Interchange++

   Interchange++


    Samenvatting van het artikel

    Buckaroo biedt de mogelijkheid om credit en debit cards via het Interchange++ model te factureren. Dit is alleen mogelijk indien de cards betaalmethoden rechtstreeks bij Buckaroo worden afgenomen, en de merchant geen eigen contract heeft met een acquirer zoals bijvoorbeeld Worldline of EMS.

    Wat houdt Interchange++ in?

    De kosten voor een card transactie bestaan uit drie onderdelen:

    1. Interchange fees: de kosten van de bank of instantie die de kaart heeft uitgegeven.
    2. Scheme fees (eerste +): de kosten van de scheme die de transactie verwerkt (zoals Mastercard en Visa).
    3. Acquirer kosten (tweede +): de kosten van de acquirer die de transactie verwerkt.

    De hoogte van de interchange en scheme fees van een transactie wordt door verschillende factoren beïnvloed. Voorbeelden van dergelijke factoren zijn:

    • Het land van waaruit de merchant zaken doet
    • Debit of credit card
    • Land van uitgifte van de kaart
    • Type kaart (particulier/premium/corporate)

    Door op de Interchange++ manier te factureren, worden de interchange en scheme fees 1-op-1 doorgerekend aan de merchant. Daarnaast betaalt de merchant een apart tarief voor de acquirer kosten die door Buckaroo worden bepaald. Dit komt in de plaats van een all-in tarief.

    Waarom Interchange++?

    Deze manier van kosten berekenen geeft de merchant meer inzicht in de kosten van zijn card transacties.
    Daarnaast zorgt het voor een eerlijkere prijs: voor kaarten met lage interchange en scheme fees hoeft de merchant minder te betalen dan voor kaarten met hoge interchange en scheme fees.

    Op welke manier factureert Buckaroo dit?

    Doordat de interchange en scheme fees altijd pas achteraf bekend zijn, rekent Buckaroo standaard een vast percentage aan interchange en scheme fees. Deze eerste kostenpost noemen wij Interchange+. Deze wordt dagelijks berekend over de cards transacties en is onderdeel van de reguliere transactiekosten.

    Nadat Buckaroo de daadwerkelijke interchange en scheme fees weet, zal er berekend worden hoeveel er teveel of te weinig in rekening is gebracht. Hiervoor wordt een correctie gemaakt die ook onderdeel is van de reguliere transactiekosten. Doordat deze correctie ook een teruggave kan zijn, bestaat de mogelijkheid dat er geld wordt toegekend in plaats van ingehouden.

    De totale Interchange++ kosten en de totale correctie die door de maand heen verrekend zijn, zullen apart worden vermeld op de Buckaroo factuur.

    Hoe krijg ik inzicht in mijn interchange en scheme fees?

    Indien de merchant volgens het Interchange++ model gefactureerd wordt, verschijnt er een extra rapportage in de Buckaroo Plaza. Onder het “Financieel” menu item komt de “Interchange+ rapportage” te staan. In deze rapportage kan de merchant per card transactie zien:

    • Hoeveel Buckaroo heeft gerekend aan Interchange+
    • Hoeveel de daadwerkelijke interchange en scheme fees zijn
    • Hoeveel er gecorrigeerd is
    • De datum waarop de correctie heeft plaatsgevonden
    Opmerking:

    Houd er rekening mee dat de daadwerkelijke kosten, de correctie en de correctiedatum niet direct zichtbaar zullen zijn, aangezien deze pas later bekend worden.
    Indien gewenst kan de merchant deze rapportage gebruiken om inzicht in de kosten te krijgen en om de door Buckaroo gerekende kosten en correcties te verifiëren.


    Was dit artikel nuttig?

    What's Next