Credit management

   Credit management


    Samenvatting van het artikel

    Door het koppelen van Buckaroo Credit Management aan de transacties, wordt een automatische opvolging van uitval verzorgd. De openstaande betaling wordt opgevolgd met herinneringen per e-mail, sms of brief en deze zijn voorzien van een geïntegreerde betaalknop waarmee de klanten het openstaande bedrag direct kunnen voldoen via één van de aangeboden betaalmethoden.

    credit-management-engels

    Buckaroo Credit Management maakt het mogelijk om het debiteurenbeheer te automatiseren, inclusief eventuele overdracht van facturen aan een gewenst incassobureau. Alle inkomende geldstromen worden vastgelegd en verklaard binnen één overzichtelijk systeem. In de praktijk betekent dit betaalgemak voor de klanten en een daling in risico en handmatig werk voor de merchant. Credit Management kan tevens helemaal naar wens worden ingericht qua design en flow.

    In de Buckaroo Payment Plaza, wordt een onderscheid gemaakt tussen een factuur en transacties. Een factuur is een vordering met een bijbehorend factuurnummer, welke door de Merchant aan Buckaroo wordt gemeld. Een factuur wordt door de Merchant ook voorzien van een factuurdatum en een factuur vervaldatum, inclusief een maningsschema. Dit maningsschema is vastgelegd in de Payment Plaza en daarin staan het aantal en het type herinneringen welke zullen worden verstuurd zolang er niet betaald is.


    Iedere betaalpoging wordt opgeslagen als een transactie. Hierdoor is het voor de Merchant mogelijk om van iedere betaalactie van de debiteur vast te stellen of deze een geslaagde betaling op heeft geleverd. Transacties kunnen dus betaalpogingen zijn vanuit de checkout van de Merchant (realtime betalingen), als ook de betalingen die worden gestart vanuit een betaallink of een betaalreminder vanuit het credit management.

    buckaroo_cm3


    Was dit artikel nuttig?

    What's Next