Exact

Exact


Buckaroo heeft met Exact al jaren een samenwerkingsverband waarbij het uitwisselen en verwerken van betaalberichten op een geautomatiseerde wijze plaats kan vinden.In de veel gevallen worden de afschriften aan de Merchant aangeboden per SFTP server.

De rode draad in het matchingsproces is het ordernummer. Hieronder staat de interactie tussen de webomgeving van de Merchant, Buckaroo en de Exact omgeving weergegeven.

exact-aflettering-ii

Terminologie

Het nummer dat door de webomgeving aan Buckaroo wordt doorgegeven is in de webomgeving van de Merchant en in de Exact omgeving als ordernummer bekend. Het factuurnummer wordt in de Exact omgeving gegenereerd op basis van de gegevens van een betaalde order en is door deze afhandeling niet bekend in de Buckaroo omgeving.

Uitleg MT940 Exact

Afschrift beschrijving Uitleg
:940: Betreft een MT940 formaat
:20:940A151221 Kenmerk en datum
:25:103xxxx029EUR Buckaroo aansluitnummer
:28:01xx7/00 Afschrift nummer
:60F:C151221EUR000000004xx6,81 Startbedrag
:61:151221C0000000000x7,96C021NL18RABO03xxxxxx02R.A. DE GxxxxF Tegenrekening en naam iDEAL
:86:Cxxxxs bestelling Beschrijving
:86:factuur/order: 61xx52 Ordernummer
:86:xid.: D69436318xxxxxxB99270FA6F8E77761 Transactie ID
:61:151221C0000000001x3,49C090 kexxxh lxxxxns Naam
:86:Cxxxxs bestelling Beschrijving
:86:factuur/order: 61xx83 Ordernummer
:86:xid.: 18C4038775xxxxxxBEC473911C4407C7 Transactie ID
:61:151216D000000005xx9,11N404NL06INGB06xxxxxx13Bxxxxxel Wxxr vxx Xs Uitbetalingsbedrag en tegenrekening
:86:Uitbetaling 16-12-2015 - Bxxxxxel Wxxr vxx Xs Uitbetaling merchant
:86:xid.: 0CC0E199E75E47DFB8F5EFA087207864 Transactie ID
:61:151221D0000000000x5,82N901 Buckaroo Stichting Derdengelden Transactiekosten
:86:Transactiekosten 21-12-2015 Beschrijving
:86:xid.: DF6823AA2xxxxxx8943CE67858D9F7B2 Tranactie ID
:62F:C151221EUR000000005xx3,22 Sub eindbedrag
:64:C151221EUR000000005xx3,22 Eindbedrag

Was dit artikel nuttig?

What's Next