Testen

   Testen


    Samenvatting van het artikel

    Onderstaande uitleg is gebaseerd op de meest uitgebreide opzet binnen software test-productie omgevingen. Afhankelijk van de opzet van de omgevingen door de Merchant, kan de behoefte anders zijn. Er kunnen dus ook minder stappen worden gemaakt om te komen tot een goed werkende productie omgeving.

    Voor grote software ontwikkelomgevingen is er vaak sprake van een Ontwikkel-, Test-, Acceptatie-, Pre-Productie en Productieomgeving, afgekort OTA(P)P-omgeving. Deze fases zijn de stappen die in een softwareontwikkelingstraject worden doorlopen. Het Nederlandse begrip is afgeleid van het Engelse DTA(P)P: Development, Testing, Acceptance, Pre-Production and Production. Andere benamingen zijn: OTAP of OTAPP.

    Samenspel van de omgevingen

    De behoefte van samenwerking van de verschillende omgevingen verschillen per Merchant en zijn niet bij iedereen zo uitgebreid. Het kiezen voor een apart test account levert het voordeel op voor de ontwikkelaars dat men door kan gaan met ontwikkelen van nieuwe functionaliteit op de testomgeving zonder productie te verstoren.

    test_phases_buckaroo

    Ontwikkel omgeving: Koppel met Buckaroo op het testaccount. Tijdens deze fase is het vooral van belang dat de berichtenopbouw en de syntax van versleuteling van berichten kan worden uitgetest. Dit worden ook wel de connectivity testen genoemd.
    Test omgeving: Een eerste versie van de software kan een verbinding worden gemaakt met Buckaroo en kan een test bericht worden in geschoten waarvan de terugkoppeling (gelukte / mislukte betaling) binnen het testaccount wordt bepaald. Op die manier kan de Merchant controleren of de systemen goed op het antwoord van Buckaroo reageren. Tijdens deze fase worden de testen ook wel de technische testen genoemd.
    Acceptatie omgeving: De eerste gebruikers worden betrokken en meegenomen in de klantbeleving binnen de gemaakte software. Bevindingen op dat moment zijn vooral van functionele aard. Denk daarbij aan onlogische klant afhandeling binnen de omgeving of verkeerde antwoord pagina's na invoer van de betaalgegevens. Er wordt nog getest met een stub of met de test credentials van de leverancier van de betaaldiensten. Bij banken is dat laatste vaak niet aanwezig en is een stub de enige oplossing. Binnen deze fase vinden de functionele testen plaats.

    Pre-Productie: Een dergelijke omgeving is niet altijd aanwezig. Het kan zijn dat deze testen plaatsvinden in de acceptatie omgeving, welke voor de ketentest klaar wordt gemaakt. De acceptanten van de functionaliteit willen de komplete afhandeling zien alsof het productie is. Hiervoor worden de live credentials gebruikt binnen de testomgeving of worden de ketentesten in productie uitgevoerd. Let wel: voor het gebruik van live credentials in een test account van Buckaroo is toestemming van Buckaroo vereist. Deze toestemming kan via de account manager worden aangevraagd en mogen pas na de toestemming worden ingezet. Alles staat binnen deze omgeving klaar voor productie en ook de financiele mutaties vinden plaats zoals dat in productie zou gaan. We spreken dan vaak over een ketentest.
    Productie: Alles is verbonden met elkaar en de klanten maken gebruik van de eerder geteste software in de beoogde betaalomgeving.

    Instellingen Buckaroo Payment Plaza

    Wanneer er sprake is van een testtransactie en bij welke instelling van de Payment Plaza er sprake is van een live transactie, is hieronder opgenomen:

    CheckoutPlaza account status: TestPlaza account status: Live
    testcheckout.buckaroo.nlTest transactionTest transaction*
    checkout.buckaroo.nlNVTLive transaction

    *Alleen wanneer bij de de website settings de volgende optie aan staat : test transacties toestaan.

    Aandachtspunten

    Het is mogelijk om te starten met een account in test modus en deze aan het eind van het bouwproces een productie status te geven. In dat geval kan de Merchant één account aanhouden met daarbinnen aparte websitekeys voor de verschillende stagingomgevingen. Ook kan voor verschillende staging/productie omgevingen een apart account worden aangemaakt. Zo kan, indien daar behoefte aan is, bij Buckaroo een aanvraag worden gedaan voor een apart test account.

    Ieder account heeft z'n eigen beveiligingsinstellingen voor het berichtenverkeer. Denk dan aan de secret key, het beveilgingscertificaat en een aparte thumbprint. Deze moeten zowel aan Buckaroo's kant als aan de merchant's kant worden geconfigureerd. Deze website kan gebruikt worden als leidraad voor de verschillende implementaties.


    Was dit artikel nuttig?

    What's Next