SFTP server

   SFTP server


    Samenvatting van het artikel

    Buckaroo kan een SFTP-server voor je Buckaroo-account opzetten. Dit is een extra service die je kunt aanvragen via jouw accountmanager of bij onze Merchant Support afdeling via wecare@buckaroo.nl

    Terminologie

    Customer – Merchant: Partij die diensten afneemt van Buckaroo.
    SFTP – Secure FTP: SFTP werkt met SSH en wordt getunneld via een ssh-verbinding. Dit is niet hetzelfde als FTP over SSL/TLS.
    SFTP client: Software die contact kan maken met een SFTP-server. Voorbeelden zijn Winscp en Filezilla.
    Client certificate en (SSH) private key: Dit zijn dezelfde zaken.

    URL’s

    Putty (PuTTYgen) – https://www.putty.org/
    WinSCP - https://winscp.net/
    Filezilla - https://filezilla-project.org/

    Benodigdheden

    Om gebruik te maken van de Buckaroo SFTP server zijn 5 zaken nodig:

    • SFTP client
    • Hostname SFTP Buckaroo: sftp.buckaroo.nl
    • Inlognaam
    • Client certificate (SSH private key)
    • Passphrase (wachtwoord om de private key te kunnen laden)

    Structuur

    Op de server zijn standaard 3 directories aangemaakt die zichtbaar zijn wanneer er ingelogd wordt:

    • .ssh
    • uploads
    • downloads

    De .ssh directorie wordt gebruikt voor de client-server communicatie. In de directorie staan 2 bestanden:

    • authorized_keys: Dit is de public key van de client.
    • id_dsa: Dit is de private key van de client.
     Als deze verwijderd worden is er geen communicatie meer mogelijk!

    De upload directory wordt gebruikt door de klant om bestanden heen te uploaden en logischerwijs wordt de download directory gebruikt om data vanaf Buckaroo aan de klant aan te bieden.

    Format client certificate

    De klant ontvangt van Buckaroo de inlognaam en het client certificate (inclusief passphrase). Dit client certificate is een AES-128-CBC private key en wordt slechts EENMALIG verschaft. Er zijn meerdere format mogelijkheden voor private keys. Wij volgen die van OPENSSH.
    Indien de klant gebruik wil maken van de PuTTY format moet deze eerst omgezet worden. Dit is mogelijk via PuTTYgen:

    1. Start PuTTYgen.
    2. Klik op Load en selecteer de key.
    3. Nu wordt er gevraagd om de passphrase.
    4. Indien dit goed gaat, wordt er het volgende aangegeven: “Succesfully imported foreign key”.
    5. Het is tot slot mogelijk de key op te slaan in de PuTTY format via Save private key.
    Foutmelding

    Indien de volgende foutmelding binnen PuTTYgen verschijnt, moet de snapshot-versie (van PuTTYgen) gebruikt worden waar AES encryptie wel in ondersteund wordt: Couldn't load private key (ciphers other than DES-EDE3-CBC not supported)

    Communicatie

    De communicatie kan met vele verschillende SFTP clients plaats vinden. Hieronder is Filezilla uitgewerkt.

    Filezilla (for windows)

    Let op de versie van Filezilla. Het kan zijn dat het format eerst omgezet moet worden in het PuTTY format. Zie hierboven voor een beschrijving.
    Filezilla is een open source pakket en daarmee gratis te verkrijgen via https://filezilla-project.org.

    1. Start Filezilla op en ga naar Edit -> Settings
     Settings filezilla

    2. Ga naar SFTP. Via Add key file is het mogelijk de key te zoeken en in te laden.
     Settings SFTP filezilla

    3. Voer nu de passphrase in.

    4. Klik vervolgens 2x op OK om af te sluiten. De private key is nu geladen.

    5. Ga naar File -> Site Manager
     site manager

    6. Tot slot moeten de inloggegevens nog ingevuld worden.

    • Servertype: SFTP – SSH File Transfer Protocol
    • host: sftp.buckaroo.nl
    • Port: 22
    • Logontype: Key file
    • User: Ontvangen van Buckaroo
    • En CONNECT!

    Mocht je technische vragen hebben stuur dan een mail naar:
    E-mail: support@buckaroo.nl

    Ons telefoonnummer en contactgegevens van overige afdelingen vind je in de Buckaroo Payment Plaza onder "Contactgegevens" linksonder in het scherm.


    Was dit artikel nuttig?