Templates

   Templates


    Samenvatting van het artikel

    Alle templates voor reminders worden in de Payment Plaza opgeslagen. Templates én afbeeldingen kunnen worden geüpload. (Afbeeldingen kunnen worden gebruikt om later aan templates te worden toegevoegd.)

    De templates hebben een HTML-formaat, zodat deze zelf gecustomized kunnen worden. Er kunnen extra afbeeldingen en achtergronden worden gebruikt en geüpload om de huisstijl van de afzender (crediteur) zo goed mogelijk over te brengen. Het is, in aanvulling daarop, ook mogelijk om de reminders te versturen via de mailserver van de Merchant. Een uitgebreide uitleg over de opbouw en het gebruik van templates staat op: Het gebruik van templates bij inrichten van Credit Management


    Was dit artikel nuttig?

    What's Next