Uitbetalen per transactie

   Uitbetalen per transactie


    Article Summary

    Buckaroo biedt de mogelijkheid om transacties per stuk uit te betalen. Hiermee worden alle collecting betaalmethoden per stuk uitbetaald op de rekening van de merchant. Dit maakt het nog makkelijker voor de merchant om een match te maken tussen de uitbetaling en de bijbehorende transactie/factuur in zijn eigen systeem.

    Hoe werkt het?

    Nadat een transactie is vrijgevallen, wordt er een uitbetaal transactie aangemaakt met transactietype C057 - Uitbetaling per transactie. De omschrijving van deze uitbetaling is als volgt:

    < factuurnummer van de transactie die wordt uitbetaald > | < omschrijving van de transactie die wordt uitbetaald >

    Deze waarde wordt vervolgens ook naar de bank gestuurd, zodat de merchant deze informatie ontvangt op zijn bankafschrift. Het factuurnummer en omschrijving worden allebei door de merchant zelf meegegeven bij het aanmaken van een transactie. De merchant kan dus zelf kiezen in welk van deze twee velden hij een referentie wil zetten waarop hij de match wil maken in zijn eigen systeem. Transactiekosten zullen nooit ingehouden worden van het saldo voor merchants die per stuk uitbetaald worden, om te zorgen dat er altijd voldoende saldo is om uit te betalen.

    Gestructureerde uitbetalingen

    De transacties kunnen ook gestructureerd uitbetaald worden. Bij gestructureerde uitbetalingen wordt een specifiek kenmerk – dat de merchant zelf instuurt bij elke transactie – meegegeven richting de bank door Buckaroo. Deze kan de merchant daarna in zijn eigen administratieve (boekhoud)pakket inlezen, wat de matching/reconciliatie nog makkelijker maakt. Buckaroo ondersteunt op dit moment alleen de (Belgische) gestructureerde BBA variant. Hiervoor moet de merchant in het omschrijvingsveld van de transactie (“Description” veld in de API) zijn eigen 12-cijferige kenmerk meegeven dat voldoet aan de modulo 97 check. Het kenmerk mag omgeven zijn door andere (niet-numerieke) karakters. Bijvoorbeeld: ++212/0500/54737++. Indien de wens is om gestructureerd uitbetaald te worden kan dat worden aangegeven bij de aanvraag van deze functionaliteit.

    Extra toelichting Belgische Merchants

    Voor de Merchants met een Belgische IBAN als uitbetaal rekening bij Buckaroo heeft de uitbetaling per stuk een extra voordeel indien de gestructureerde mededeling wordt gebruikt. In dat geval zal ook de uitbetaling van Buckaroo de gestructureerde mededeling bevatten en zal deze op de juiste plaats in het CODA bestand (formaat van het Belgische afschrift) worden getoond. De meeste boekhoudpakketten in België gebruiken het veld uit de CODA met de gestructureerde mededeling om de 1::1 reconciliatie van de inkomende gelden te kunnen doen.

    Beperkingen

    Merchants die de betaalmethode SEPA Direct Debit (automatische incasso) gebruiken kunnen geen gebruik maken van deze functionaliteit. Bij SEPA Direct Debit zorgen de storneringen – die ook pas binnen kunnen komen nadat de transactie al is uitbetaald - namelijk automatisch voor een tekort aan saldo.

    Refunds

    Per stuk uitbetalingen wordt ook afgeraden voor merchants die refunds (terugbetalingen) doen via Buckaroo. Refunds zorgen ervoor dat er een saldo tekort ontstaat, doordat de reguliere transacties al zijn uitbetaald. Hierdoor komen óf de refunds, óf de uitbetalingen on-hold. Het is mogelijk om per stuk uitbetaald te worden en toch refunds te doen, maar dan moet de merchant zelf zorg dragen dat hij regelmatig zijn Buckaroo saldo aanvult.

    Mocht het voorkomen dat de merchant te weinig saldo heeft op het moment van uitbetalen, dan komen de uitbetalingen on-hold. On-hold uitbetalingen worden elke dag automatisch opnieuw geprobeerd, van oud naar nieuw. Hierdoor blijft de merchant uitbetaald krijgen zolang er geld binnen blijft komen, maar de uitbetalingen gaan wel achter lopen. Om dit bij te werken, dient de merchant zijn saldo aan te vullen.

    Dit kan via de Plaza -> Financieel -> Rekeningen en afschriften -> Acties -> Saldo aanvullen.

    Let op: Een overboeking naar een Buckaroo rekening om het saldo aan te vullen werkt in deze situatie niet. De overboeking wordt toegekend aan de merchant, maar wordt daarna ook weer uitbetaald, aangezien overboekingen ook per stuk worden uitbetaald. Voor aanvullingen op het saldo welke vanuit de Plaza worden uitgevoerd, gebeurt dit uitbetalen niet.

    Kosten

    Aan deze functionaliteit zitten kosten verbonden. Meer informatie hierover kan verkregen worden bij onze sales afdeling.


    Was dit artikel nuttig?

    What's Next