Buckaroo IBAN Solution Premium

Buckaroo IBAN Solution Premium


Met Buckaroo IBAN Solution Premium krijgt de merchant een Buckaroo rekening die op zijn eigen naam staat, wat voor meer herkenbaarheid zorgt op het afschrift van de consument. De algemene informatie over Buckaroo IBAN Solution kan gevonden worden op de Buckaroo IBAN Solution. Hieronder worden de additionele gevolgen van de Premium variant toegelicht.

Overboekingen en refunds

Overboekingen en refunds worden nog steeds naar en van de Buckaroo rekening gedaan. De consument krijgt bij de af- of bijschrijving nu echter de merchant naam te zien in plaats van Stichting Derdengelden Buckaroo. Hiermee is het voor de klant extra duidelijk van welke partij zijn geld komt en naar welke partij zijn geld gaat.

SEPA Direct Debits

Ook SEPA Direct Debits worden nog steeds vanaf de Buckaroo rekening gedaan. De consument ziet bij de afschrijving nu de naam van de merchant, in plaats van Stichting Derdengelden Buckaroo.

Verder wordt de merchantnaam niet meer getoond in de omschrijving op het bankafschrift, waardoor er meer karakters overblijven voor de omschrijving die de merchant zelf heeft meegegeven bij de transactie.

Tot slot krijgen Nederlandse merchants ook een eigen incassanten ID. Deze is gebaseerd op het KVK-nummer van de merchant. Het incassanten ID kan, net als de IBAN, gevonden worden in de Buckaroo Plaza, door in het linkermenu op de merchant naam te klikken en daarna op “Rekeningen”. Achter “Incassanten ID” staat het incassanten ID dat gebruikt wordt voor SEPA Direct Debits. Het voordeel van een eigen incassanten ID is dat blokkades die door consumenten zijn ingesteld bij hun bank op het algemene Buckaroo incassanten ID geen impact hebben op de SEPA Direct Debits van een merchant met een eigen incassanten ID.

Let op:

het eigen incassanten ID is niet van toepassing indien er gebruik wordt gemaakt van e-mandates (digitale incassomachtigingen). In dat geval blijft het incassanten ID van Buckaroo in gebruik.


Was dit artikel nuttig?