Statuscodes factuur

Statuscodes factuur


Doordat facturen met credit management onder bewaking staan, is voor de keuze voor het al dan niet refunden, crediteren en storneren een uitlegtabel opgesteld.

Situaties

# Factuur Te betalen Daadwerkelijk betaald Storno Openstaand bedrag Uitleg
1 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 €200,00 SEPA DD payment reversed
2 €200,00 €200,00 €150,00 €0,00 €50,00 Transfer insufficient
3 €200,00 €200,00 €200,00 €0,00 €0,00 Invoice paid in a regular way
4 €200,00 €150,00 €200,00 €0,00 -€50,00 Invoice amount was too high
5 €200,00 €200,00 €400,00 €0,00 -€200,00 Double payment with successful SEPA DD and processed transfer
6 €200,00 €200,00 €400,00 €200,00 €0,00 Double payment with successful SEPA DD and processed transfer and reversal of payment

Acties

# Reminder laat zien Credit nota Refund Storno bedrag Anders betaald Saldo na actie Uitleg
1 €200,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €200,00 Terechte reminder
2 €50,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €50,00 Terechte reminder
3 settled €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 Betaalde factuur
4 settled €50,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 Factuur bedrag verlaagd
5 settled €0,00 €200,00 €0,00 €0,00 €0,00 Vraag de klant om de storno achterwege te laten, anders gaat credit management een reminder sturen
6 settled €0,00 €0,00 €200,00 €200,00 €0,00 Klant heeft storno gedaan of de klant wordt gevraagd de storno te doen

Was dit artikel nuttig?

What's Next