Configuratie

   Configuratie


    Samenvatting van het artikel

    Aanmaken factuurconfiguratie

    1. Naam van de facturatiestroom
    2. Website key waarvoor de subscription configuratie geldt
    3. Keuze van het type creditmanagement reminder stroom
    4. Voorvoegsel bij de door Buckaroo gegenereerde factuurnummers
    5. Beschrijving bij de factuur met tags
    6. Aantal dagen tussen factuurdatum en de factuurvervaldatum
    7. Verzenden van een vooraankondiging nieuwe factuur

    Aanmaken product

    1. Naam van het product
    2. Naam van het prijsplan en de beschrijving
    3. Als er sprake is van een proefperiode het aantal maanden en dagen
    4. Keuze om vooraf of achteraf te betalen
    5. Interval van de facturatie
    6. Keuze wanneer de facturatie start
    7. Dag van de maand waarop de facturatie plaatsvindt
    8. Betaalmethode overnemen voor een vervolg betaling

    Create pricing plan

    1. Aanmaken prijsplan
    2. Naam van het prijsplan. TIP: Geef deze een naam die hoort bij de prijs van het product
    3. Omschrijving bij het prijsplan
    4. Eenheid van aantallen: stuks of doos of pallet
    5. Eenmalige kosten of herhaaldelijk
    6. Default aantal eenheden
    7. Gedeeltelijk factureren of geheel factureren of niet factureren. Let op de opmerking hieronder *
    8. Default prijs van het prijsplan
    9. BTW op de factuur
    10. Is de prijs inclusief BTW?

    Opmerking bij geheel/gedeeltelijk/niet factureren:
    Bij deze keuze is het belangrijk om te weten of er sprake is van :

    • Gedeeltelijk factureren : wanneer er sprake is van een vaste factuur datum voor het product, zoals bijvoorbeeld de eerste dag van de maand, kan een percentage worden gefactureerd van de genoten dagen tot de eerst volgende volledige factuur.
    • Volledig factureren : wanneer er sprake is van een vaste factuurdatum, maar wel met altijd een 100% toerekening van de kosten moet worden gedaan, ongeacht de hoeveelheid genoten dagen van de dienst.
    • Niet factureren : wanneer er sprake van een vaste factuurdatum, maar zonder doorrekening van de kosten voor een onvolledige periode.
     Opmerking : Kies deze optie ook wanneer de "Pause Subscription" optie wordt gebruikt : Een hervattingsdatum die niet samenvalt met de facturatiedatum zal dan niet leiden tot ongewenste deelfacturen gedurende de pauzering.

    Was dit artikel nuttig?

    What's Next