Custom variabelen

   Custom variabelen


    Samenvatting van het artikel

    Het is mogelijk om naast de Buckaroo variabelen ook merchant eigen variabelen mee te sturen met elk betaalverzoek. Deze extra variabelen worden ook in de response en push updates meegegeven. Er zijn 2 types van deze variabelen:

    Custom variabelen

    Deze worden vooraf geconfigureerd in de Payment Plaza. Voordeel hiervan is dat deze zichtbaar en doorzoekbaar zijn in de Payment Plaza. Dit omdat de waarden worden opgeslagen in de Payment Plaza. Ook kan het type van het veld worden opgegeven. Daarmee ontstaat de mogelijkheid van het controleren op formaat. Het formaat is gedefinieerd als cust_[variablename] (bijv. cust_event ). Custom variabelen zijn hoofdletter gevoelig.

    Notitie

    Het formaat cust_[variablename] heeft enkel betrekking op de HTML en NVP gateways, zowel als httppost-contenttype Push, batch file kolomnamen en PPE of Overboeking email templates in de Plaza. Voor de JSON voorbeeldcode, check onderaan deze pagina.

    Additional variabelen

    Deze worden niet vooraf geconfigureerd. De additional variabelen zijn ook in de Payment Plaza te zien in de transactie details, maar hier kan niet op worden gezocht. Het formaat is gedefineieerd als add_[variablename] (bijv. add_MyShopNumber ).

    Notitie

    Het formaat add_[variablename] heeft enkel betrekking op de HTML en NVP gateways, zowel als httppost-contenttype Push, batch file kolomnamen en PPE of Overboeking email templates in de Plaza. Voor de JSON voorbeeldcode, check onderaan deze pagina.

    Opmerking: Zowel custom als additionele variabelen zijn optioneel en hoeven niet verplicht meegestuurd te worden. Het leeg laten van deze variabelen levert geen foutmelding op.

    Betaalflow inclusief variabelen

    Hieronder de uitleg bij nummering in de onderstaande afbeelding in de tijdsvolgorde waarop deze worden afgehandeld:

    1. Indienen van de transactie
    2. Afhandeling van het betaalverzoek
    3. Redirect nadat de consument de betaalpoging heeft afgemaakt
    4. Push van de resultaten van de betaalpoging
    5. Opvragen van een transactie rapportage
    6. Gebruik van de variabele in payperemails, reminders, brieven en SMS-en

    customer_en_additional_velden

    Custom variabelen in JSON

    "CustomParameters": {
      "List": [
      {
        "Name": "name_of_the_plaza_field1",
        "Value": "Example of field value"
      },
      {
        "Name": "name_of_the_plaza_field2",
        "Value": "€6,00"
      }
     ]
    }
    

    Additional variables in JSON

    Transaction request:

     "AdditionalParameters": {
      "AdditionalParameter": [
       {
        "Name": "Country",
        "Value": "Germany"
       },
       {
        "Name": "ShopID",
        "Value": "12345"
       }
      ]
     }
    

    Data request:

     "AdditionalParameters": {
      "List": [
       {
        "Name": "Country",
        "Value": "Germany"
       },
       {
        "Name": "ShopID",
        "Value": "12345"
       }
      ]
     }
    

    Was dit artikel nuttig?

    What's Next