Giftcards

   Giftcards


    Samenvatting van het artikel

    Het afhandelen van cadeaukaarten / giftcards is een proces waarbij het mogelijk is om (deel)betalingen onderdeel van de totale betaling te laten zijn. Hieronder een vereenvoudigde versie van de manier waarop de verwerking van deze kaarten plaats kan vinden. Belangrijk is het onderscheid dat kan worden gemaakt tussen open-loop en closed-loop cadeaukaarten.

    • Open loop : kaart die wordt verkocht door verschillende uitgifte punten en kan worden gebruikt om bij verschillende Merchants / retailers aankopen te doen. Hierbij kan de geldstroom van de ene naar de andere entiteit gaan.
    • Closed loop : kaart die door dezelfde Merchant wordt uitgegeven als diegene die deze kaart ook accepteert. Daarbij blijft de geldstroom binnen dezelfde entiteit.

    giftcard-handling

    Betalen met en testen van Giftcards

    Omdat het betalen met Giftcards een uitzondering is waarbij de transactie in delen kan worden voldaan, is het goed om deze uitgebreid te testen. De testdata hiervoor staat op Test transacties. Zoek dan naar Giftcards.

    Statussen van Giftcards

    Status meldingToelichting
    Authorization ErrorKaart kon niet worden geautoriseerd
    Card does not existKaart bestaat niet
    Invalid RetailerOnjuiste retailer meegegeven
    PIN invalidOnjuist PIN invoer
    Card not activeKaart is niet actief
    Card expiredKaart is verlopen
    Insufficient fundsOnvoldoende saldo op de kaart

    Rules for issuing and accepting gift cards

    The implementation of the new anti-money laundering guidelines has changed the rules for issuing and accepting so-called open-loop gift cards. Open-loop gift cards are the gift cards that can be issued at multiple merchants. Consider, for example, the dutch VVV voucher card. The value of a gift card is stored electronically. This payment method is therefore characterized as electronic money. It is possible to use illegally obtained funds to purchase gift cards. Purchases are then made with these cards or are redeemed in another way. As a result, the funds return to regular property or payment transactions. The conditions below only apply to open-loop tickets. These new laws and regulations do not apply to closed-loop, such as your own gift card via GivaCard or retailer-specific cards. Gift cards that are for a limited group or category, such as the dutch "Nationale Bioscoop Bon", are also exempt from the limits.

    Regels voor uitgave en acceptatie cadeaukaarten

    Door de implementatie van de nieuwe anti-witwasrichtlijnen zijn de regels rondom het uitgeven en accepteren van zogenaamde open-loop-cadeaukaarten veranderd. Open-loop-cadeaukaarten zijn de cadeaukaarten die bij meerdere Merchants kunnen worden uitgegeven. Denk dan aan bijvoorbeeld de VVV-bon. De waarde van een cadeaukaart wordt elektronisch opgeslagen. Daarmee is deze betaalmethode gekenmerkt als elektronisch geld. Het is mogelijk om illegaal verkregen gelden te gebruiken voor het aankopen van cadeaukaarten. Met deze kaarten worden dan weer aankopen gedaan of op een andere manier worden verzilverd. Hierdoor komen de gelden weer in het reguliere eigendoms of betaalverkeer terecht. De onderstaande voorwaarden gelden alleen op open-loopkaarten. Voor closed-loop, zoals een eigen cadeaukaart via GivaCard of retailerspecifieke kaarten, geldt deze nieuwe wet- en regelgeving niet. Ook cadeaukaarten die voor een beperkte groep of categorie zijn, zoals de Nationale Bioscoopbon, zijn vrijgesteld van de limieten.

    Restricties op de cadeaukaarten

    • De maximum waarde van een giftcard mag €150 zijn. Eerder was dit maximum €250
    • Voor een betaler met een giftcard met een waarde van meer dan € 50 geldt een KYC verplichting. Om die reden kan er maximaal €50 van de cadeaukaart worden afgehaald voor een (deel)betaling
    • Het is toegestaan om een kaart tot € 150 online aan te kopen zonder dat een KYC-procedure vereist is
    • Het is mogelijk om meerdere open-loop cadeaukaarten in te wisselen tot een bedrag van €50. Boven deze waarde kan de betaling worden aangevuld met een closed-loop cadeaukaart. Uiteraard kan het restbedrag ook met een andere betaalmethode worden voldaan

    Was dit artikel nuttig?

    What's Next