Storno redenen

   Storno redenen


    Samenvatting van het artikel

    RedenOmschrijvingActieMomentR type
    AC01IBAN onjuist/onbekendHerstel IBAN of vraag juiste IBAN op bij debiteurD+1Reject, Return
    AC04Rekeninghouder heeft rekening geslotenVraag juiste IBAN op bij debiteurD+1Reject, Return
    AC06-1-Bank van debiteur heeft rekening geblokkeerd voor incasso. Indien een eMandate is afgegeven, is dit het teken dat de debiteur de machtiging niet meer onder dit eMandate door wil laten gaan. -2-Rekeninghouder heeft rekening laten blokkeren voor incasso. -3-Rekeninghouder is minderjarig.Neem contact op met debiteur. *Note: Bespreek, bij een afgegeven eMandate, de reden van de doorgevoerde incasso blokkade met de debiteur. *D+1Reject, Return
    AC13 (B2B)Zakelijke rekeninghouder heeft bijvoorbeeld een particuliere debitrekening opgegeven Rekening kan niet worden gebruikt voor zakelijke incasso's.Neem contact op met debiteur.D+1Reject, Return
    AG01Debitrekening is geen betaalrekening maar een spaarrekening Rekening kan niet worden gebruikt voor zakelijke incasso's.Neem contact op met debiteur.D+1Reject, Return
    AG02
    1. Er is eerst het type "FRST" gebruikt, nadat er al het type "RCUR" is ingestuurd.
    2. Er is eerst het type "RCUR" gebruikt zonder als eerste een "FRST" te doen.
    3. Er is hetzelfde machtigingskenmerk gebruikt dat reeds eerder voor een éénmalige incasso is gebruikt.
    Onjuist transactietype gebruikt: gebruik "OOFF", "FRST" of "RCUR". IncassantID onjuist: kies ander ID.D+1Reject, Return
    AM04Saldotekort (soms een MS03)Onvoldoende saldo: neem contact met debiteur.* Indien daarvoor wordt gekozen kan er bij deze terugkoppeling een herincasso worden uitgevoerd. * De actie van de banken op onvoldoende saldo staat uitgelegd bij de herincasso bankenVan D+1 tot D+5Reject, Return
    AM05Dubbele indieningKijk of er daadwerkelijk sprake is van dubbele inningD+1Reject, Return, Reversal
    BE05IncassantenID gewijzigd zonder amendment-indicatie.IncassantenID onjuist: lever aan met juiste IDD+1Reject, Return
    MD01 (core)
    1. Transactie bevat "RCUR", maar er is nog geen "FRST" ontvangen.
    2. Geen machtiging verstrekt.
    3. Machtiging ongeldig.
    Controleer uw administratie, stel oorzaak vast en bepaal mogelijke vervolgactie:
    1. Lever transactie opnieuw aan als "FRST"
    2. Onderneem geen incassopoging meer op deze machtiging. Neem in beide gevallen contact op met de debiteur.
    D+1Reject, Return, Refund
    MD01 (B2B)
    1. Transactie bevat "RCUR", maar er is nog geen "FRST" ontvangen.
    2. Machtiging is nog niet geregistreerd bij de bank van de debiteur.
    3. De incasso valt buiten de limieten
    Check of de transactie met het juiste sequence type is aangeleverd. Zo ja, neem dan contact op met de debiteur voor juiste registratie bij de debet bank.D+1Reject, Return, Refund
    MD02Machtiging of deel van de gegevens van de machtiging is incorrect (B2B)Neem contact op met de debiteur om de machtiging volledig en juist, inclusief eventuele limieten, bij de debet bank te laten registreren.D+1Reject
    MD06Debiteur maakt gebruik van recht terugboeking (8 weken)Neem contact op met debiteur.Van D+1 tot D+56 dagen en D+13 maandenRefund
    MD07Debiteur overleden (soms MS03)Onderneem geen incassopoging meer.D+1Reject, Return
    MS02Debiteur weigert incassotransactieNeem contact op met debiteur.Van D+1 tot D+56 dagen en D+13 maandenReject, Return, Reversal, Refusal
    MS03Onvoldoende saldo (of overige reden, bijvoorbeeld in geval van overlijden)Onvoldoende saldo: neem contact met debiteur. * Indien daarvoor wordt gekozen kan er bij deze terugkoppeling een herincasso worden uitgevoerd. * De actie van de banken op onvoldoende saldo staat uitgelegd bij de herincasso bankenVan D+1 tot D+5Reject, Return, Reversal
    RR01Debiteuren gegevens zijn niet bekend of identificatie is niet op ordeNeem contact op met uw bank.D+1Reject, Return
    RR02Nationale wetten kunnen naam en/of adres verplicht stellen en deze ontbrekenNeem contact op met uw bank.D+1Reject, Return
    RR03Nationale wetten kunnen naam en/of adres verplicht stellen en deze ontbrekenNeem contact op met uw bank.D+1Reject, Return
    RR04Transactie voldoet niet aan wettelijke eisenNeem contact op met uw bank.D+1Reject, Return
    SL01-1- Grenswaarden zijn overschreden. -2- Rekeninghouder heeft rekening laten blokkeren voor incasso. Indien een eMandate is afgegeven, is dit het teken dat de debiteur de machtiging niet meer onder dit eMandate door wil laten gaan.Neem contact op met debiteur. Note: Bespreek bij een afgegeven eMandate de reden van de incasso blokkade met de betalende.D+1Reject, Return
    PY01Onbekend rekeningnummer bij deze instantieVraag bij de consument na of het rekeningnummer klopt. Controleer ook of deze rekening wel SEPA Direct Debits / euro betalingen ondersteunt.D+1Reject, Return

    Type storneringen in banktermen

    Door wieVoor uitvoeringNa uitvoering
    Initiatief incassant* Annulering door incassant (Revocation) * Verzoek tot annulering door incassant (Cancellation)* Herstelboeking door incassant, binnen 5 werkdagen. (Reversal)
    Initiatief door de bank van de geïncasseerde* Weigering door geïncasseerde (Refusal) * Afkeuring door bank van geïncasseerde (Reject)* Terugboeking door bank: binnen 2 of 5 werkdagen (Return) * Terugboeking door geïncasseerde: binnen 8 weken (Refund) * Verzoek terugboeking door geïncasseerde bij MOI binnen 13 maanden (Refund)

    Reversal redenen Banken

    Vóór settlementNá settlement
    -1- Reject (Transactie type: C501) -a- Uitval veroorzaakt door technische redenen en geconstateerd door Creditor Bank, de CSM of Debet Bank (bijvoorbeeld ongeldig formaat, verkeerde IBAN check digit). -b- Debet Bank kan incasso-opdracht niet verwerken. (bijvoorbeeld rekening gesloten, geblokkeerd voor incasso, rekeninghouder overleden). -c- Debet Bank kan de incasso-opdracht niet verwerken conform Artikel 78 van de Payment Services Directive.-5- Return Terugboeking geïnitieerd door Debet Bank. (Reject, Return or Refund)
    -2- Refusal Weigering geïnitieerd door de Debiteur. Door Debet Bank ontvangen: -a- Vóór settlement, dan verwerkt als Reject (zie 1) -b- Ná settlement, dan verwerkt als Refund (zie 6)-6- Refund (Transactie type: N522) Terugboeking geïnitieerd door Debiteur. Deze kan gedurende ‘no questions asked’-periode van 8 weken en voor “niet-geautoriseerde transacties” gedurende 13 maanden na de incasso plaatsvinden.
    -3- Request for cancellation Creditor Bank verzoekt CSM om de incasso-opdracht(en) niet uit te voeren. Bilaterale overeenkomst tussen Creditor Bank en CSM.-7- Reversal (Transactie type: C501) Terugboeking geïnitieerd door Creditor of Creditor Bank. Oorspronkelijke transactie had feitelijk niet uitgevoerd moeten worden. Rulebook verplicht Creditor Banken niet om een Reversal aan incassanten aan te bieden. Debet Banken moeten de transacties wel kunnen verwerken. In voorkomende gevallen hoeven zij hier geen checks op uit te voeren.
    -4- Revocation Herroeping van de incasso-opdracht(en) door Incassant. Bilaterale overeenkomst tussen Creditor Bank en incassant, onder andere tot wanneer dit mogelijk is.

    Extra reversal redenen

    De onderstaande redenen zijn buitengewone reversal redenen als een gevolg van onjuiste bank gerelateerde gegevens.

    RedenBeschrijvingR Type
    CNORCreditor Bank is not registered under this BIC in the CSMReject
    DNORDebtor bank is not registered under this BIC in the CSMReject
    ED05Settlement of the collection failedReject
    FF01Invalid file formatReject
    RC01BIC incorrect/unknownReject, Return
    DDTDirect Debit ItemNiet aanwezig
    FF01Operation/transaction code incorrect, invalid file formatReject
    FF05Direct debit type incorrectReject
    N064World payment OUR no BICReject
    N633Not in use any more - Removed from transaction list on 19-04-2016Niet aanwezig
    PY01Unknown BIC in routing table - If the creditor agent is not an RB of the instructing agent or if DP/RB is not present in the routing tableReject
    XD19Invalid IBAN format - An IBAN in the transaction has failed the ISO 13616Reject
    XT13Unsupported XML field - The transaction contains at least one unsupported field; At least one mandatory field is not present in the transaction; The offending XML tag is present with the error code (if available).Reject
    XT33Invalid data format - The content of at least one XML element is not in the required format. The offending XML tag is present with the error code.Reject
    XT73Invalid country code - The two characters for country code are not a valid ISO3166 country code.Reject
    XT75Invalid original transaction status, action not requiredReject
    XT77The Interbank Settlement Amount is not the same as the original debitReject
    XT78Check on compensation amount in refunds failedReject
    XT79Debtor Agent not allowed to receive DD - If the admission profile does not admit the sending of a DD or Participant in R-ONLY status, or the participant is not allowed to use an option (NLGO)Reject
    XT80Creditor Agent not allowed to send DD - The Creditor Agent is not allowed to send Direct Debit as per the information available in the Routing Table, or the Participant is not allowed to use an option (NLGO)Reject
    XT81Field not permitted in SDD ServiceReject
    XT87R-Message not following same DP route/sending DP not identical to Instructing/Instructed Agent of the original transactionReject
    XT88The number of transactions cancelled with camt.056 message must not exceed the number of transactions in the original Debit BatchReject
    XT90Invalid use of a Technical BICReject
    XT91Creditor Agent or Debtor Agent of the original transaction is not allowed to be part of the SEPACOM Closed User GroupReject

    Was dit artikel nuttig?

    What's Next