Financieel

   Financieel


    Article Summary

    Onder het kopje “Financieel” is het mogelijk om inzicht te krijgen in de uitbetalingen en facturen vanuit Buckaroo.

    Rekeningen en afschriften

    Onder het kopje “Rekeningen en afschriften” is het overzicht van de verschillende rekeningen en saldo te zien. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

    Zodra u op een rekening klikt, wordt de specifieke rekening geopend.

    Rekening: Het (interne) rekeningnummer
    Valuta: De valuta van het rekeningnummer
    Boekdatum: De laatste boekdatum
    Volgnummer: Het volgnummer van het afschrift
    Boeksaldo: Het totaal betaalde bedrag
    Beschikbaar saldo: Het beschikbare bedrag na aftrek van de transactiekosten
    Rolling reserve: Het bedrag dat ingehouden wordt voor eventuele Direct Debit reversals / Creditcard chargebacks
    Opneembaar saldo: Het saldo dat uitbetaald kan worden

    Beschikbare acties

    Download: Hiermee is het mogelijk om rapportages te downloaden voor een specifieke rekening. Er zijn meerdere rapportages mogelijk (o.a. CAMT, MT940) in verschillende formaten. Daarnaast kunt u kiezen voor welke rekening, en voor welke periode.

    Actueel saldo tonen: Hiermee is het mogelijk om het beschikbare saldo te tonen.

    Saldo aanvullen: Hiermee is het mogelijk het beschikbare saldo te verhogen door middel van verschillende betaalmethoden zoals iDEAL, Bancontact en KBC-Betaalknop.

    Download (na openen specifieke rekening): Hiermee is het mogelijk om rapportages te downloaden voor deze rekening. Dit kan over een specifieke periode en in diverse bestandsformaten.


    Datum: De datum van het afschrift
    Afschrift: Het volgnummer van het afschrift
    Valuta: De valuta van het rekeningnummer
    Beginsaldo: Het saldo aan het begin van de dag. Dit komt overeen met het eindsaldo van de vorige dag
    Eindsaldo: Het saldo aan het einde van de dag
    Beschikbaar saldo: Het beschikbare saldo na aftrek van de transactiekosten
    Rolling reserve: Het bedrag dat ingehouden wordt voor Direct Debit reversals / Creditcard chargebacks
    Opneembaar saldo: Het saldo dat uitbetaald kan worden

    Overzicht

    Onder het kopje “Overzicht” ziet u het dagelijkse verloop van deze specifieke rekening. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

    Saldo

    Onder het kopje “Saldo” is een beknopte samenvatting te zien van de rekening. Hier staat het beschikbare saldo, de Rolling Reserve, het (eventuele) minimale saldo na uitbetaling, en het opneembaar saldo.

    Buckaroo-facturen

    Onder het kopje “Buckaroo-facturen” is het overzicht van de Buckaroo facturen te zien. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

    Zodra u op een factuur klikt, wordt de specifieke factuur geopend.

    Nummer: Het factuurnummer
    Type: Het factuurtype (factuur of creditnota)
    Datum: De factuurdatum
    Vervaldatum: De vervaldatum van de factuur
    Valuta: De valuta van de factuur
    Totaal: Het totaal bedrag aan transacties tijdens de facturatie periode
    Reeds ingehouden: Het totaal aan transactiekosten welke al zijn ingehouden
    Te betalen / ontvangen: Het totaal uit te betalen / te ontvangen factuurbedrag

    Beschikbare acties

    Downloaden PDF: Hiermee is het mogelijk om een PDF te downloaden van de Buckaroo factuur.

    Overzicht

    Onder het kopje “Overzicht” is een beknopte samenvatting te vinden van de factuur.

    Klantgegevens

    Onder het kopje “Klantgegevens” is het overzicht van de klantgegevens te zien.

    Details

    Onder het kopje “Details” is de uitsplitsing van de factuur te zien. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

    Omschrijving: De omschrijving van het factuur item
    Tarief: De prijs van het factuur item
    Aantal: Het aantal maal dat het factuur item gefactureerd wordt
    Korting: De (eventuele) korting op het factuur item
    Totaal: De uiteindelijke prijs van het factuur item
    BTW: Het BTW percentage van het factuur item

    De factuur is opgebouwd uit twee delen. Onderaan de factuur staan alle kosten opgeteld, inclusief BTW en ingehouden kosten.

    Dit wordt betaald per afgenomen service
    Dit wordt betaald per transactie

    Uitbetalingen

    Onder "Uitbetalingen" vindt u een overzicht van de uitbetalingen. Dit overzicht bevat de volgende informatie:

    Datum: De datum waarop de betaling is uitgevoerd
    Rekeningnaam: De naam van de account eigenaar
    Rekeningnummer: Het rekeningnummer waarop uitbetaald is
    Code: Transactie type
    Type: Omschrijving van het transactie type
    Bedrag: Het bedrag van de transactie

    Klik op een uitbetaling om deze te openen.

    Beschikbare acties

    CSV downloaden: Hier kunt u een CSV bestand downloaden van de Buckaroo uitbetalingen.

    Details

    Onder het kopje “Details” worden alle transacties getoond die uitbetaald zijn. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

    Beschikbaar: De datum dat het bedrag beschikbaar is gekomen om uitbetaald te worden
    Boekdatum: De datum dat de transactie heeft plaatsgevonden
    Afschrift: Het afschrift nummer waarop de transactie zichtbaar is.
    Code: Transactie type
    Omschrijving: De omschrijving van de transactie
    Valuta: De valuta van de transactie
    Bedrag: Het bedrag van de transactie

    Overzicht

    Onder het kopje “Overzicht” is een beknopte samenvatting te vinden van de uitbetaling. Hier is onder andere te vinden hoeveel transacties er hebben plaatsgevonden, en het totale bedrag van de uitbetaling.


    Was dit artikel nuttig?

    What's Next