Status Subscriptions

   Status Subscriptions


    Samenvatting van het artikel

    Een subscription status kan worden opgevraagd met een Subscription Info request. De waarde Subscriptionstatus komt dan terug. Deze status heeft de volgende waarden:

    StatusOmschrijving
    ActiveActive subscription
    InactiveInactive subscription
    PendingWacht op resultaat start actie van de subscription
    PausedGepauzeerde subscription
    FailedMislukt subscription request
    PlannedSubscription start in de toekomst

    Was dit artikel nuttig?

    What's Next