Samenwerking

   Samenwerking


    Article Summary

    Met de introductie van de Subscription Services is het bij Buckaroo mogelijk om (doorlopende) betalingen als gevolg van een abonnement te starten en stopen met een enkel bericht. De interactie tussen de systemen van de Merchant en Buckaroo en de Acquirers komen het best tot uitdrukking in een tekening.

    • De hieronder geel ingekleurde vlakken beschrijven de Merchant acties
    • De hieronder groen ingekleurde vlakken beschrijven de Buckaroo verwerking
    • De hieronder blauw ingekleurde vlakken de acquirer interactie

    Benodigde acties door de Merchant om een subscription te sturen zijn niet meer dan drie berichten:

    1. Inschrijven : Met daarin het product en het bijbehorende prijsplan
    2. Aanpassen : Met daarin het aangepaste prijsplan
    3. Uitschrijven : Stoppen met een subscription

    De terugkoppeling over de status van de subscriptions kan op meerdere manieren:

    • Push berichten : Per factuur wordt de status aan de Merchant terug gemeld
    • Overzichten Facturen : In de Buckaroo Plaza is er een overzicht welke inzicht geeft in de status van de factuur
    • Debiteuren Overzicht : In de Buckaroo Plaza is er per debiteur een overzicht van de subscriptions en de facturen

    subscriptions-environment-en

    Subscription inrichtingsvragen

    Bij het inrichten van de Subsriptions omgeving is er sprake van een drietal vragen:

    1. Welke producten heb ik? → Wat is de kleinst mogelijke af te nemen eenheid?
    2. Hoe ga ik factureren? → Volgens welke voorwaarden vindt de facturatie plaats?
    3. Hoe kan er worden betaald? → Wat zijn de betaalgegevens welke bij dit abonnement horen?

    De antwoorden op die vragen kunnen vervolgens worden omgezet naar een inrichting van producten, prijsplannen en bedragen per onderdeel. Hierin worden de éénmalige- of aansluitkosten meegenomen, maar ook de proefperiode en de BTW percentages en het voor- of achteraf betalen van de kosten. Ook de factuur nummers en beschrijving worden daarmee vastgelegd.


    Was dit artikel nuttig?