Wachtdagen

Wachtdagen


Bij het aanbieden van een machtiging zonder incassodatum of met een te late incassodatum wordt deze (her)berekend door de Buckaroo systemen. Daarbij wordt met de (Europese) bank- en feestdagen rekening gehouden. Bij de uitleg van de systematiek hoort de kalender welke hiernaast is getoond.

Voor de beschrijving van de Tijdslijnen is een aparte uitleg beschikbaar.

Voorbeeld

Stel dat een machtiging door de Merchant aan Buckaroo wordt aangeboden. Dan doorloopt deze de volgende stappen:

  • De machtiging wordt de 13e aan Buckaroo vóór 12:00 uur aangeboden
  • De machtiging wordt op de 14e voor het eerst in de bankomgeving van de consument getoond (de bankwachtdag)
  • De incasso wordt uitgevoerd na de bank-wachtdag en meegenomen in de uitbetaling. Dit is op de 15e voor alle machtigingen

Afwijkingen als gevolg van bankdagen

Bovenstaand voorbeeld is bedoeld voor de beeldvorming, in werkelijkheid kan de eigenlijke uitvoerdatum afwijken van de datum die op basis van berekening door Buckaroo wordt vastgesteld. Dit kan als gevolg van verschillende niet-bankdagen afwijken. Wanneer een specifieke uitvoerdatum van de SEPA Direct Debit gewenst is, kan deze worden meegegeven in het transactie verzoek aan Buckaroo.

Reconciliatie SEPA Direct Debit transacties

Wanneer de SEPA Direct Debit incasso datum is vermeld op maandag, is er een uitzondering mogelijk. De betaling van de SEPA Direct Debit gelden worden soms al op het afschrift van de vrijdag vóór de incassodatum aan Buckaroo gemeld. In dat geval komt de status van de SEPA Direct Debit transacties al op geslaagd te staan op zaterdag ochtend. Dit in tegenstelling tot de andere doordeweekse dagen, waarbij de status van de SEPA Direct Debit transacties op de incasso dag worden bijgewerkt.

Bankdagen

Hieronder het overzicht van iedere (bijzondere) bankdag en de invloed op het betaalverkeer.

Naam van de dag Betalingsverkeer mogelijk?
Nieuwjaarsdag nee
Goede vrijdag nee
2e Paasdag nee
Koningsdag nee
Dag van de arbeid nee
Bevrijdingsdag ja
Hemelvaartsdag ja
2e Pinksterdag ja
1e Kerstdag no
2e Kerstdag no
Oudjaarsdag ja

Was dit artikel nuttig?

What's Next