Bancontact

Bancontact


Bancontact is de meest gebruikte betaalmethode in België. Het is gemakkelijk in gebruik en werkt met mobiele apps en QR-codes.

De mogelijkheden:

Payment type Payment flow Land Valuta Recurring Refunds Gedeeltelijke refunds Losse captures Gedeeltelijke captures Chargebacks
Bancontact card Debit Card Redirect BE EUR Ja Ja Ja Nee Nee
Bancontact mobile Wallet Additional action (QR code) BE EUR Ja Ja Ja Nee Nee


Eigenschappen
 • Groot bereik van Belgische consumenten
 • Herkenbaarheid op het afschrift van de consument door het vermelden van de website naam
 • Gegarandeerde betaalmethode
 • Mogelijk vanaf de eigen checkout / App
 • Mogelijkheid voor Processing en Collecting
 • Mogelijkheid tot het starten van herhaaldelijke SEPA Direct Debits aan de hand van de betaalgegevens
 • Enkel beschikbaar voor consumenten met een Belgisch rekeningnummer
 • Enkel mogelijk in Euro

Bancontact WIP

Bancontact WIP is in het eerste kwartaal van 2020 officieel door Bancontact naar de markt gecommuniceerd. Het is een toevoeging op de bestaande Bancontact dienstverlening op basis van een Wallet.

Eigenschappen
 • Snelheid: vervolgtransacties bij dezelfde Merchant kunnen sneller worden afgerond.
 • Herhaling: er kunnen Recurring/Installments via het Bancontact Schema worden afgehandeld.
 • Vertrouwen: WIP voelt, als toevoeging aan Bancontact, aan als een veilige dienstverlening.
 • Volume: alleen beschikbaar voor low risk/high volume Merchants met minimaal 25.000 Bancontact transacties per kwartaal.
 • Aanvragen : voor een WIP aanvraag geldt een forse hoeveelheid vragen aan de Merchant en aan Buckaroo.
 • Doorloop: het verwerken van de WIP aanvraag zal gemiddeld meer dan een week duren.

Wallet Initiated Payments

Bancontact WIP is een toevoeging op de bestaande Bancontact dienstverlening op basis van een Wallet. De afkorting WIP staat voor Wallet Initiated Payments. Wanneer een kaarthouder kiest voor het achter laten van de kaartgegevens bij de Merchant, krijgt de kaarthouder de mogelijkheid om vervolgbetalingen zonder Secure Authenticatie te doen. Om dit mogelijk te maken, slaat Buckaroo de kaartgegevens bij een 1ste goedgekeurde transactie op in de Buckaroo Tokenization Service. Een Merchant kan op basis van de kaartgegevens in de Wallet een 2-tal aanvullende Bancontact functionaliteiten aanbieden:

 1. OneClick Payments : Een fast-checkout functionaliteit waarbij consumenten met één klik een betaling kunnen afronden.
 2. Recurring/Installments : Het is dan mogelijk om periodieke betalingen te doen, of er kan in delen worden betaald. Ook kunnen abonnementsbedragen automatisch worden betaald, zonder dat de kaarthouder betrokken hoeft te zijn.

Wanneer een Merchant door Bancontact wordt goedgekeurd, ontvangt Buckaroo hiervoor de WIP Credentials vanuit Bancontact. Hiermee kan Buckaroo WIP voor de betreffende Merchant activeren. Bij geactiveerde Merchants worden de WIP transacties door Bancontact gecontroleerd. Wanneer er te veel chargebacks en/of fraude wordt geconstateerd, kan Bancontact besluiten de WIP functionaliteit (tijdelijk) stop te zetten.


Was dit artikel nuttig?

What's Next