Tijdslijnen

   Tijdslijnen


    Samenvatting van het artikel

    De tijdslijn geeft de verschillende momenten aan waarin een SEPA Direct Debit zich kunnen bevinden. De toelichting staat eronder.

    tijdslijn-sepa-dd-NL

    • Indienen van de machtiging is tot één jaar voor de incassodatum mogelijk
    • Notificatie dient volgens de regels minimaal 14 dagen voor de incassodatum te gebeuren, tenzij anders overeengekomen met de debiteur
    • Buckaroo dient machtiging bij de bank in op de dag vóór het verschijnen in de bankomgeving van de consument
    • De dag na het indienen geldt als bank-wachtdag en is één dag voor de incassodatum. Zie ook de uitleg over Wachtdagen
    • De dag van de incassodatum (inningsdatum) is de D en op die dag wordt het geld afgeschreven bij de debiteur en bijgeschreven bij de begunstigde
    • Bedragen van de incasso worden vermeld op afschrift op 0 tot 5 dagen na de incassodatum
    • Storno's worden vermeld op afschrift op 0 tot 56 dagen na de incassodatum. Dit recht is alleen van toepassing voor de SEPA Direct Debit Core (B2C of consumenten) machtigingen
    • Melding Onterechte Incasso (MOI) wordt vermeld op afschrift vanaf 56 dagen tot 13 maanden na de incassodatum. Dit recht vervalt voor consumenten wanneer gebruik wordt gemaakt van een Digitale Incassomachtiging

    Was dit artikel nuttig?