Push berichten

   Push berichten


    Samenvatting van het artikel

    Wanneer de status van een transactie wijzigt, dan kan de status ervan via een push bericht naar het webshopsysteem of andere backoffice systeem van de merchant worden doorgestuurd. Dit gebeurd nadat het betaalproces door de klant is uitgevoerd en de status door de bank of een derde geldverwerkingspartij aan Buckaroo is doorgegeven. Het is verder niet altijd mogelijk om na het betaalproces al de definitieve status code van een transactie door te geven. Mogelijke oorzaken hiervan zijn, dat er vertraging/storing is bij de onderliggende banken of in het geval van overboekingtransacties de transactie pas op geslaagd wordt gezet zodra Buckaroo de gelden vanuit de consument heeft mogen ontvangen. Ook is het mogelijk dat het betaalproces door een consument onderbroken wordt, waardoor de status ook niet in de normale flow van het betaalproces teruggegeven wordt aan de webshop. Om in deze gevallen toch de status van de transactie te ontvangen, kan er gebruik gemaakt worden van de push. Deze stuurt de status zodra die bekend is bij ons, automatisch door naar de webshop.

    Mocht de push mislukken, omdat het webshopsysteem tijdelijk niet bereikbaar is voor het opvangen of verwerken van pushberichten, dan worden vanuit het systeem van Buckaroo automatisch meerdere pogingen gedaan om het push bericht succesvol te versturen. Dit zal verspreid tot 3 dagen aanhouden waarna het versturen van de push berichten wordt stopgezet als deze nog steeds niet goed wordt ontvangen door de webshop van de merchant.

    Let op

    Het is mogelijk dat het een push met een succes status vaker dan 1 keer uitgevoerd wordt. Houd hier dus rekening mee in het afhandelen van het push-bericht en maak bijvoorbeeld niet automatisch op elke geslaagde push een nieuwe order aan.

    Mislukte push

    De push service roept de ingestelde push URL aan. Dit zal een script zijn op uw webshop. Dit kan ook een normale pagina zijn die in de browser te openen is. De push wordt beschouwd als gelukt wanneer er een HTTP 200 wordt ontvangen. Wanneer het aanroepen van de URL in een foutcode resulteert, dan interpreteert de push service dit als dat de push mislukt is. In de Buckaroo Plaza, via het tabblad Logs kunt u de historie van alle push pogingen vinden inclusief eventuele foutmeldingen. Er kan een waarschuwingsemail worden verzonden naar een in te stellen email adres. Dit kan ingesteld worden onder Instellingen > Websites > Push instellingen > E-mail push mislukt. Voor het waarschuwingsbericht wordt er een mail verstuurd bij de eerste mislukte push en voor de laatste mislukte push. Het is tevens mogelijk om de push handmatig uit te voeren. Dit kan uitgevoerd worden door de betreffende transactie te selecteren in de Plaza en via de knop Acties de push opnieuw te versturen.

    Herhalingen van de push berichten

    Indien de push berichten niet succesvol worden bevestigd, zullen er nieuwe pogingen worden ondernomen. Dit kan voorkomen wanneer een push-notificatie niet wordt geaccepteerd of wanneer de zogenaamde listener niet actief is. De frequentie waarmee de push-notificatie opnieuw wordt aangeboden is:

    5 min + 10 min + 15 min + 30 min + 1 uur + 2 uur + 4 uur + 8 uur + 8 uur + 24 uur + 24 uur. Dus in totaal 11 herpogingen, verspreid over 3 dagen.

    Dubbele push

    Om verschillende redenen is het mogelijk dat een push dubbel of vaker uitgevoerd wordt. Dit kan veroorzaakt worden door een consument die heen-en-weer klikt in de betaalschermen. Het kan ook gebeuren dat bij het uitvoeren van de push de push server geen correct antwoord krijgt van de webshop en daarom op een later moment nogmaals de push zal proberen. Let er daarom op dat uw systeem vaker dan 1x een push bericht kan ontvangen. De timestamp van de push zorgt ervoor dat onderscheid kan worden gemaakt tussen de verschillende berichten over dezelfde transactie en deze daarmee zijn deze in een vloeiende tijdslijn te plaatsen.

    Aanwijzing

    In sommige gevallen worden er twee push berichten met dezelfde timestamp verstuurd. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er zowel op een desktop als ook op een mobiel apparaat een redirect wordt uitgevoerd, welke beide een push bericht veroorzaken. Denk dan aan het afmaken van een transactie op een mobiel apparaat waarop een bank App geïnstalleerd staat. In dat geval is het belangrijk om te controleren of er in de infrastructuur wellicht een redundant afhandeling plaatsvindt voor de listener service. Dan is het noodzakelijk om het sequentieel afhandelen van de pushberichten, afkomstig van hetzelfde IP adres, te garanderen. Wanneer dat niet gegarandeerd is, kunnen twee acties naast elkaar worden uitgevoerd, welke leiden tot bijvoorbeeld dubbele orders of blokkades in de verwerkende database.

    Push volgorde

    Doordat een mislukte push met een vertraging opnieuw aangeboden wordt, is het mogelijk dat verschillende push berichten elkaar kruisen. Zo kan voorkomen dat een push met een tijdelijke pending status van een transactie verstuurd wordt, nadat de definitieve geslaagde of mislukte status verstuurd is.

    Om hier tegen te beschermen moet de meegestuurde timestamp gecontroleerd worden. De status uit een push bericht met een eerdere timestamp mag niet de status overschrijven die gezet is door een push bericht met een latere timestamp.

    Push POST data (Push contenttype: httppost)

    ElementOmschrijvingOptioneel
    brq_paymentDe key van de Payment. Deze waarde wordt alleen terug gestuurd als de transactie tot een gekozen betaalmethode heeft geleid.Ja
    brq_payment_methodDe servicecode van de methode waarmee de betaling is uitgevoerd.Ja
    brq_statuscodeDe statuscode van de transactieNee
    brq_statuscode_detailEen detail status code welke een extra uitleg geeft over de huidige status code.Ja
    brq_statusmessageEen bericht over de status codeJa
    brq_invoicenumberHet invoicenummer dat in het verzoek is opgegevenNee
    brq_amount_creditHet creditbedrag dat in het verzoek is opgegeven, als het is opgegeven.Ja
    brq_amountHet bedrag dat in het verzoek is opgegeven, als het is opgegeven.Ja
    brq_currencyDe valuta van de transactie (bijv. EUR, USD, GBP).Nee
    brq_timestampDe tijd waarop de betaling zijn huidige status heeft ontvangen.Nee
    brq_service_[servicecode] _[parametername]Output parameters voor de gevraagde services.Ja
    cust_[parametername]De voorgedefiniëerde custom variabelen welke zijn meegestuurd met het originele verzoek.Ja
    add_[parametername]De additionele variabelen welke zijn meegestuurd met het originele verzoek.Ja
    brq_transactionsEen of meer transactie keys. Een key als er een onderliggende transactie is aangemaakt voor de betaling. Meerdere als er meerdere onderliggende transacties zijn die gelinkt zijn aan de betaling.Nee
    brq_transaction_methodDe service waarmee de transactie is uitgevoerd (alleen wanneer een transactie is verwerkt).Nee
    brq_transaction_typeDe transactie type code van de transactie (alleen wanneer een transactie is verwerkt).Nee
    brq_mutationtypeHet mutatie type van de transactie, e.g. collecting, processing, informational of notset.Ja
    brq_signatureDe digitale handtekening.Nee

    IP adressen en poortnummers

    Push berichten van Buckaroo kunnen vanaf de volgende IP adressen naar de Merchant worden verstuurd:

    3.70.163.111
    3.70.110.167
    3.126.45.67
    3.72.131.8

    Inkomend verkeer

    IP-adressen voor inkomend verkeer zullen vervangen worden voor dynamische IP-adressen die beheerd worden door Amazon Web Services. Het is onverstandig om verkeer vanaf uw systemen richting Buckaroo via een allow list te laten lopen omdat deze IP-adressen altijd kunnen wijzigen zonder dat Buckaroo daar invloed op heeft.

    Poorten

    In testomgevingen worden soms andere poorten gebruikt om de push berichten van Buckaroo te ontvangen. De volgende poorten voor push berichten worden ondersteund : 22; 80; 443; 8443; 8787; 8880; 8888.

    Bulk Push

    Het is mogelijk om de push voor meerdere transacties tegelijkertijd uit te voeren. Dit kan gedaan worden door in de Buckaroo Plaza te navigeren naar Transacties > Overzicht. Wij raden aan om vooraf, via de Filters optie te filteren op de transacties die opnieuw gepusht moeten worden. Er kan dan gedrukt worden op Acties > Bulk Push.
    Vervolgens zal er een scherm getoond worden van alle transacties die binnen het filterbereik hebben plaatsgevonden.
    In dit overzicht kunt u eventueel individuele transacties nog excluderen die niet opnieuw gepusht hoeven te worden.


    Was dit artikel nuttig?

    What's Next