BIC

   BIC


    Article Summary

    De BIC is geregistreerd als een internationale ISO-norm ISO 9362. Met deze beschrijving worden de elementen gespecificeerd die behoren bij de identificatiecode van een bedrijf. Het beschrijft de structuur met behulp van een universele identificatiecode. Dit wordt ook wel de bedrijfsidentificatiecode (BIC) genoemd. Deze normering geldt voor zowel financiële als ook voor niet-financiële instellingen. Deze internationale identificatie is noodzakelijk om geautomatiseerde verwerking van informatie te vergemakkelijken.

    Er zijn twee typen BIC codes:

    • BIC's welke nodig zijn voor toegang tot het SWIFT-netwerk
    • BIC's welke zonder toegang tot het SWIFT-netwerk worden uitgegeven en welke alleen voor referentiedoeleinden gebruikt worden

    BIC in de terugkoppeling van de banken

    De BIC is een code van 8 tekens en is gedefinieerd als 'identificatiecode van een zakenpartij'. Het bestaat uit:

    • Voorvoegsel van de zakenpartij in 4 alfanumerieke karakters
    • De landcode zoals gedefinieerd in ISO 3166-1 in 2 alfabetische karakters
    • Het achtervoegsel van de zakenpartij in 2 alfanumerieke karakters
    Opmerking:

    Het filiaal-ID is een optioneel element van 3 tekens en zal daarmee niet altijd aanwezig zijn. Dit kan worden beschouwd als een aanvulling op de BIC van 8 tekens. Deze toevoeging kan worden gebruikt om specifieke locaties, afdelingen, diensten of eenheden van dezelfde zakelijke partij te identificeren.


    Was dit artikel nuttig?