SOAP

SOAP


SOAP is een afkorting voor Simple Object Access Protocol. Dit is een computerprotocol dat wordt gebruikt voor communicatie tussen verschillende componenten of servers. SOAP wordt ondersteund door een groot aantal bedrijven en organisaties waaronder Sun, IBM, Novell, Microsoft, Oracle, Apache Software Foundation en het vroegere BEA Systems (nu Oracle). SOAP is een protocol dat XML-berichten stuurt, meestal over HTTP, maar ook over SMTP, HTTPS of FTP.

WDSL

WSDL staat voor Web Services Description Language. WSDL is onderdeel van SOAP. Hierin worden de standaard gebruikte elementen van een webservice vastgelegd. Een WSDL definieert de structuur en het vereiste formaat van de datatypes binnen de Webdienstberichten. Bij Buckaroo is de WSDL vastgelegd voor alle diensten als Single WSDL. Er is ook een SOAP WSDL beschikbaar.

XSD

XSD staat voor XML Schema Definition en beschrijft het verband tussen de verschillende elementen van een XML- object. Dat kan voor de hele dienst of voor een gedeelte kunnen zijn. De definities van de interfaces worden op deze manier vastgelegd in een standaard.


Was dit artikel nuttig?

What's Next