Status Subscriptions

Status Subscriptions


Een subscription status kan worden opgevraagd met een Subscription Info request. De waarde Subscriptionstatus komt dan terug. Deze status heeft de volgende waarden:

Status Omschrijving
Active Active subscription
Inactive Inactive subscription
Pending Wacht op resultaat start actie van de subscription
Paused Gepauzeerde subscription
Failed Mislukt subscription request
Planned Subscription start in de toekomst

Was dit artikel nuttig?

What's Next