Uitvoeren

   Uitvoeren


    Samenvatting van het artikel

    Refunds

    Het kan voorkomen dat een refund in de wachtstand (status 793) blijft staan. De reden daarvan is vrijwel altijd dat het saldo voor refunds te laag is.

    • Je kunt het saldo aanvullen via Financieel > Rekeningen en afschriften > Acties > Saldo aanvullen. Je kunt ook wachten op nieuwe binnenkomende betalingen die het saldo verhogen.
    • Vervolgens voer je de refund alsnog uit via Uitvoeren > Refunds > Afgewezen refunds en betaalopdrachten > refund(s) aanvinken > Selectie opnieuw uitvoeren.
    Opmerking:

    Als een refund in de wachtstand staat, is het niet mogelijk een nieuwe refund aan te maken! Dit is om te voorkomen dat een refund dubbel wordt aangemaakt (en dus dubbel wordt uitgevoerd).

    Een refund kan ook afgewezen worden (status 690) of mislukken (status 490). Redenen hiervoor kunnen zijn:

    • Het bedrag dat je probeert te refunden is hoger dan het bedrag van de originele transactie.
    • Zoals hierboven aangegeven: er staat al een refund in de wachtstand en je probeert een nieuwe aan te maken. De nieuwe poging zal meteen afgewezen worden als het gecombineerde totaalbedrag hoger is dan het oorspronkelijke bedrag.

    Voor meer informatie over de afwijsreden, klik op het Betaalpogingen tabblad van de betreffende refund-transactie.

    Goedkeuringen

    Onder het kopje “Goedkeuringen > Overzicht” vind je alle refunds, betaalopdrachten en aangeboden bestanden welke nog wachten op goedkeuring. In dit overzicht wordt de volgende informatie getoond:

    Nadat er minstens één transactie is geselecteerd die goedkeuring nodig heeft, wordt de knop “Acties” pas getoond. Als er op de optie Goedkeuren onder Acties wordt geklikt, wordt er een venster geopend waarin de selectie gemaakt kan worden om de transactie goed te keuren of af te wijzen.

    Type: Het type waarvoor goedkeuring nodig is
    Omschrijving: De omschrijving van de refund/betaalopdracht, of de naam van het aangeboden bestand
    Aanvrager: De gebruikersnaam welke de oorspronkelijke actie heeft aangevraagd
    Aangevraagd op: De datum/tijd waarop de oorspronkelijke actie is aangevraagd
    Status: De huidige status
    Status gewijzigd op: De datum/tijd van de laatste status wijziging
    Actie vereist: Is er actie nodig, ja of nee

    Beschikbare filters

    Omschrijving, Type, Status, toon items die geen goedkeuring nodig hebben, toon testaanvragen

    Notitie

    Om een selectie goed te keuren of af te wijzen dient de rol Beheerder of Financiëel Beheerder toegevoegd te worden aan de medewerker.

    Goedkeuringen instellingen

    Onder het kopje “Goedkeruingen instellingen” is het mogelijk om in te stellen dat bepaalde activiteiten een extra goedkeuring nodig hebben. Als u op een activiteit klikt, opent een nieuw scherm waarin de instellingen ingevuld kunnen worden.

    Type goedkeuring:Omschrijving:
    Bestand aanbieden (Plaza)Interface voor batch bestanden
    Bestand aanbieden (SFTP)Interface voor geautomatiseerde aanlevering
    BetaalopdrachtUitbetalingen ten laste van het saldo
    RefundHet terugstorten van gelden
    Instelling:Omschrijving:
    Aantal goedkeuringen nodigAantal personen dat een actie goed moet keuren
    Aanvrager mag goedkeurenToestemming dat de aanvrager ook mag goedkeuren (J/N)
    Verstuur e-mail bij aanvraagWanneer er een aanvraag wacht, zal er een mail worden verstuurd (J/N)
    Verstuur e-mail bij afwijzingWanneer er een aanvraag wordt geweigerd, wordt een mail verstuurd (J/N)
    Gebruik goedkeuringen bij testTest transacties ook goedkeuren (J/N)
    DrempelwaardeDe minimale waarde in € waarvoor een goedkeuring nodig is

    Buckaroo Payment Analyzer

    De Buckaroo Payment Analyzer (BPA) is één van de functionaliteiten die de Buckaroo Payment Plaza te bieden heeft. Om gebruik te kunnen van deze functionaliteit dient dit per e-mail te worden aangevraagd bij het Merchant Support team via wecare@buckaroo.nl.

    De BPA is ontwikkeld om vragen met betrekking tot de betalingen sneller en efficiënter af te kunnen handelen. Op basis van de ingevoerde kenmerken vindt de BPA de desbetreffende betaling. Vervolgens kan uit een aantal geautomatiseerde standaardoplossingen worden gekozen. Deze functionaliteit kan betalingsperikelen oplossen zodat een helpdesk vragen met betrekking tot betalen klantvriendelijk, snel en automatisch kan afhandelen.

    In de Payment Analyzer handleiding worden de uitgebreide mogelijkheden/functies van de BPA beschreven er wordt uitleg gegeven over de gebruikersaspecten van deze module.

    Your browser does not support PDF.click here to download

    Hieronder enkele punten die in de handleiding voorkomen:

    • Zoek betalingen in de niet gematchte bedragen
    • Zoeken in toegewezen betalingen, reeds toegewezen aan de Merchant
    • Factuur en/of transactie reconciliëren
    • Betaling terugstorten aan de betaler
    • Stort het geld naar de merchant
    • Bekijk aan welke transactie de betaling is gekoppeld

    E-mail bounce rapportage

    Hier wordt een overzicht getoond van alle mislukte e-mail berichten. Hier wordt de volgende informatie getoond:

    Website: De website waaronder de email is verstuurd
    E-mailadres: Het e-mailadres waar de e-mail naartoe is verstuurd
    Naam: De naam van de consument (indien beschikbaar)
    Factuur: Het factuurnummer waarop de e-mail is verstuurd
    Bounce-datum: De datum dat de e-mail terug kwam als mislukt
    Reden bounce: De reden die wij terug krijgen van onze mailserver

    Via de knop “Verstuur opnieuw” is het mogelijk om de e-mail nogmaals te versturen. Via de knop “Toon transactie” wordt de transactie direct geopend.

    Beschikbare acties
    Exporteren: Hiermee is het mogelijk om een overzicht te downloaden van alle mislukte e-mails.

    Beschikbare filters
    Onder de knop “Filters” is het mogelijk om te filteren op email datum

    Was dit artikel nuttig?

    What's Next