Credit Management

   Credit Management


    Article Summary

    Credit Management

    Als de Credit Management module wordt afgenomen is dit menu zichtbaar. Hier is het mogelijk om verschillende reminder schema’s in te stellen voor de verschillende websites.

    Aan de linker kant is het overzicht te zien van de bestaande credit management schema’s. Deze schema’s zijn enkel bruikbaar voor de website waaraan ze gekoppeld zijn. Een schema hoort altijd bij één website. Een website kan wel verschillende schema’s hebben.

    Als u op “Voeg nieuw schema toe…” klikt wordt er een nieuw schema aangemaakt. Rechts kan er vanuit een dropdown menu gekozen worden aan welke website dit schema gekoppeld dient te worden.

    Er zijn een aantal opties die gebruikt kunnen worden.

    Beschikbare acties

    Bewerken: Hiermee is het mogelijk om een Credit Management schema te bewerken.

    Dupliceren: Hiermee is het mogelijk om een schema te dupliceren.

    Verwijderen: Hiermee is het mogelijk om een schema te verwijderen.


    Mislukte incasso’s opnieuw proberen vóór vervaldatum factuur: Het is mogelijk om een SEPA direct debit (incasso) nogmaals te laten uitvoeren ingeval deze mislukt is. Dit enkel als de factuur nog niet vervallen is
    Stuur betaaluitnodiging op factuurdatum: Indien de factuur nog niet betaald is op de factuurdatum is het mogelijk om een PayPerEmail te versturen met daarin een link waarmee betaald kan worden
    Stuur betaaluitnodiging bij mislukte transactie vóór vervaldatum: Als een transactie mislukt vóórdat de vervaldatum van de factuur is bereikt, stuur een betaaluitnodiging, zodat niet hoeft te worden gewacht tot de vervaldatum.

    Accepteer facturen waarvan de vervaldatum al verlopen is: Normaal worden enkel toekomstige facturen geaccepteerd. Met deze optie is het ook mogelijk om vervallen facturen te accepteren. Niet mogelijk in combinatie met de betaaluitnodigingen

    Stuur een factuurspecificatie bijgevoegd met iedere e-mail: Bij gebruik van Requests with product lines of Subscriptions kan er een factuurspecificatie toegevoegd worden bij alle reminders.

    Zodra er een keuze is gemaakt of (één van) bovenstaande opties van toepassing (is) zijn, is het mogelijk om een reminder schema in te stellen. De eerste activiteit zal plaatsvinden na het aantal ingevulde dagen na de vervaldatum van de factuur.

    Per actie zijn een aantal opties mogelijk. In het drop-down menu kunnen de volgende acties geselecteerd worden: een herinnering te sturen, administratiekosten toe te voegen, de factuur naar het incassobureau te sturen, een drempel in te voeren om door te gaan, of het abonnement stop te zetten. Dit laatste is enkel mogelijk als de Subscriptions module wordt afgenomen.

    Indien er gekozen wordt voor “Herinnering”, kan het voorkeurskanaal worden gekozen. Hier is de keuze uit e-mail, SMS of een brief. Vervolgens kan met de knop “Templates instellen” het juiste template worden gekozen.

    Met de knop “Terugvalmethode toevoegen” is het mogelijk om een alternatieve vorm van communicatie toe te voegen voor de reminder indien de eerder communicatie is mislukt.

    Met de knop “Actie toevoegen” is het mogelijk om een extra actie toe te voegen. Deze wordt op hetzelfde moment uitgevoerd.

    Met de knop “Stap toevoegen” is het mogelijk om een extra stap toe te voegen aan het reminder schema. Hier kan ook worden aangegeven hoeveel dagen na de vorige stap deze activiteit dient plaats te vinden.    Was dit artikel nuttig?

    What's Next