Financieel

Financieel


Onder het kopje “Financieel” is het mogelijk om inzicht te krijgen in de uitbetalingen en facturen vanuit Buckaroo.

Rekeningen en afschriften

Onder het kopje “Rekeningen en afschriften” is het overzicht van de verschillende rekeningen en saldo te zien. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

Zodra u op een rekening klikt, wordt de specifieke rekening geopend.

Rekening: Het (interne) rekeningnummer
Valuta: De valuta van het rekeningnummer
Boekdatum: Het laatste boekdatum
Volgnummer: Het volgnummer van het afschrift
Boeksaldo: Het totaal betaalde bedrag
Beschikbaar saldo: Het beschikbare bedrag na aftrek van de transactiekosten
Rolling reserve: Het bedrag dat ingehouden wordt voor eventuele Direct Debit reversals / Creditcard chargebacks
Opneembaar saldo: Het saldo dat uitbetaald kan worden

Beschikbare acties

Download: Hiermee is het mogelijk om rapportages te downloaden voor een specifieke rekening. Er zijn meerdere rapportages mogelijk (o.a. CAMT, MT940) in verschillende formaten. Daarnaast kunt u kiezen voor welke rekening, en voor welke periode.

Actueel saldo tonen: Hiermee is het mogelijk om het beschikbare saldo te tonen.

Saldo aanvullen: Hiermee is het mogelijk het beschikbare saldo te verhogen door middel van verschillende betaalmethoden zoals iDEAL, Bancontact en KBC-Betaalknop.

Download (na openen specifieke rekening): Hiermee is het mogelijk om rapportages te downloaden voor deze rekening. Dit kan over een specifieke periode en in diverse bestandsformaten.


Datum: De datum van het afschrift
Afschrift: Het volgnummer van het afschrift
Valuta: De valuta van het rekeningnummer
Beginsaldo: Het saldo aan het begin van de dag. Dit komt overeen met het eindsaldo van de vorige dag
Eindsaldo: Het saldo aan het einde van de dag
Beschikbaar saldo: Het beschikbare saldo na aftrek van de transactiekosten
Rolling reserve: Het bedrag dat ingehouden wordt voor Direct Debit reversals / Creditcard chargebacks
Opneembaar saldo: Het saldo dat uitbetaald kan worden

Overzicht

Onder het kopje “Overzicht” ziet u het dagelijkse verloop van deze specifieke rekening. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

Saldo

Onder het kopje “Saldo” is een beknopte samenvatting te zien van de rekening. Hier staat het beschikbare saldo, de Rolling Reserve, het (eventuele) minimale saldo na uitbetaling, en het opneembaar saldo.

Buckaroo-facturen

Onder het kopje “Buckaroo-facturen” is het overzicht van de Buckaroo facturen te zien. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

Zodra u op een factuur klikt, wordt de specifieke factuur geopend.

✅ **Nummer: Het factuurnummer
✅ **Type: Het factuurtype (factuur of creditnota)
✅ **Datum: De factuurdatum
✅ **Vervaldatum: De vervaldatum van de factuur
✅ **Valuta: De valuta van de factuur
✅ **Totaal: Het totaal bedrag aan transacties tijdens de facturatie periode
Reeds ingehouden: Het totaal aan transactiekosten welke al zijn ingehouden
Te betalen / ontvangen: Het totaal uit te betalen / te ontvangen factuurbedrag

Beschikbare acties

Downloaden PDF: Hiermee is het mogelijk om een PDF te downloaden van de Buckaroo factuur.

Overzicht

Onder het kopje “Overzicht” is een beknopte samenvatting te vinden van de factuur.

Klantgegevens

Onder het kopje “Klantgegevens” is het overzicht van de klantgegevens te zien.

Details

Onder het kopje “Details” is de uitsplitsing van de factuur te zien. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

Omschrijving: De omschrijving van het factuur item
Tarief: De prijs van het factuur item
Aantal: Het aantal maal dat het factuur item gefactureerd wordt
Korting: De (eventuele) korting op het factuur item
Totaal: De uiteindelijke prijs van het factuur item
BTW: Het BTW percentage van het factuur item

De factuur is opgebouwd uit twee delen. Onderaan de factuur staan alle kosten opgeteld, inclusief BTW en ingehouden kosten.

Dit wordt betaald per afgenomen service
Dit wordt betaald per transactie

Payouts

Under ‘Payouts’, you’ll find the overview of the payouts. This overview contains the following information:

Click on a payout to open it.

Date: The date on which the payout was made
Account name: The name of the account holder
Account number: The account number into which payment was made
Code: The transaction type
Type: The descripion of the transaction type
Amount: The amount and currency of the payout

Possible actions

Download CSV download: Here you can download a CSV of the Buckaroo payout(s).

Details

Onder het kopje “Details” worden alle transacties getoond die uitbetaald zijn. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

Beschikbaar: De datum dat het bedrag beschikbaar is gekomen om uitbetaald te worden
Boekdatum: De datum dat de transactie heeft plaatsgevonden
Afschrift: Het afschrift nummer waarop de transactie zichtbaar is.
Code: Transactie type
Omschrijving: De omschrijving van de transactie
Valuta: De valuta van de transactie
Bedrag: Het bedrag van de transactie

Overzicht

Onder het kopje “Overzicht” is een beknopte samenvatting te vinden van de uitbetaling. Hier is onder andere te vinden hoeveel transacties er hebben plaatsgevonden, en het totale bedrag van de uitbetaling.


Was dit artikel nuttig?

What's Next