Medewerkers

   Medewerkers


    Samenvatting van het artikel

    Het gebruik en beheer van uw account in de Buckaroo Payment Plaza kan worden gedaan op verschillende niveau’s. Verschillende medewerkers hebben verschillende rollen en rechten binnen de Plaza. Binnen de Buckaroo Payment Plaza is het ook mogelijk om zelf een rol voor een gebruiker aan te maken. Een zelfgemaakte rol kan ook worden toegevoegend aan een standaard rol. In de handleiding voor rollen wordt uitgelegd hoe een rol kan worden aangemaakt en hoe deze kan worden toegevoegd aan een gebruiker.

    • Administrator
    • Alleen lezen
    • Medewerker
    • Medewerker, verhoogde rechten
    • Technisch beheerder
    • Financieel beheerder
    • Refunds uitvoeren
    • Approver Paymentorders & Refunds
    • Approver General
    • View Dashboard
    • Buckaroo Payment Analyzer
    • User Management
    • Eigen-gemaakte rol

    Beheerder

    De beheerder heeft alle rechten die de merchant kan hebben en kan dus alle mogelijke functionaliteiten van de Plaza benutten, waaronder een nieuwe medewerker aanmaken. Deze rol heeft de volgende opties: Transacties, Facturen, Callcenter, Refunds, Profiel, Configuratie, Rapportage

    Aanwijzing: Indien de gebruiker Subscriptions moet aan kunnen maken of wijzigen, dient de rol Technisch beheerder te worden toegevoegd aan deze gebruiker.

    Technisch Beheerder

    Deze rol is noodzakelijk om Subscriptions aan te kunnen maken of wijzigen. De technisch beheerder heeft dezelfde rechten als de beheerder, buiten de financiële rechten om. Deze rol is dus geschikt voor een webbouwer, want alle technische instellingen zoals templates, push-instellingen, digital signature enzovoort kunnen worden beheerd door deze gebruiker. Sommige rapportages zijn zichtbaar voor de technisch beheerder omdat deze belangrijk zijn om te kunnen testen. Enkele functionaliteiten die de technisch beheerder mist zijn het call center, diverse rapporten, de mogelijkheid refunds uit te voeren en bestanden aanbieden. Wanneer alles volledig is ingesteld, kunt u deze rol deactiveren zodat de webbouwer geen toegang meer heeft tot uw account.

    Financieel Beheerder

    De financieel beheerder heeft dezelfde rechten als de beheerder, met uitzondering van alle technische rechten. Enkele functionaliteiten die de financieel beheerder tot zijn beschikking heeft zijn onder anderen het doen van transacties via het call center, refunds uitvoeren en bestanden aanbieden.

    Tip: De functionaliteiten die Technisch en Financieel Beheerders kunnen gebruiken, zijn afhankelijk van de modules die u afneemt. Als u precies wilt zien welke rechten zij hebben, kunt u een medewerkersaccount maken met deze rechten en het testen.

    Medewerker

    De medewerker heeft algemene rechten zoals het inzien van transacties, maar heeft geen overige financiële rechten zoals refunds uitvoeren.

    Deze rol heeft de volgende opties: Transacties, Facturen, Callcenter, Rapportage

    Medewerker, verhoogde rechten

    De medewerker met verhoogde rechten heeft algemene rechten en beperkte financiële rechten. Een klantenservice-medewerker doet bijvoorbeeld geen technische aanpassingen, maar moet wel refunds kunnen uitvoeren. Een belangrijk verschil tussen Medewerker, verhoogde rechten en Beheerder is dat de beheerder instellingen kan aanpassen.

    Deze rol heeft de volgende opties: Transacties, Facturen, Callcenter, Refunds, Rapportage

    Alleen Lezen

    Dit is de rol met de minste rechten; deze gebruiker kan enkel transacties bekijken om klantvragen te kunnen beantwoorden, maar kan geen rapportages inzien.

    Refunds uitvoeren (Aanvullende rol)

    Dit is een aanvullende rol; deze rol kan dus niet zelfstandig aan een gebruiker worden toegekend. Deze rol is bruikbaar wanneer u wilt dat een gebruiker refunds kan uitvoeren maar geen andere financiële rechten krijgt.

    Custom made rol

    Deze rol is zelf samen te stellen door aan te geven wat een rol mag. Zie voor meer informatie de volgende handleiding:

    Your browser does not support PDF.click here to download

    Custom made rollen zijn niet standaard beschikbaar. Indien er gewenst is om hiervan gebruik te maken kan dit aangevraagd worden door een e-mail te sturen naar wecare@buckaroo.nl.

    Medewerker aanmaken

    Medewerkers met het "beheerder" profiel kunnen nieuwe medewerkers aanmaken. Gebruik hiervoor de volgende stappen:

    • Mijn Buckaroo
    • Medewerkers
    • Overzicht
    • Acties
    • Nieuwe gebruiker aanmaken

    Uitgebreid overzicht per rol

    In onderstaand overzicht staat per medewerkerrol welke mogelijkheden ze wel en niet hebben.

    image.png

    Two-factor Authenticatie (2FA)

    Om accounts beter te beschermen is het mogelijk om Two-factor autenticatie in te stellen.
    Op deze pagina kan hier meer informatie over gevonden worden en hoe dit ingesteld kan worden.


    Was dit artikel nuttig?