code": 190,
        "Description": "Success"
       },
       "SubCode": {
        "Code": "S990",
        "Description": "The request was successful."
       },
       "DateTime": "2023-08-28T11:51:30"
      },
      "Order": null,
      "Currency": "EUR",
      "AmountCredit": 5000.0,
      "TransactionType": "C203",
      "Services": null,
      "CustomParameters": null,
      "AdditionalParameters": null,
      "MutationType": 1,
      "RelatedTransactions": [
       {
        "RelationType": "refund",
        "RelatedTransactionKey": "9A2C1AEC43F64EAA820970**********"
       }
      ],
      "IsCancelable": false,
      "IssuingCountry": null,
      "StartRecurrent": false,
      "Recurring": false,
      "CustomerName": null,
      "PayerHash": null,
      "PaymentKey": "40CB985149BE46BF9A67D5**********",
      "Description": "iDEAL In3_Refund"
     }
    }
    

    Was dit artikel nuttig?

    What's Next