Buckaroo Wallets

   Buckaroo Wallets


    Article Summary

    Buckaroo kan met een wallet systeem de Merchant ondersteunen voor het bouwen van een loyalty systeem. Daarbij kan de Merchant haar klanten een tegoed op laten bouwen waarmee ook betaald kan worden in de checkout. Uiteraard kan deze wallet ook gebruikt worden om bij grote hoeveelheden microbetalingen per de gebruiker de transactiekosten te beperken. In dat geval wordt de wallet door de gebruiker opgewaardeerd en vinden de (micro) betalingen plaats vanuit de wallet.

    Acties voor een Wallet

    Acties voor een Wallet
    Om een Wallet te beheren kunnen er verschillende acties worden ondernomen. De volgende acties en hun redenen zijn beschikbaar:

    • Pay : Betalen vanuit de Wallet
    • Refund : Terugdraaien van een eerdere betaling vanuit de Wallet
    • GetBalance : Bevragen van het tegoed van de Wallet
    • CreateApplication : Openen van een Wallet met een begin bedrag
    • Deposit : Storten van gelden op de Wallet
    • Update : Persoonsgegevens van de Wallet aanpassen
    • DepositSupplementary : Een combinatieverzoek van een betaalmethode om met het bedrag daarvan direct te Wallet te voeden

    Toepassing van de Wallet

    De mogelijke inzet van de acties is hieronder in een actie diagram weergegeven. In de onderstaande tekening is de toepassing een loyalty systeem waarbij de Merchant de ophoging uit eigen vermogen betaald. Het is ook mogelijk om de ophogingen van de wallet door de consumenten te laten uitvoeren als digitale portemonnee. In dat geval zorgt een iDEAL of Credit Card betaling voor het vullen van de Wallet.

    De onderstaande tekening dient als voorbeeld voor hoe een implementatie kan worden gedaan en welke acties daarbij benodigd zijn. Wallets kunnen worden gemaakt en gevuld met een tegoed. Ook kunnen er gelden worden onttrokken en eventueel ook weer worden terug gestort. Uiteraard is het saldo altijd opvraagbaar. Voor de Wallet bij Buckaroo geldt: de contante waarde van de Wallet is altijd in bezit van de Merchant en staat dus niet op een Buckaroo tussenrekening.


    Was dit artikel nuttig?