Redirects

   Redirects


    Article Summary

    Om uw klanten na het doen van een transactie terug te leiden naar uw website is het mogelijk om redirects op te geven. Dit is mogelijk op twee manieren. Instellen in de plaza of meesturen in het daadwerkelijke transactieverzoek.

    Plaza

    De redirect instellingen kunnen ingesteld worden in het Buckaroo account bij Instellingen -> Websites -> Redirect.

    • URI success / pending: Als er maar één endpoint wordt opgegeven is deze URL het Default endpoint. Indien er ook een reject URL, cancel URL of failure URL is opgegeven, zal de klant teruggestuurt worden naar de betreffende URL.
    Let op

    Indien alle vier de URL's worden gebruikt, zullen zowel pending als succes statussen naar deze URL geredirect worden. Transacties kunnen daarom niet per definitie als geslaagd beschouwd worden puur op basis van de aangeroepen URL.

    • URI reject: Naar deze URL wordt de klant teruggestuurd wanneer een transacties word afgewezen.
    • URI cancel: Naar deze URL wordt de klant teruggestuurd wanneer deze zelf de transactie heeft afgebroken.
    • URI failure: Naar deze URL wordt de klant teruggestuurd wanneer een transactie is mislukt.

    Transactieverzoek

    Het is ook mogelijk om bovenstaande URL’s mee te sturen in het daadwerkelijke transactieverzoek. Vooral wanneer er volledig zelf gebouwd wordt is dit aan te raden. Deze informatie kan dan in de basic fields van een verzoek worden opgenomen. Onderstaand een voorbeeld (dummy pagina’s):

    Voorbeelden van return URL's:

    ...
    "ReturnURL": "https://buckaroo.nl/bedankt",
    "ReturnURLCancel": "https://buckaroo.nl/mislukt",
    "ReturnURLError": "https://buckaroo.nl/fout",
    "ReturnURLReject": "https://buckaroo.nl/afgewezen",
    ...
    

    Was dit artikel nuttig?

    What's Next