Transacties

Transacties


Onder het kopje “Transacties” is het mogelijk om een overzicht te krijgen van alle transacties. Het is mogelijk om specifieke transacties te zoeken, transactierapporten te draaien, Maand-/Jaaroverzichten in te zien en afgewezen refunds en betaalopdrachten in te zien.

Overzicht

Video uitleg

Alle transacties worden in dit overzicht weergegeven. Dit is een live overzicht, zodra er een nieuwe transactie wordt gestart, of er een status wijziging plaatsvind op een transactie wordt dit overzicht bijgewerkt. In dit overzicht wordt het volgende getoond:

Datum/tijd: Het moment dat de transactie is gestart
Merchant-naam: De naam van de klant
Website: De naam van de URL
Naam: Indien beschikbaar, de naam van de consument
Rekeningnummer: Indien beschikbaar, het rekeningnummer, gemaskeerde creditcard nummer of emailadres van de consument
Bedrag: Het bedrag van de transactie
Factuur: Het factuurnummer van de transactie
Transactietype: Het transactietype
Beschrijving: De omschrijving van de transactie, zoals ingediend in het transactieverzoek
Acquirer: De bank of organisatie die de transactie uitvoert
Status: De status van de transactie

Beschikbare filters

Factuurnummer, Beschrijving, Transactiekey, Website, Transactietype, Transactiestatus, Acquirer, Transactiedatum, Statusdatum, Bedrag, Valuta en Balanspositie.


Beschikbare acties

Bulk push: Hiermee is het mogelijk om het laatste pushbericht nogmaals te versturen op een selectie van transacties

Nieuwe betaling: Hiermee is het mogelijk om een creditcard betaling via de Plaza uit te voeren

Express PayPerEmail: Hiermee is het mogelijk om een PayPerEmail aan te maken

Nieuwe betaalopdracht: Hiermee is het mogelijk om een betaling te doen naar een consument / derde partij


Transaction overview - Buckaroo

Transaction overview - Buckaroo 1

Transactiedetails

Zodra u op een transactie klikt, worden de details weergegeven.

Transactie
Hier wordt een overzicht getoond van de verschillende parameters. Aan de linkerkant is een overzicht te zien van het factuurnummer, bedrag, en de statushistorie van de transactie. Aan de rechterkant is de betaalmethode te zien, de klant gegevens, en de output parameters van deze transactie.

Betaalpogingen
Hier is een gedetailleerd overzicht te zien van de betaling.

Details
Hier is de laatste status van de betaling te zien.

Log
Hier is een overzicht te zien van de verschillende statussen van de betaling.

XML Log
Hier wordt een overzicht getoond van alle berichten welke betrekking hebben op de transactie. Hier wordt de status van de pushberichten getoond en het resultaat van de Anti Fraude Check.

Emails
Hier is te zien welke emails er verstuurd zijn, of deze zijn aangekomen. Indien u op de email klikt, kunt u ook de inhoud van de email zien.

Gateway Request
Hier is het verstuurde transactie verzoek terug te zien. Ook eventuele keuzes en/of ingevulde (gemaskeerde) velden worden hier weergegeven.

Beschikbare acties

Push-status: Hiermee wordt het laatste pushbericht nogmaals verstuurd

Refund: Hiermee kunt u direct een (deel) refund uitvoeren

Stuur betaalverzoek: Hiermee kunt u direct een PayPerEmail versturen

Anders betaald: Hiermee kunt u een openstaande transactie op betaald zetten

Annuleren: Hiermee kunt u een openstaande Sepa Direct Debit annuleren, indien deze nog niet naar de bank verstuurd is

(Acties zijn zichtbaar op basis van de gebruikersrol en/of actieve abonnementen.)

Transactierapport

Video uitleg

In het transactierapport is het mogelijk om een overzicht te laten van alle transacties, gegroepeerd op betaalmethode en status.

Beschikbare filters
Onder de knop “Filters” is het mogelijk om specifieke transacties te zoeken. Het is mogelijk om te zoeken op (een combinatie van) de volgende velden:

Website, Transactietype, Transactiedatum, Statusdatum, Balanspositie en Transactiestatus.


Beschikbare acties


Onder de knop “Acties” is het mogelijk om het overzicht van de transacties te downloaden naar een CSV bestand.

(Acties zijn zichtbaar op basis van de gebruikersrol en/of actieve abonnementen.)


Transaction report - Buckaroo

Transaction report - Buckaroo 1

Maand-/Jaar overzicht

Video uitleg

In het Maand-/Jaar overzicht is het mogelijk om te zien hoeveel transacties er per maand of jaar geweest zijn, per betaalmethode.

Beschikbare filters
Onder de knop “Filters” is het mogelijk om specifieke transacties te zoeken. Het is mogelijk om te zoeken op (een combinatie van) de volgende velden:

Maand, Jaar, Datum type en Transactiestatus

Afgewezen refunds en betaalopdracht

Video uitleg

Indien er refunds en betaalopdrachten worden afgewezen door onvoldoende saldo, worden ze in een wachtstand geplaatst. Deze transacties moeten handmatig nogmaals worden uitgevoerd zodra er voldoende saldo beschikbaar is.

Beschikbare acties
Het is mogelijk om de transactie te selecteren, en onder “Acties” opnieuw uit te voeren of te annuleren.


(Acties zijn zichtbaar op basis van de gebruikersrol en/of actieve abonnementen.)Was dit artikel nuttig?

What's Next