Rapportages

   Rapportages


    Samenvatting van het artikel

    Vanuit de Buckaroo Plaza kunnen verschillende rapportages worden gedownload om inzicht te krijgen in de activiteiten. Zo kan er een transactierapport worden gedownload die een overzicht laat zien van de geslaagde en niet-geslaagde transacties. Een rekeningafschrift kan worden gebruikt voor de aflettering in de boekhouding. Het afschrift bevat de bedragen van alle collecting betaalmethoden, onder inhouding van de kosten en met vermelding van de uitbetalingen.

    Voor de creditcard betalingen die processing bij Buckaroo worden afgenomen (de financiële verwerking wordt door een derde partij afgehandeld) kan er een creditcardrapportage worden ingezien & gedownload.
    Deze creditcard rapportages kunnen ingezien en gedownload worden onder Financieel > Creditcardrapportages.


    Was dit artikel nuttig?

    What's Next