Buck Smart

   Buck Smart


    Samenvatting van het artikel

    Overzicht Buck Smart

    1. Tijd
    2. Wifi netwerk en signaalsterkte
    3. Mobiel netwerk en signaalsterkte
    4. Batterij indicator
    5. Aan/uit toets
    6. Printerklep
    7. Indicatielampjes voor contactloze betaling
    8. NFC-Chip (niet zichtbaar)
    9. Chiplezer
    10. Magneetstriplezer
    11. USB-C aansluiting (opladen)
    12. Betalingsknop
    13. Menu knop

    Installatie

    Direct klaar voor gebruik

    Wanneer u deze pinautomaat heeft ontvangen, hoeft u geen actie meer te ondernemen met betrekking tot koppelen met uw bank of activeren van creditcards. Dit alles hebben wij al gedaan en de pinautomaat is klaar voor gebruik.

    In/uitschakelen

    Om de pinautomaat in te schakelen, drukt u 3 seconden op de aan/uit toets (5). Deze bevindt zich aan de linkerzijde van de pinautomaat. Nadat de Buck Smart volledig is opgestart komt u automatisch in de betaalapplicatie.

    Opladen

    Aan de linkerzijde van de pinautomaat, zit een USB-C aansluiting (11), hiermee kunt u de pinautomaat opladen.

    Simkaart

    Iedere mobiele pinautomaat van Buckaroo wordt standaard geleverd met een geactiveerde Simkaart. Hierdoor kunt u zowel gebruik maken van het mobiele netwerk van KPN als uw wifi access point(s) waarop u de toegang op de terminal instelt.

    Verbinden met Wifi

    In het hoofdscherm:

    1. Druk op SETTINGS;
    2. Druk op Network & Internet;
    3. Schakel Wi-Fi in (indien nodig);
    4. Druk op Wi-Fi;
    5. Selecteer het Wi-Fi netwerk waarme je wilt verbinden;
    6. Voer wachtwoord/sleutel voor Wi-Fi netwerk in en druk op connect;
    7. Betaalautomaat is nu met Wi-Fi verbonden.

    Hoofdmenu

    Vanuit het hoofdscherm kunt u toegang krijgen tot het menu door op de MENU TOETS te drukken. In het menu kunt u opties vinden zoals

    • Betaling
    • Terugbetaling
    • Kopie Bon
    • Rapportage
    • Instellingen
    • Technisch Menu

    Op het scherm kunt u menu items selecteren door er op te drukken. Wanneer u op de GROENE PIJL drukt verlaat u het menu en keert u terug naar het hoofdscherm.

    Betalingen verrichten

    1. Er zijn twee methodes om een betaling uit te voeren, namelijk:
     a. MENU TOETS in te drukken/selecteren en daarna BETALING selecteren om een betaling uit te voeren;
     b. Door op de Betalingstoets te drukken.
    2. Hierna kunt u het bedrag ingeven met de numerieke toetsen (0-9).
    3. Bij onjuiste invoer kunt u deze weer verwijderen door op de CLEAR TOETS C te drukken.
    4. Bevestig het juiste bedrag door op de GROENE TOETS OK te drukken.
    5. De betaalautomaat geeft het totaalbedrag aan in het scherm en vraagt om een betaalpas.
    6. Afhankelijk van het type betaalpas kan deze gelezen worden via de chipkaartlezer aan de zijkant (9) en contactloos gelezen worden door de kaart (of smartphone) op de printerklep te houden (8) te houden.
    7. Bij chipbetalingen en contactloze betalingen boven € 50,00 wordt in het volgende scherm de pincode gevraagd. De klant dient deze in te toetsen en te bevestigen met de GROENE TOETS OK.
    8. De betaalautomaat verwerkt de betaling, u dient te wachten totdat deze is afgerond.
    9. Na het accepteren van de betaling wordt een bon geprint.
    10. Indien de kaart met de chip is gelezen dient de klant de bankpas te verwijderen. De betaalautomaat keert nu terug naar het hoofdscherm.

    Terugbetalen / Retourpinnen

    Deze pinautomaat is geschikt voor retourpinnen. Om deze functie te gebruiken, dient u deze te activeren binnen Mijn SEPAY. Meer informatie hierover, vindt u terug op onze website.

    1. Druk op het hoofdscherm de MENU TOETS .
    2. Selecteer TERUGBETALING om een retour betaling uit te voeren.
    3. De betaalautomaat vraagt om een PASSWORD. Voer hier uw 5-cijferige code in en bevestig deze met de GROENE TOETS OK.
    4. Voer het retour bedrag in met de numerieke toetsen (0-9) en bevestig deze met de GROENE TOETS OK.
    5. De betaalautomaat geeft het totaalbedrag aan in het scherm en vraagt om een betaalpas.
    6. Afhankelijk van het type betaalpas kan deze gelezen worden via de chipkaartlezer aan de zijkant (9) en contactloos gelezen worden door de kaart (of smartphone) op de printerklep te houden (8) te houden.
    7. De betaalautomaat verwerkt de terugbetaling, u dient te wachten totdat deze is afgerond.
    8. Na het accepteren van de betaling wordt een bon geprint. Indien de kaart met de chip is gelezen dient de klant de bankpas te verwijderen.
    9. De betaalautomaat keert nu terug naar het hoofdscherm.

    Kopie bon

    1. Selecteer op het hoofdscherm de MENU toets .
    2. Druk op de KOPIE BON om een bon te printen van de laatste goedgekeurde transactie. Op het scherm wordt de status getoond van de laatst uitgevoerde transactie.
    TIP:

    Weet u niet zeker of een transactie is geslaagd? Gebruik de kopie bon functie. Deze toont en/of print de laatste goedgekeurde transactie.

    Rapportage

    Selecteer op het hoofdscherm de MENU TOETS . Druk op RAPPORTAGE om een rapportage of dagstaat te printen.

    X-TOTALEN

    Druk op X-TOTALEN om een rapportage te printen. Maak een keuze tussen COMPACT of UITGEBREID. Dit rapport is grotendeels gelijk aan het Z-TOTALEN rapport, behalve dat onderaan de bon de tekst NOG OPEN wordt afgedrukt. De periode wordt dus niet afgesloten en de aantallen en bedragen worden doorgeteld.

    Z-TOTALEN

    Druk op Z-TOTALEN om een dagstaat te printen. Maak een keuze tussen COMPACT of UITGEBREID. De betaalautomaat drukt een rapport af uit met daarop het totaalbedrag dat is gepind sinds de laatste Z-uitdraai. Onderaan de bon verschijnt de tekst TOTALEN ZIJN GERESET en staat het tijdstip dat de periode is beëindigd. Reset geeft aan dat de TOTALEN weer op 0 gezet zijn. De nieuwe periode wordt pas gestart na de eerstvolgende gelukte transactie.

    Taalselectie

    1. Druk in het hoofdscherm op MENU toets.
    2. Druk op de INSTELLINGEN Knop.
    3. Druk op TAALSELECTIE.
    4. Selecteer de gewenste taal.
    5. Na bevestiging keert de automaat terug naar het hoofdscherm.

    Login optie

    De login optie is bedoeld om pinomzet te koppelen aan personen/groepen. Deze optie kunt u aanzetten binnen “Mijn SEPAY”.

    Klik op het icoon van de betaalautomaat waarop u deze functie wilt activeren.

    In hetzelfde menu vindt u ook de optie “VAST BEDRAG”. Deze functie komt verderop aan bod.

    1. Selecteer op het hoofdscherm de MENU TOETS .
    2. Druk daarna op INSTELLINGEN en dan op LOGIN.
    3. U kunt nu inloggen met uw code/naam. Wanneer uw login correct heeft ingevoerd, bevestigt u deze met de GROENE TOETS OK.
     Iedere betaling zal geregistreerd worden onder uw code/naam.

    Deze gegevens kunt u terugvinden binnen “Mijn SEPAY” in het transactieoverzicht onder KLANTREF.

    Instellen vast bedrag

    Er zijn situaties te bedenken waarbij er (bijna) continue één bedrag wordt afgerekend. Bijvoorbeeld om gebruik te maken van het toilet, parkeren bij evenementen of om een toegang af te rekenen. In dit soort situaties is het mogelijk om een vast bedrag in te stellen op de betaalautomaat. Dit scheelt weer iedere keer een handeling om (weer) hetzelfde bedrag in te voeren. Om hier gebruik van te maken, dient u deze eerst te activeren binnen uw persoonlijke pagina (Mijn SEPAY). Na deze wijziging dient u een update uit te voeren op uw betaalautomaat. Binnen Mijn SEPAY klikt u op het icoon van de betaalautomaat waarop u deze functie wilt activeren. In hetzelfde menu vindt u ook de optie “VAST BEDRAG”. Deze functie komt verderop aan bod.

    1. Selecteer op het hoofdscherm de MENU TOETS
    2. Druk daarna op INSTELLINGEN
    3. Druk op VAST BEDRAG
    4. U kunt nu het bedrag invoeren. Let op! Het bedrag wordt weergegeven in centen. Wanneer het (vaste) bedrag correct is ingevoerd, bevestigt u deze met de GROENE TOETS OK.

    Vast bedrag afrekenen

    Wanneer het vaste bedrag is ingesteld kunt u een betaling starten door op de betaaltoets te drukken in het hoofdscherm. Het ingevoerde (vaste) bedrag wordt weergegeven en u kunt direct de betaling starten.

    Afwijkend bedrag afrekenen

    Deze optie is enkel beschikbaar wanneer AFWIJKEND BEDRAG TOESTAAN is ingeschakeld binnen “Mijn SEPAY”.

    1. Selecteer op het hoofdscherm de MENU TOETS
    2. Selecteer daarna BETALING
    3. Voer een afwijkend bedrag in (in centen) en bevestig deze met de GROENE TOETS OK
    4. Volg daarna de reguliere betaalmethode.

    Was dit artikel nuttig?