Storno redenen

Storno redenen


Reden Omschrijving Actie Moment R type
AC01 IBAN onjuist/onbekend Herstel IBAN of vraag juiste IBAN op bij debiteur D+1 Reject, Return
AC04 Rekeninghouder heeft rekening gesloten Vraag juiste IBAN op bij debiteur D+1 Reject, Return
AC06 -1-Bank van debiteur heeft rekening geblokkeerd voor incasso. Indien een eMandate is afgegeven, is dit het teken dat de debiteur de machtiging niet meer onder dit eMandate door wil laten gaan. -2-Rekeninghouder heeft rekening laten blokkeren voor incasso. -3-Rekeninghouder is minderjarig. Neem contact op met debiteur. *Note: Bespreek, bij een afgegeven eMandate, de reden van de doorgevoerde incasso blokkade met de debiteur. * D+1 Reject, Return
AC13 (B2B) Zakelijke rekeninghouder heeft bijvoorbeeld een particuliere debitrekening opgegeven Rekening kan niet worden gebruikt voor zakelijke incasso's. Neem contact op met debiteur. D+1 Reject, Return
AG01 Debitrekening is geen betaalrekening maar een spaarrekening Rekening kan niet worden gebruikt voor zakelijke incasso's. Neem contact op met debiteur. D+1 Reject, Return
AG02
 1. Er is eerst het type "FRST" gebruikt, nadat er al het type "RCUR" is ingestuurd.
 2. Er is eerst het type "RCUR" gebruikt zonder als eerste een "FRST" te doen.
 3. Er is hetzelfde machtigingskenmerk gebruikt dat reeds eerder voor een éénmalige incasso is gebruikt.
Onjuist transactietype gebruikt: gebruik "OOFF", "FRST" of "RCUR". IncassantID onjuist: kies ander ID. D+1 Reject, Return
AM04 Saldotekort (soms een MS03) Onvoldoende saldo: neem contact met debiteur.* Indien daarvoor wordt gekozen kan er bij deze terugkoppeling een herincasso worden uitgevoerd. * De actie van de banken op onvoldoende saldo staat uitgelegd bij de herincasso banken Van D+1 tot D+5 Reject, Return
AM05 Dubbele indiening Kijk of er daadwerkelijk sprake is van dubbele inning D+1 Reject, Return, Reversal
BE05 IncassantenID gewijzigd zonder amendment-indicatie. IncassantenID onjuist: lever aan met juiste ID D+1 Reject, Return
MD01 (core)
 1. Transactie bevat "RCUR", maar er is nog geen "FRST" ontvangen.
 2. Geen machtiging verstrekt.
 3. Machtiging ongeldig.
Controleer uw administratie, stel oorzaak vast en bepaal mogelijke vervolgactie:
 1. Lever transactie opnieuw aan als "FRST"
 2. Onderneem geen incassopoging meer op deze machtiging. Neem in beide gevallen contact op met de debiteur.
D+1 Reject, Return, Refund
MD01 (B2B)
 1. Transactie bevat "RCUR", maar er is nog geen "FRST" ontvangen.
 2. Machtiging is nog niet geregistreerd bij de bank van de debiteur.
 3. De incasso valt buiten de limieten
Check of de transactie met het juiste sequence type is aangeleverd. Zo ja, neem dan contact op met de debiteur voor juiste registratie bij de debet bank. D+1 Reject, Return, Refund
MD02 Machtiging of deel van de gegevens van de machtiging is incorrect (B2B) Neem contact op met de debiteur om de machtiging volledig en juist, inclusief eventuele limieten, bij de debet bank te laten registreren. D+1 Reject
MD06 Debiteur maakt gebruik van recht terugboeking (8 weken) Neem contact op met debiteur. Van D+1 tot D+56 dagen en D+13 maanden Refund
MD07 Debiteur overleden (soms MS03) Onderneem geen incassopoging meer. D+1 Reject, Return
MS02 Debiteur weigert incassotransactie Neem contact op met debiteur. Van D+1 tot D+56 dagen en D+13 maanden Reject, Return, Reversal, Refusal
MS03 Onvoldoende saldo (of overige reden, bijvoorbeeld in geval van overlijden) Onvoldoende saldo: neem contact met debiteur. * Indien daarvoor wordt gekozen kan er bij deze terugkoppeling een herincasso worden uitgevoerd. * De actie van de banken op onvoldoende saldo staat uitgelegd bij de herincasso banken Van D+1 tot D+5 Reject, Return, Reversal
RR01 Debiteuren gegevens zijn niet bekend of identificatie is niet op orde Neem contact op met uw bank. D+1 Reject, Return
RR02 Nationale wetten kunnen naam en/of adres verplicht stellen en deze ontbreken Neem contact op met uw bank. D+1 Reject, Return
RR03 Nationale wetten kunnen naam en/of adres verplicht stellen en deze ontbreken Neem contact op met uw bank. D+1 Reject, Return
RR04 Transactie voldoet niet aan wettelijke eisen Neem contact op met uw bank. D+1 Reject, Return
SL01 -1- Grenswaarden zijn overschreden. -2- Rekeninghouder heeft rekening laten blokkeren voor incasso. Indien een eMandate is afgegeven, is dit het teken dat de debiteur de machtiging niet meer onder dit eMandate door wil laten gaan. Neem contact op met debiteur. Note: Bespreek bij een afgegeven eMandate de reden van de incasso blokkade met de betalende. D+1 Reject, Return
PY01 Onbekend rekeningnummer bij deze instantie Vraag bij de consument na of het rekeningnummer klopt. Controleer ook of deze rekening wel SEPA Direct Debits / euro betalingen ondersteunt. D+1 Reject, Return

Type storneringen in banktermen

Door wie Voor uitvoering Na uitvoering
Initiatief incassant * Annulering door incassant (Revocation) * Verzoek tot annulering door incassant (Cancellation) * Herstelboeking door incassant, binnen 5 werkdagen. (Reversal)
Initiatief door de bank van de geïncasseerde * Weigering door geïncasseerde (Refusal) * Afkeuring door bank van geïncasseerde (Reject) * Terugboeking door bank: binnen 2 of 5 werkdagen (Return) * Terugboeking door geïncasseerde: binnen 8 weken (Refund) * Verzoek terugboeking door geïncasseerde bij MOI binnen 13 maanden (Refund)

Reversal redenen Banken

Vóór settlement Ná settlement
-1- Reject (Transactie type: C501) -a- Uitval veroorzaakt door technische redenen en geconstateerd door Creditor Bank, de CSM of Debet Bank (bijvoorbeeld ongeldig formaat, verkeerde IBAN check digit). -b- Debet Bank kan incasso-opdracht niet verwerken. (bijvoorbeeld rekening gesloten, geblokkeerd voor incasso, rekeninghouder overleden). -c- Debet Bank kan de incasso-opdracht niet verwerken conform Artikel 78 van de Payment Services Directive. -5- Return Terugboeking geïnitieerd door Debet Bank. (Reject, Return or Refund)
-2- Refusal Weigering geïnitieerd door de Debiteur. Door Debet Bank ontvangen: -a- Vóór settlement, dan verwerkt als Reject (zie 1) -b- Ná settlement, dan verwerkt als Refund (zie 6) -6- Refund (Transactie type: N522) Terugboeking geïnitieerd door Debiteur. Deze kan gedurende ‘no questions asked’-periode van 8 weken en voor “niet-geautoriseerde transacties” gedurende 13 maanden na de incasso plaatsvinden.
-3- Request for cancellation Creditor Bank verzoekt CSM om de incasso-opdracht(en) niet uit te voeren. Bilaterale overeenkomst tussen Creditor Bank en CSM. -7- Reversal (Transactie type: C501) Terugboeking geïnitieerd door Creditor of Creditor Bank. Oorspronkelijke transactie had feitelijk niet uitgevoerd moeten worden. Rulebook verplicht Creditor Banken niet om een Reversal aan incassanten aan te bieden. Debet Banken moeten de transacties wel kunnen verwerken. In voorkomende gevallen hoeven zij hier geen checks op uit te voeren.
-4- Revocation Herroeping van de incasso-opdracht(en) door Incassant. Bilaterale overeenkomst tussen Creditor Bank en incassant, onder andere tot wanneer dit mogelijk is.

Extra reversal redenen

De onderstaande redenen zijn buitengewone reversal redenen als een gevolg van onjuiste bank gerelateerde gegevens.

Reden Beschrijving R Type
CNOR Creditor Bank is not registered under this BIC in the CSM Reject
DNOR Debtor bank is not registered under this BIC in the CSM Reject
ED05 Settlement of the collection failed Reject
FF01 Invalid file format Reject
RC01 BIC incorrect/unknown Reject, Return
DDT Direct Debit Item Niet aanwezig
FF01 Operation/transaction code incorrect, invalid file format Reject
FF05 Direct debit type incorrect Reject
N064 World payment OUR no BIC Reject
N633 Not in use any more - Removed from transaction list on 19-04-2016 Niet aanwezig

Was dit artikel nuttig?

What's Next