Templates uitleg

   Templates uitleg


    Samenvatting van het artikel

    De merchants bij Buckaroo kunnen kiezen om de eigen templates aan te (laten) passen in de look and feel van de huisstijl. Om het zo eenvoudig als mogelijk te houden heeft Buckaroo een set standaard templates ontwikkeld, welke in enkele simpele stappen naar eigen smaak kunnen worden aangepast. Het advies is dat grote aanpassingen in HTML templates door iemand met HTML kennis wordt gedaan. Dit in verband met de verschillende mailomgevingen waarin de templates moeten kunnen worden gebruikt. Onderstaande tabel beschrijft de kleurwaarde waarop gezocht moet worden en de vervangingswaarde die zorgt voor het veranderen van de kleuren in de standaard template.
    standaard-template-NL


    paars-template-NL

    HTML templates in Nederlands:

    Standaard HTML templates NL.zip

    HTML templates in Engels:

    Standard HTML templates EN.zip    Template kleuren:

    Gewenste kleur in templateZoekVervang doorZoekVervang doorZoekVervang door
    Rood#3f3f3f#FF0000#cbd614#FF0000#bec90b#FF0000
    Oranje#3f3f3f#FE9A2E#cbd614#FE9A2E#bec90b#FE9A2E
    Blauw#3f3f3f#0000FF#cbd614#0000FF#bec90b#0000FF
    Paars#3f3f3f#8904B1#cbd614#8904B1#bec90b#8904B1

    Invoice lines tags

    TagBeschrijving
    [InvoiceLinesGroupedWithCurrencySymbol]Toont de invoicelines gegroepeerd met het valuta symbool (bijvoorbeeld €)
    [InvoiceLinesGroupedWithCurrencyCode]Toont de invoicelines gegroepeerd met de valuta code (bijvoorbeeld EUR)
    [InvoiceLinesRegularWithCurrencyCode]Toont de invoicelines zonder groepering met het valuta symbool (bijvoorbeeld €)
    [InvoiceLinesRegularWithCurrencySymbol]Toont de invoicelines zonder groepering met de valuta code (bijvoorbeeld EUR)

    Aanwijzing : Als de groepering niet gewenst is, vervang dan de "Grouped" door de "Regular" tag.

    Kolom breedtes aanpassen factuur template
    De breedte van de kolommen zijn in de Factuur template aan te passen. In de HTML van de factuur template kunnen de breedtes van de kolommen worden aangepast met de width attribute. Default staan er al de volgende percentages:


    /* Invoice line column classes / / Important: make sure the total width percentage adds up to 100% */


    .product-id {width: 10%;}


    .product-name {width: 25%;}


    .quantity {width: 9%; text-align: end;}


    .unit-of-measurement {width: 9%; text-align: end;}


    .price-per-unit {width: 9%; text-align: end;}


    .discount-percentage {display: none; text-align: end;}


    .total-discount {display: none; text-align: end;}


    .vat-percentage {width: 9%; text-align: end;}


    .total-vat {width: 9%; text-align: end;}


    .total-amount-ex-vat {width: 10%; text-align: end;}


    .total-amount {width: 10%; text-align: end;}


    /* Invoice line row classes */


    Credit Management tags

    TagBeschrijving
    [BuckarooLogo]Buckaroo logo
    [BuckarooLogoUrl]Buckaroo logo URL
    [CollectionAgencyLogo]Incasso bureau logo
    [CollectionAgencyLogoUrl]Incasso bureau logo URL
    [CollectionAgencyMaximumSurcharge]Maximale verhoging volgens de WIK
    [CollectionAgencyMaximumSurchargeDisclaimer]Tekst behorend bij de WIK aanzegging
    [CollectionAgencyName]Naam van incasso bureau
    [CollectionAgencyTransferDate]Datum overdracht naar incassobureau
    [CollectionAgencyTransferDays]Aantal dagen overdracht incassobureau
    [CreditNoteAmountCredit]Bedrag op creditnota
    [CreditNoteAmountVat]BTW op creditnota
    [CreditNoteInvoiceNumber]Creditnotanummer
    [CurrencyCode]Valuta code
    [CurrencySymbol]Valuta symbool
    [DateLongNow]Lange datumnotatie vandaag
    [DateNow]Datumnotatie vandaag
    [DebtorAddressLine]Debiteur adres
    [DebtorBirthdate]Debiteur geboortedatum
    [DebtorCity]Debiteur geboortestad
    [DebtorCode]Debiteurnummer
    [DebtorCompanyCoc]Kamer van Koophandelnummer
    [DebtorCompanyName]Bedrijfsnaam debiteur
    [DebtorCountryCode]Landcode verblijfplaats debiteur
    [DebtorCountryName]Land verblijfplaats debiteur
    [DebtorEmail]Debiteur email
    [DebtorFirstName]Debiteur voornaam
    [DebtorFirstNameOrInitials]Debiteur initialen
    [DebtorGender]Debiteur geslacht
    [DebtorHouseNumber]Debiteur huisnummer
    [DebtorHouseNumberSuffix]Debiteur huisnummer toevoeging
    [DebtorInitials]Debiteur initialen
    [DebtorInitialsOrFirstName]Debiteur initialen of voornaam
    [DebtorLastName]Debiteur achternaam
    [DebtorLastNamePrefix]Debiteur achternaam toevoeging
    [DebtorLastNamePrefixCapitalized]Achternaam toevoeging in hoofdletters
    [DebtorLastNamePrefixLowercase]Achternaam toevoeging in kleine letters
    [DebtorName]Debiteur naam
    [DebtorPhoneFax]Debiteur telefoon en fax
    [DebtorPhoneLandline]Debiteur vast telefoonnummer
    [DebtorPhoneMobile]Debiteur mobiel nummer
    [DebtorSalutationIncludingLastName]Aanhef met achternaam
    [DebtorState]Debiteur provincie
    [DebtorStreet]Debiteur straat
    [DebtorTitle]Debiteur titel
    [DebtorZipCode]Debiteur postcode
    [InvoiceAdminFeeIncreaseCurrentReminder]Huidige ophoging
    [InvoiceAdminFeeIncreaseNextReminder]Eerst volgende ophoging
    [InvoiceAdminFeeTotal]Totale ophoging
    [InvoiceAdminFeeTotalNextReminder]Totale ophoging op volgende herinnering
    [InvoiceAmountCreditNotes]Factuurbedrag creditnota
    [InvoiceAmountExcludingVat]Factuurbedrag zonder BTW
    [InvoiceAmountIncludingAdminFee]Factuurbedrag met ophoging
    [InvoiceAmountIncludingVat]Factuurbedrag met BTW
    [InvoiceAmountOpen]Open factuurbedrag
    [InvoiceAmountOpenIncludingAdminFee]Open factuurbedrag met ophoging
    [InvoiceAmountPaid]Betaald bedrag
    [InvoiceAmountVat]BTW op factuur
    [InvoiceDate]Factuurdatum
    [InvoiceDateDue]Factuur vervaldatum
    [InvoiceDescription]Factuurbeschrijving
    [InvoiceNextReminderDate]Volgende datum herinnering factuur
    [InvoiceNextReminderDays]Dagen tot volgende reminder
    [InvoiceNumber]Factuurnummer
    [InvoicePreviousStepDate]Datum vorige herinneringsstap
    [MerchantAddressLine]Merchant adres
    [MerchantEmail]Merchant email adres
    [MerchantName]Merchant naam
    [MerchantWebsiteImageDirectory]Merchant website afbeeldingen map
    [MerchantWebsiteName]Merchant website
    [MerchantWebsiteUrl]Merchant website URL
    [PayLink]Betaal link
    [PayLinkButton]Betaal knop
    [PayLinkQr]QR betaallink
    [PayLinkShort]Korte betaallink
    [PaymentPlanCost]Kosten betaalregeling
    [PaymentPlanDossierNumber]Nummer betaalregeling
    [PaymentPlanEmail]Mail adres voor betaalregeling
    [PaymentPlanInvoiceNumbers]Factuurnummer betaalregeling
    [PaymentPlanOpenAmount]Open bedrag betaalregeling
    [PaymentPlanOpenInvoiceNumbers]Betaal afspraak open facturen nummers
    [PaymentPlanTablePartialPayments]Deelbetalingen planning
    [PaymentPlanTermIndex]Deelbetalingen termijnen
    [PaymentPlanTotalAmount]Totaal bedrag betaalregeling
    [TransferIban]Overboekings IBAN nummer
    [TransferIbanBic]Overboekings BIC
    [TransferIbanName]Overboekings tenaamstelling
    [TransferReference]Overboekings referentie
    [TransferTrackLink]Overboekings traceer link

    Algemene tags

    TagBeschrijving
    [accountholdercity]Stad van de rekeninghouder waaraan overgemaakt moet worden.
    [accountholdername]Naam van de rekeninghouder aan wie overgemaakt moet worden.
    [activecountry]Het land waarvoor de betaalgegevens getoond worden.
    [amount]Het bedrag van de transactie.
    [bankaccount]Het lokale Buckaroo bankrekeningnummer waar de klant naar over dient te schrijven.
    [bankbranch]Bankbranche van de rekeninghouder waaraan overgemaakt moet worden.
    [bankcode]Bank code die de bank identificeert. (bv. Bankleitzahl voor Duitse banken)
    [biccode]BIC code voor de Buckaroo bankrekening waarnaartoe overgeschreven moest worden.
    [biccodelabel]Omschrijving voor het BIC-code veld.
    [collect_date]Incasseringsdatum
    [currency]Valuta code van de transactie.
    [customeraccountholder]Rekeninghouder van de bankrekening van de consument
    [customeraccountnumber]Bankrekening van de consument.
    [datenow]De huidige datum.
    [description]De omschrijving van de transactie.
    [expirationdate]The verloopdatum van de email. Na deze datum kan de mail niet meer betaald worden.
    [ibancode]IBAN voor de Buckaroo bankrekening waarnaartoe de klant naar over dient te schrijven.
    [ibancodelabel]Omschrijving voor het IBAN veld.
    [invoice]Het factuurnummer.
    [invoicelines]HTML blok met factuurregels.
    [localbankdetails]Een blok tekst met de lokale bank details voor een overboeking.
    [localbankdetailshtml]Een blok HTML tabel regels met de lokale bank details voor een overboeking. Het blok bevat geen open en sluit tags voor de tabel.
    [logobuckaroo]Het logo van Buckaroo
    [logofocumcommerce]Het logo van Focum
    [logoimn]Het logo van IM Nederland
    [logointrumjustitia]Het logo van Intrum Justitia
    [emailmerchant]Het e-mailadres van de merchant (Algemeen e-mailadres bij Buckaroo).
    [merchantname]Uw bedrijfsnaam zoals bij ons bekend is.
    [merchantsite]Het internet adres van de gebruikte merchantkey.
    [outputparametershtml]Een HTML tabel met alle output parameters met hun waarde.
    [outputparameterstext]Een lijst van alle output parameters met hun waarde.
    [path]"Deze tag kunt u voor uw plaatjes zetten, zodat u niet hoeft uit te zoeken waar precies uw plaatjes staan.
    [paylink]Hier komt de betaal-link te staan.
    [paymentreference]Het betalingskenmerk dat de klant bij het overschrijven dient mee te geven.
    [processingdate]Uitvoeringsdatum
    [aanhef]Afhankelijk van het geslacht komt hier de juiste aanhef te staan in de juiste taal
    [tracklink]De track-link waarmee klanten de status van overschrijvingsbetalingen kunnen controleren.
    [websitename]De naam van de gebruikte website, zoals ingesteld onder websites in uw account.
    [websiteurl]De URL van de gebruikte website, zoals ingesteld onder websites in uw account.

    Was dit artikel nuttig?

    What's Next