Technical

   Technical


    Article Summary

    Data requests

    Onder het kopje “Data requests” zijn alle requests te vinden, die geen financiële gevolgen hebben. Denk hierbij aan e-mandates, het aanmaken/pauzeren/stoppen van facturen en/of subscriptions en het aanmaken van iDEAL QR codes. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

    Datum/Tijd: De datum waarop het request is aagemaakt
    Website: De website waaronder het request is aangemaakt
    Dienst: Welke dienst er wordt gebruikt
    Actie: Welke actie er wordt uitgevoerd
    Status: Wat de status is van het request

    Zodra u op een request klikt, worden de details weergegeven.

    Hier wordt een overzicht getoond van de verschillende parameters. Aan de linkerkant is een overzicht te zien van de statushistorie van de data request. Aan de rechterkant is de dienst te zien, de klant gegevens, en de output parameters van dit request.

    Beschikbare acties

    Bulk push: Hiermee is het mogelijk om het laatste pushbericht nogmaals te versturen op een selectie van date requests.


    Beschikbare filters
    Data request key, Website, Dienst, Actie, Status, Request datum, Status datum.

    Log

    Hier wordt een overzicht getoond van alle berichten welke betrekking hebben op het data request. Hier wordt de status van de pushberichten getoond.

    Berichten

    Onder deze tab worden alle technische communicatie getoond die nodig zijn voor het verwerken van de datarequest. Dit omvat de request-en response berichten tussen het systeem van de merchant en Buckaroo. En ook de requests en responses tussen Buckaroo en derde partijen.

    Gateway requests

    Hier is het verstuurde gateway request terug te zien.

    E-mail bounce rapportage

    Hier wordt een overzicht getoond van alle mislukte e-mail berichten. Hier wordt de volgende informatie getoond:

    Website: De website waaronder de email is verstuurd
    E-mailadres: Het e-mailadres waar de e-mail naartoe is verstuurd
    Naam: De naam van de consument (indien beschikbaar)
    Factuur: Het factuurnummer waarop de e-mail is verstuurd
    Bounce-datum: De datum dat de e-mail terug kwam als mislukt
    Reden bounce: De reden die wij terug krijgen van onze mailserver

    Via de knop “Verstuur opnieuw” is het mogelijk om de e-mail nogmaals te versturen. Via de knop “Toon transactie” wordt de transactie direct geopend.

    Beschikbare acties
    Exporteren: Hiermee is het mogelijk om een overzicht te downloaden van alle mislukte e-mails.

    Beschikbare filters
    Onder de knop “Filters” is het mogelijk om te filteren op email datum

    Credit Management bounce rapportage

    Hier wordt een overzicht getoond van alle mislukte email en SMS berichten onder credit management. De volgende informatie wordt getoond:

    Bounce-datum: De datum van de bounce
    Factuurnummer: Het factuurnummer
    Communicatiemethode: De communicatie methode (e-mail of SMS)
    Onderwerp: Het onderwerp van het bericht
    Geaddressseerde: Het adres / telefoonnummer waar het bericht naar verstuurd is
    Reden bounce: De reden waarom het bericht mislukt is

    Beschikbare acties

    CSV Downloaden: Hiermee is het mogelijk om een overzicht te downloaden naar CSV.


    Beschikbare filters
    Onder de knop “Filters” is het mogelijk om te zoeken op bounce datum en communicatie methode.

    Zodra u op een request klikt, wordt de factuur geopend.

    Was dit artikel nuttig?

    What's Next