Status Subscriptions

   Status Subscriptions


    Article Summary

    Een subscription status kan worden opgevraagd met een Subscription Info request. De waarde Subscriptionstatus komt dan terug. Deze status heeft de volgende waarden:

    StatusOmschrijving
    ActiveActive subscription
    InactiveInactive subscription
    PendingWacht op resultaat start actie van de subscription
    PausedGepauzeerde subscription
    FailedMislukt subscription request
    PlannedSubscription start in de toekomst

    Was dit artikel nuttig?

    What's Next