Creditnota

   Creditnota


    Article Summary

    Als onderdeel van het Credit Management van Buckaroo is de creditnota een manier om de betaalverplichting, als gevolg van een factuur, te verlagen. Het indienen van een creditnota kan zowel via de Plaza als ook met een batch file of een JSON bericht.

    Beslisboom creditnota

    Alleen voor Credit Management facturen is een creditnota mogelijk. Buckaroo werkt in dat geval met een controle op openstaande posten, welke met een creditnota kunnen worden verlaagd. Hieronder de beslisboom en de uitleg bij de stappen. Het betreft de samenhang van de credit nota, de bijbehorende refund en de volgorde waarin deze plaats moeten vinden.

    refund-en-creditnota-stappen

    • Wanneer een factuur niet is aangemaakt middels Credit Management, dan is de creditnota functie niet beschikbaar. Als er een lager bedrag moet worden betaald, maak dan een nieuwe PayLink of betaalverzoek aan
    • Wanneer het een Credit Management factuur is, kan een creditnota worden ingeschoten
    • Wanneer de factuur nog niet betaald is, zal het bedrag onder de betaallink in de uitnodiging of reminders automatisch worden aangepast
    • Wanneer er al wel betaald is, dient naast de creditnota ook een refund uitgevoerd te worden op de betaling
    • Wanneer de betaling nog in afwachting is van een resultaat, zoals bij SEPA Direct Debit, kan de refund pas worden ingediend wanneer deze op geslaagd is gekomen

    Was dit artikel nuttig?

    What's Next