Transacties

   Transacties


    Samenvatting van het artikel

    Onder het kopje “Transacties” is het mogelijk om een overzicht te krijgen van alle transacties. Het is mogelijk om specifieke transacties te zoeken, transactierapporten te draaien, Maand-/Jaaroverzichten in te zien en afgewezen refunds en betaalopdrachten in te zien.

    Overzicht

    Video uitleg

    Alle transacties worden in dit overzicht weergegeven. Dit is een live overzicht, zodra er een nieuwe transactie wordt gestart, of er een status wijziging plaatsvind op een transactie wordt dit overzicht bijgewerkt. In dit overzicht wordt het volgende getoond:

    Datum/tijd: Het moment dat de transactie is gestart
    Website: De naam van de URL
    Naam: Indien beschikbaar, de naam van de consument
    Rekeningnummer: Indien beschikbaar, het rekeningnummer, gemaskeerde creditcard nummer of emailadres van de consument
    Bedrag: Het bedrag van de transactie
    Factuur: Het factuurnummer van de transactie
    Transactietype: Het transactietype
    Beschrijving: De omschrijving van de transactie, zoals ingediend in het transactieverzoek
    Status: De status van de transactie

    Beschikbare filters

    Factuurnummer, Beschrijving, Transactiekey, Website, Transactietype, Transactiestatus, Transactiedatum, Bedrag, Valuta en Balanspositie.


    Beschikbare acties

    Bulk push: Hiermee is het mogelijk om het laatste pushbericht nogmaals te versturen op een selectie van transacties

    Nieuwe betaling: Hiermee is het mogelijk om een betaling via de Plaza uit te voeren

    Express PayPerEmail: Hiermee is het mogelijk om een PayPerEmail aan te maken

    Nieuwe betaalopdracht: Hiermee is het mogelijk om een betaling te doen naar een consument / derde partij


    Transaction overview - Buckaroo

    Transaction overview - Buckaroo 1

    Transactiedetails

    Zodra u op een transactie klikt, worden de details weergegeven.

    Transactie
    Hier wordt een overzicht getoond van de verschillende parameters. Aan de linkerkant is een overzicht te zien van het factuurnummer, bedrag, en de statushistorie van de transactie. Aan de rechterkant is de betaalmethode te zien, de klant gegevens, en de output parameters van deze transactie.

    Betaalpogingen
    Hier is een gedetailleerd overzicht te zien van de betaling.

    Log
    Hier is een overzicht te zien van de verschillende statussen van de betaling.

    XML Log
    Hier wordt een overzicht getoond van alle berichten welke betrekking hebben op de transactie. Hier wordt de status van de pushberichten getoond en het resultaat van de Anti Fraude Check.

    Emails
    Hier is te zien welke emails er verstuurd zijn, of deze zijn aangekomen. Indien u op de email klikt, kunt u ook de inhoud van de email zien.

    Gateway Request
    Hier is het verstuurde transactie verzoek terug te zien. Ook eventuele keuzes en/of ingevulde (gemaskeerde) velden worden hier weergegeven.

    Redirects
    Hier wordt getoond welke redirects hebben plaatsgevonden en hoe vaak de gebruiker deze URL's heeft bezocht. Er kan gezien worden of een gebruiker de betaalpagina van de gekozen betaalmethode heeft bezocht en of de gebruiker na de betaling is teruggekeerd naar de website.

    Shield
    Hier wordt informatie van de klant getoond zoals onder andere het IP-adres en IBAN. U kunt op deze pagina ook de fraudestatus controleren. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze dienst.

    Beschikbare acties

    Push-status: Hiermee wordt het laatste pushbericht nogmaals verstuurd

    Refund: Hiermee kunt u direct een (deel) refund uitvoeren

    Stuur betaalverzoek: Hiermee kunt u direct een PayPerEmail versturen

    Anders betaald: Hiermee kunt u een openstaande transactie op betaald zetten

    Annuleren: Hiermee kunt u een openstaande Sepa Direct Debit annuleren, indien deze nog niet naar de bank verstuurd is

    (Acties zijn zichtbaar op basis van de gebruikersrol en/of actieve abonnementen.)

    Data requests

    Onder het kopje “Data requests” zijn alle requests te vinden, die geen financiële gevolgen hebben. Denk hierbij aan e-mandates, het aanmaken/pauzeren/stoppen van facturen en/of subscriptions en het aanmaken van iDEAL QR codes. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

    Datum/Tijd: De datum waarop het request is aagemaakt
    Website: De website waaronder het request is aangemaakt
    Dienst: Welke dienst er wordt gebruikt
    Actie: Welke actie er wordt uitgevoerd
    Status: Wat de status is van het request

    Zodra u op een request klikt, worden de details weergegeven.

    Hier wordt een overzicht getoond van de verschillende parameters. Aan de linkerkant is een overzicht te zien van de statushistorie van de data request. Aan de rechterkant is de dienst te zien, de klant gegevens, en de output parameters van dit request.

    Beschikbare acties

    Bulk push: Hiermee is het mogelijk om het laatste pushbericht nogmaals te versturen op een selectie van date requests.


    Beschikbare filters
    Data request key, Website, Dienst, Actie, Status, Request datum, Status datum.

    Log

    Hier wordt een overzicht getoond van alle berichten welke betrekking hebben op het data request. Hier wordt de status van de pushberichten getoond.

    Berichten

    Onder deze tab worden alle technische communicatie getoond die nodig zijn voor het verwerken van de datarequest. Dit omvat de request-en response berichten tussen het systeem van de merchant en Buckaroo. En ook de requests en responses tussen Buckaroo en derde partijen.

    Gateway requests

    Hier is het verstuurde gateway request terug te zien.

    Transactierapport

    Video uitleg

    In het transactierapport is het mogelijk om een overzicht te laten van alle transacties, gegroepeerd op betaalmethode en status.

    Beschikbare filters
    Onder de knop “Filters” is het mogelijk om specifieke transacties te zoeken. Het is mogelijk om te zoeken op (een combinatie van) de volgende velden:

    Website, Transactietype, Transactiedatum, Statusdatum, Balanspositie en Transactiestatus.


    Beschikbare acties


    Onder de knop “Acties” is het mogelijk om het overzicht van de transacties te downloaden naar een CSV bestand.

    (Acties zijn zichtbaar op basis van de gebruikersrol en/of actieve abonnementen.)


    Transaction report - Buckaroo

    Transaction report - Buckaroo 1

    Maand-/Jaar overzicht

    Video uitleg

    In het Maand-/Jaar overzicht is het mogelijk om te zien hoeveel transacties er per maand of jaar geweest zijn, per betaalmethode.

    Beschikbare filters
    Onder de knop “Filters” is het mogelijk om specifieke transacties te zoeken. Het is mogelijk om te zoeken op (een combinatie van) de volgende velden:

    Maand, Jaar, Datum type en Transactiestatus

    Afgewezen refunds en betaalopdracht

    Video uitleg

    Indien er refunds en betaalopdrachten worden afgewezen door onvoldoende saldo, worden ze in een wachtstand geplaatst. Deze transacties moeten handmatig nogmaals worden uitgevoerd zodra er voldoende saldo beschikbaar is.

    Beschikbare acties
    Het is mogelijk om de transactie te selecteren, en onder “Acties” opnieuw uit te voeren of te annuleren.


    (Acties zijn zichtbaar op basis van de gebruikersrol en/of actieve abonnementen.)    Was dit artikel nuttig?